13. november 2014

Fatimská slávnosť v novembri

V novembri sme sa opäť stretli na Fatimskej slávnosti. Pripravujeme sa na veľké jubileum - 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Pán dekan sa včera – 12. novembra vrátil aj s našimi pútnikmi zo Svätej Zeme. Pokračoval v téme: slová Panny Márie. Práve včera dopoludnia pútnici navštívili vo Svätej Zemi Aim Karem – kostol Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety. Po prvých slovách Matky Božej v Nazarete pri rozhovore s archanjelom, sa presúvame zo severu Izraela na juh, neďaleko Jeruzalema do istého judejského mesta v hornatom kraji. Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Nepozdravila ani dobrý deň, ani ciao, ani ahoj, ani zdař Bůh. Pozdravila tak, ako hovorila židovská tradícia. Shalom – Pokoj vám! Vzťahuje sa na Mesiáša, ktorý prináša pokoj. Jeho predobrazom bol Šalamún – hebrejsky Šelomoh, zo slova šalom, pokoj, zdar, šťastie. Dávid vyjavil prisľúbenie, ktoré dostal od Pána: Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier.“ (1 Krn 22,9) Túto mesianistickú výzvu rozviedol Izaiáš: Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn, bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ Anjeli v betlehemskej noci ohlasovali program Mesiáša: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Pavol nazýva Ježišovu blahozvesť „evanjeliom pokoja“ (Ef 6,15)

Pohanský Platón povedal pekné slová: Pokoj srdca – to je raj pre človeka. Nevystačia perly, peniaze, ani bohatstvo. Jedine Boh môže dať pokoj. Keď Mária zomrela, nikdy sa ľudia nemodlili: Odpočinutie večné, daj jej, Pane, nech odpočíva v pokoji. Nie! Mária mala Boží pokoj už tu na zemi, lebo žila v zhode s Bohom. On je jej pokoj. V nebi žije Boží pokoj v inom prevedení. Učme sa od Márie.

Som tvorcom pokoja, mám pokoj v duši, vo svedomí? Dávam okolo seba pokoj alebo nervozitu? Čo mám v srdci? Vojna kradne pokoj, nedáva pokoj. Ľudia, ktorí vojnu vyrábajú, nežijú v pokoji s Bohom. Ži v pokoji, rozdávaj ho zo svojho srdca. Zaujímavý tweet, ktorý som prečítal na internete po Fatimskej slávnosti, dnes zverejnil pápež František: Vojna ničí, zabíja, zbedačuje. Pane, daj nám svoj pokoj! (Tweet pápeža Františka z 13. novembra 2014) Zaujímavé! Akoby sa dnes pán dekan dohodol so Sv. Otcom.

Shalom (שָׁלוֹם) – Pokoj vám