13. september 2014

Fatimská slávnosť v septembri

Fatimská slávnosť, ktorá bola 13. septembra vo Višňovom, sa niesla v znamení veľkej prípravy na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažovali sme nad druhou vetou Panny Márie z Evanjelia: Hľa, služobnica Pána. Pán dekan nám priblížil pokornú služobnicu. To, čo povedala Mária po anjelovom oznámení ako sa to všetko stane, to vychádzalo z jej vnútra, to je ona sama v sebe, vo svojej podstate: pokorná služobnica. Teológovia hovoria, že keď sa predstavovala v Lurdoch, triasol sa jej hlas, keď mala hovoriť o tom, že je Nepoškvrnené Počatie, o tom, aké obrovské milosti dostala od Boha Otca. V gréckom texte je slovo dulos, ktoré je používané pre sluhu aj otroka. Mária je služobnica Pána. Ako keby hovorila: som otrokyňa Pána, ktorá nič nemá, ale všetko patrí Pánovi. Tak ako otrok bol vlastníctvom Pána. Mária si nič nerezervuje pre seba, vo všetkom prijíma Pánovu vôľu.

Mária nás pozýva, aby sme aj my slúžili Bohu nezištne. Môžeme slúžiť preto, aby nás pochválili, aby sme prerazili, aby sme boli hviezdy. Môžeme slúžiť s falošnými pohnútkami. Mária tak neslúžila. Ona sa celá odovzdala Bohu. Ako poctivo slúžili všetci tí, ktorých preberáme s deťmi na detských sv. omšiach. Bohu slúžiť znamená kraľovať. Mária bola služobnicou. Ako to ďaleko „dotiahla“ – je Kráľovnou! Na hrobe slúžky, ktorá slúžila celý život, je nápis: „Čisté srdce a verná duša vynášajú obyčajnú slúžku do hodnosti kráľovnej.“

Žijeme, aby sme slúžili Bohu. Uvedomujeme si to? Či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na chválu Pánovu, tak píše sv. Pavol Korinťanom...