13. september 2015

Fatimská slávnosť v septembri

Aj v mesiaci september sme sa stretli na Fatimskej slávnosť. Tento mesiac nám ponúka krásne sviatky Panny Márie: Narodenie, meno Panny Márie i sviatok Sedembolestnej. Prišlo mnoho pútnikov.

Zamýšľali sme sa nad slovami: „Hladných nakŕmil dobrotami a a bohatých prepustil naprázdno.“

V iných jazykoch tiež zaujímavo znejú tieto Máriine slová. Hladných obdaril dobrami, podaroval, prepožičal... To je Boží štýl: obdarovať, dávať plným priehrštím. Bohu nikdy nechýbalo, stále dáva. On prvý dáva, nepočíta, môžeme povedať, že on dáva bez pamäti.

Vieme, čo Boh dáva? Život, zdravie, zrak, sluch, rozum, slobodnú vôľu, pamäť. Až keď ich stratíme, potom si mnohé uvedomujeme. Vo Svätom Písme čítame: Prišiel, aby mali život, a aby ho mali v hojnosti (Jn 10,10) Ale veď my máme život. Áno. Ale On prichádza, aby nám dal život nadprirodzený – vo večnosti.

Pán dekan vysvetľoval ako to funguje v prírode: kameň, rastlinka, zviera, človek, Bohočlovek. Vysvetľoval ako fungujú veci na prirodzenej báze. Boh ponúka človeku niečo nadprirodzené. Vzdialenosť Boha a človeka – aká je veľká. A predsa Boh ponúka človeku život v nadprirodzenosti. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo.... (sv. Pavol) Aké ohromné prorocké slová vypovedala Mária! Vedela už vtedy o tom, že Syn sa zavrie pre človeka do bohostánku?

 

 

Je človek hladný po Bohu? V misiách je schopný človek ísť za Ježišom aj tridsať kilometrov! U nás nie je schopný ísť ani kúsok? Boh obohacuje, uvedomujeme si to?

Mária proti hladným po Bohu stavia bohatých. Prečo? To nevysvetľuje. A predsa odpoveď poznáme. Boháč je krátkozraký. Vidí len veľmi pred seba. Ľahšie prejsť ťave uchom ihly, ako ... Pán Ježiš hovorí príbeh o bohatom. Ale kto je šťastný v lone Abrahámovom? Pozri Lk 16,19. Lepšie tu mať 0 a tam všetko, ako tu mať všetko a tam mať 0!

V nebi sú aj bohatí, lebo vedeli narábať s bohatstvom. To, že je niekto chudobní, ešte neznamená, že bude automaticky v nebi.

Mária nikdy nehromadila poklady tohto sveta. Nikdy nemala palác, ani bankové kontá. Nemala sluhov, všetko si sama robila. Zlato od mudrcov bolo možno prvé, ktoré videla. Ani nežiadala Ježiša, aby nazaretský domček obsypal zlatom! Jej veľký program života: Nech sa stane podľa tvojho slova....

Volajme k nej: Pomocnica kresťanov, pomáhaj nám, aby sme boli hladní po Bohu a bohatí na nebeské dobrá.