13. október 2013

Fatimská slávnosť v duchovnom spojení s Rímom a Fatimou

Dnes - 13. októbra 2013 - sme sa aj my vo Višňovom duchovne spájali s Rímom a Fatimou. V Ríme boli Mariánske dni. Sv. Otec František opäť zasvätil svet Matke Božej Fatimskej. Na záver našej slávnosti sme sa aj my pomodlili modlitbu Svätého Otca, ktorú sa ráno modlil na námestí sv. Petra. Pán dekan hovoril o ruženci. Povzbudzoval pútnikov, ktorých opäť prišlo veľmi veľa, k tejto modlitbe. Povedal, že ruženec je biblická, evanjeliová modlitba. Predstavuje nám dvadsať najdôležitejších udalostí zo života Pána Ježiša. Mariánsky prvok je v tom, že pri ruženci očami Panny Márie pozeráme na dôležité udalosti našej spásy. Panna Mária nám pripomína, aby sme cez ruženec pozerali na Ježiša, viac ho spoznávali a snažili sa podľa neho žiť. Ruženec nemá byť len „odrapkaním Zdravasov“, ale má to byť meditatívna modlitba, ktorá nám pomáha viac spoznávať Ježiša Krista. Napríklad dnešný prvý desiatok (ktorý slávne vstal zmŕtvych) nám pripomína najdôležitejší článok našej viery. Toto tajomstvo, ktoré obklopíme Máriiným tajomstvom (Zdravas Mária) nám hovorí o krásnej nádeji, ktorú nám dáva Kristus uvedomujúc si ako vznešene išla Božia Matka za touto pravdou. Ona nám dáva príklad, učme sa od nej. Pán dekan vysvetlil teóriu o modlitbe sv. ruženca, povedal príbehy zo života, kde sme si mohli uvedomiť silu ružencovej modlitby. Pýtal sa nás či a ako sa modlíme ruženec? Zacitoval sv. Efréma: „Úcta k Panne Márii otvára nebo!“ Spomenul ako mníchovský kardinál žiadal od Pavla VI. ružence pre svojich novokňazov. Pápež mu ich dal so slovami: „Ak vaši kňazi budú milovať Pannu Máriu a budú sa modlievať modlitbu sv. ruženca, ich kňazský život bude vždy krásny a poctivý!“ Ale nielen ich život! Život každého z nás bude taký, ak sa budeme modlievať pravidelne sv. ruženec. Krásny a poctivý!