Fatimská slávnosť v septembri

Aj v septembri sme sa stretli v kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Pripravujeme sa na veľké jubileum, ktoré bude v roku 2017. Uvažujeme nad slovami Panny Márie. V utorok 13. septembra sme uvažovali nad ďalšími slovami Nebeskej Matky. Slová z 1. marca 1858 znejú aj dnes veľmi aktuálne: „Používaj svoj ruženec.“ Určite sme sa pýtali: ako začali Lurdy? Kde majú svoj počiatok? Kto to všetko naštartoval? Odpoveď je veľmi jednduchá: začala to všetko Panny Mária. Ona sa prvá prežehnala a spolu s ňou sa modlila Bernadeta. Avšak Mária sa nemôže modliť sama k sebe. Ona sa v ruženci modlila s Bernadetou iba Otče náš a Sláva. Zdravas sa modlila sama Bernadeta a Mária len posúvala zrnká ruženca. Máriine slová adresované Bernadete pri zjavení 1. marca vzhľadom na príhodu, ktorá sa stala, sú veľavravné aj pre nás. A tak sa ťa pýtam: máš svoj ruženec, na akom sa modliš? Máš vôbec nejaký? Ruženec je vraj zastaralý, ako tvrdil mladý muž. Všetko staré treba vyhodiť. Krásne mu to vysvetlil kardinál Joseph Martin. Pekne nám objasnil pán dekan aj problém štyroch zaujímavých slov, ktoré si treba stále pripomínať. Rovnako povzbudivé boli slová židovského rabína. Modlime sa každý deň ruženec, používajme pri modlitbe svoj ruženec.