13. november 2011

Fatimská slávnosť v novembri 2011

Fatimská slávnosť v novembri  2011: Nebojte sa!

 

 

 

Na Fatimskú slávnosť prišlo opäť veľa pútnikov.

 

 

Začali sme novú sériu úvah. Budeme sa zamýšľať nad učením blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Veľkého. Nad jeho encyklikami, listami, nad tým, čo nám zanechal, aby sme lepšie žili svoj vzťah s Pánom Bohom.

 

 

Pán dekan dostal návrh, či by na Fatimských slávnostiach mohol rozoberať učenie a dielo Jána Pavla II. Veľkého.  Prečo na Fatimských slávnostiach? 22. 10. 1978 mal inauguračnú reč a už 13. 5. 1981 bol na neho spáchaný atentát. „Dobré duše z Východu“ ho nepotrebovali na pápežskom stolci. Ale Boh a Mária ho potrebovali! A to bolo rozhodujúce. Matka viedla guľku, aby pápež zostal. Zachránila ho, aby svetu povedal o veľkej Božej láske. A tak nasledujúcich 24 rokov hlásal Božiu pravdu prežiarenú láskou.

 

 

Jeho prvá homília, dnes už historická, vyhlásená 22. októbra na námestí sv. Petra bola vznešená: "Peter prišiel do Ríma – povedal Svätý Otec – verný poslaniu, ktoré mu určil Pán Ježiš. Možno že rybár z Galilei nechcel prísť až do hlavného mesta impéria. Možno chcel zostať na brehoch Galilejského jazera. Ale poslušný Pánovi, prišiel až sem – do Ríma. Podľa prastarej tradície chcel počas prenasledovania kresťanov za Nera Peter opustiť Rím. Kristus sa vybral oproti nemu a Peter sa pýta: Quo vadis Domine? – Kam ideš, Pane? Idem do Ríma, aby som sa dal ukrižovať druhý raz. Vtedy si Peter uvedomil, že jeho miesto je medzi prenasledovanými kresťanmi.

 

 

Druhý vatikánsky koncil pripomína fakt Ježišovej moci – moci kňazskej, prorockej - učiteľskej, kráľovskej. Na hlavu pápežov sa dávala v minulosti tiara – akoby trojaká koruna – symbol tejto moci.  Celá Cirkev je hierarchická. Hlavou je Kristus a Boží ľud má byť súčasťou trojakého poslania Ježiša Krista. Kristova moc nehovorí jazykom sily, ale jazykom lásky a pravdy. Nový nástupca sv. Petra sa modlil na Námestí sv. Petra: Kriste, urob ma sluhom tvojej moci. Bratia a sestry, nebojte sa prijať Krista a súhlasiť s jeho mocou. Pomôžte pápežovi a všetkým, ktorí chcú slúžiť Kristovi a človekovi v celej ľudskosti. Nebojte sa! Otvorte, otvorte dvere Kristovi, Jeho spasiteľnej moci otvorte hranice štátov, ekonomických i politických systémov. Nebojte sa. Kristus vie, čo je v človeku.

 

 

Dnes, keď človeka opantáva skeptické myslenie, ktoré prechádza až do zúfalstva. Dovoľte Kristovi, aby hovoril k človeku. On má slová života, áno, večného života."

 

 

Pápež vychádzal 22. októbra 1978 z reality, ktorú žil často v socialistickom Poľsku. Viera bola prenasledovaná. Východný blok trpel. Pápež vyzýval, aby sme sa nebáli. Buďme verní Bohu vo všetkom.

 

 

Slová Jána Pavla z 22. 10. 1978 sú stále aktuálne. My sa bojíme otvoriť srdce Kristovi a zvlášť 13. komnatu, lebo by sme sa museli niečoho zrieknuť, k čomu sme pripútaní... A to je náš problém! Nebojme sa byť verní Bohu! Nehanbime sa za neho! Nebojme sa verne žiť evanjelium! Nebojme sa choroby, nebojme sa tých, čo zabíjajú telo, bojme sa toho, čo zabíja našu dušu.

 

 

A aký je problém dneška? Otcovia, matky, nebojte sa povedať svojmu zamilovanému dieťaťu, že nesmie pod vašou strechou páchať so svojou láskou hriech nečistoty. Nedovoľte to! Buďte v tom zásadoví! Nemôžete súhlasiť s hriechom vo vašom dome. Koľkým zbytočným problémom by sme sa vyhli! Berú sa, lebo je dieťa na ceste a vôbec sa nepoznajú... ani sa k sebe nehodia....

 

 

Ako dnes obstáť? Musím mať bázeň pred Bohom! Musím mať úctu voči Bohu! Musím ho rešpektovať! On Desatoro nezrušil...

 

 

Posledné vznešené „Nebojte sa“ na záver: Nebojte sa, že ste páchali hriech v minulosti, ak ste hriech už zavrhli! Boh je milosrdný. Povedz mu svoje pokorné a úprimné: Pane, odpusť mi, prosím. Začni žiť nový život – s Kristom.