Fatimská slávnosť v marci

Fatimská slávnosť v marci opäť priviedla do višňovského chrámu množstvo pútnikov. Pripravujeme sa na veľké jubileum, ktoré bude  v roku 2017: 100. výročie prvého zjavenia Božej Matky vo Fatime. Uvažujeme nad slovami Panny Márie, ktoré poznáme nielen z evanjelia. Višňové má aj Bránu milosrdenstva. Pútnici prišli získať úplné odpustky pre seba, alebo pre niekoho zosnulého. V nedeľu sme si pripomenuli aj tretie výročie zvolenia Sv. Otca Františka na Petrov stolec. Modlitbu ruženca, ktorá má obrovskú silu, sme obetovali aj za neho.

Pán dekan veľmi zaujímavo rozobral slová Panny Márie z Kány Galilejskej: "Nemajú vína." Mária zostala sama v domčeku v Nazarete. Jozef zomrel. Pán Ježiš chodí po Palestíne a ohlasuje Božie kráľovstvo. Mária žije spomienkami a očakávaním. Vie, že budúcnosť bude tragická. Ľudsky. V tom čase sa k nej dostane povzbudivé pozvanie. Na svadbu. Pôjde tam aj Ježiš. Stretnú sa. Kána Galilejská je mestečko, ktoré má cca 1800 obyvateľov. Pekný kostol je spravovaný bratmi františkánmi. Pod kostolom je uchovávaná jedna nádoba, ktorá je vyrobená podľa tých, v ktorých bola voda premenená Ježišom. Môžu existovať rôzne svadby, na ktorých je zastúpená široká plejáda hostí – svadby kráľovské, svadby športovcov, politikov, hercov. Také excelentné zastúpenie, aké bolo v Káne, však nikdy nebude. Ježiš Kristus – Kráľ Neba i Zeme, Mária – Kráľovná všetkých svätých, prví apoštoli – Andrej, Peter, Ján Filip, Natanael.

Tento posledný je rodák z Kány Galilejskej. Kristus mu povedal Uvidíš ešte väčšie veci... (Jn 1,50) Začiatok tých veľkých vecí je práve tu v jeho rodisku – prvý zázrak Pána Ježiša. Kristus je hlásateľom Dobrej noviny, teda radostnej správy. Ide na svadbu, on žije v radosti svojho srdca. Neustále sa radujte v Pánovi. Jediné, čo spôsobuje smútok – to je hriech v srdci človeka. Svadba mladej panny trvá 7 dní, ak sa opäť vydáva vdova, trvá 3 dni. Rituál svadobnej hostiny bol u Židov zaujímavý, niektoré zvyky si ponechávali z Egypta. Mária ide na svadbu ako vdova. Keby nešla, o koľko by bola hostina ochudobnená. „Nemajú vína.“ Keby tam bola matka Herodesa, matka Piláta, matka rímskeho cisára, keby tam boli všetky žijúce matky, neurobili by to, čo urobila Ježišova Matka. Tam, kde je Ježišova Matka, tam sa mení slabosť v silu, smútok na radosť, temnota na svetlo, smrť na život, tam môže byť voda premenená na víno.

„Nemajú vína manželskej lásky.“ Pán dekan veľmi podrobne rozobral tento problém súčasnosti. Vychádzal aj z evanjelia dnešnej nedele, keď priviedli k Ježišovi cudzoložnicu. Ježiš nechváli hriech, dáva novú šancu. Pán dekan pomenoval problém dnešného sveta, kresťanstva, verného i neverného života. Vstúpil do svedomia všetkým: snúbencom, mladým, rodičom, manželom i duchovným osobám.