14. apríl 2014 Pompejská novéna

Fatimská slávnosť v apríli

Aj v apríli sme sa stretli na Fatimskej slávnosti s Matkou a jej vernými synmi - čoskoro už Cirkvou vyhlásenými za svätých - Jánom XXIII. a Jánom Pavlom Veľkým. Modlili sme sa a uvažovali nad našou spoločnou témou pred blížiacim sa svätorečením, ktorú nám ponúka svätý pápež z Poľska: Nebojte sa byť svätými. V pondelok Veľkého týždňa prišlo mnoho pútnikov do Višňového. Pokračovali sme v pohľade na svätosť. Pán dekan hovoril na tému: Mária - náš vzor svätosti. Jej sme zverili Veľký týždeň, sväté trojdnie, oktávu Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša i prežitie svätorečenia Jána XXIII. i Jána Pavla II. Veľkého, ktoré bude práve na záver oktávy. Obaja pápeži boli veľkými ctiteľmi Panny Márie. Brali každý deň do ruky ruženec a s Máriou prežívali svoju cestu za svätosťou. O svätosti Márie, ktorá je vzorom pre celú Cirkev hovoril na generálnej audiencii Sv. Otec Ján Pavol II. 3. septembra 1997. Mária síce bola uchránená od hriechu, my máme pokušenia k hriechu, musíme s nimi bojovať. Ona bola veľmi úzko zjednotená so svojim Synom, počúvala Boha a to veľmi kladie na srdce aj nám. My ho nepočúvame tak, ako by sme mali. Onedlho svätý pápež Karol Wojtyla vtedy na audiencii rozoberal tri čnosti, v ktorých nám je Mária veľkým vzorom. Sú to jej viera, nádej a láska. Pán dekan potom rozoberal tieto čnosti ako ich vysvetľoval Ján Pavol II. Spomínal Jána XXIII. ako dával požehnanie mladým snúbencom. Prišli na námestie, objali sa a pápež im z okna dal požehnanie, bez toho, aby o tom vedeli. Keď prosíme Pána aj cez svätcov, koľkokrát nám dobrotivý Boh dáva požehnanie tak, že si to ani neuvedomujeme.

 

Potom nás pán dekan vyzval, aby sme sa neprestajne modlili. V modlite je sila, nepochybujme o tom, majme v modlitbe vytrvalosť, nedajme sa odradiť. Mária – nielen Sedembolestná, lebo ona mala tých bolestí neúrekom – bola vždy plná viery. Aj keď ostaní už odpadli, Márie nie! Betlehemská maštaľ, Egypt, Nazaret, Golgota. Ona nám je vzorom ako kráčať za svätosťou a neprestávať. Pán dekan spomenul príbeh z časopisu Milujte sa:  

Stal sa zázrak a moja dcérka vidí!

Chcem opísať svoj príbeh. Pred niekoľkými mesiacmi sa mi narodila dcérka. Žiaľ, lekári zistili, že má zriedkavú genetickú očnú vadu. Keď mala päť týždňov, navštívili sme očnú kliniku, kde nám povedali, že naša dcérka nebude vidieť a že bude schopná odlíšiť iba deň od noci. Vyšetrením zistili, že má iba zvyšky zraku - čiže je slepá. Hľadala som pomoc všade, ale lekári boli bezmocní. Dozvedela som sa, že túto chorobu nie je možné liečiť ani operačne. Bola som bezradná, zúfalá a v depresii, ale nevzdala som sa úplne. Keď som na internete hľadala pomoc a nejakú „účinnú“ modlitbu, objavila som stránku o novéne k Panne Márii z Pompejí: www.pompejanska.rosemaria.pl.

Čítala som si svedectvá ľudí, ktorí sa ju modlili, a po istom čase som sa ju aj ja začala modliť. Samozrejme, že som prežívala chvíle pochybností a občas sa v mojej hlave rodila otázka, či to, čo robím, má zmysel. „Veď zázraky neexistujú,“ myslela som si. „Prečo by mi Panna Mária mala zázračne uzdraviť dieťa?“ Snažila som sa však tieto myšlienky odháňať a vytrvalo som sa modlila ďalej.

Po istom čase som si všimla, že dcérka začína niečo vnímať, ale myslela som si, že je to iba výplod mojej fantázie: tak veľmi po tom túžim, že si to nahováram. Ale bolo to inak. Moja dcérka každým týždňom videla čoraz viac! Plakala som od šťastia, ale prežívala som aj chvíle váhania a pochybností, či dieťatko skutočne vidí.

Dodám iba toľko, že keď som predtým prichádzala k postieľke, dcérka rozkladala rúčky a bála sa, keď som niečo hovorila. Mala nystagmus (jej očká sa rýchlo pohybovali sprava doľava).

Dnes môžem povedať, že sa stal zázrak a moja dcérka vidí! Nedávno sme boli u odborného lekára vo Varšave, ktorý povedal, že dieťatko vidí a bude vidieť. Môže mať problémy iba s ostrosťou videnia, ale to sa dá vhodnými cvikmi nacvičiť. Som nesmieme šťastná! Spočiatku som nevedela, či dcérka skutočne vidí, a mala som veľa pochybností. V podstate doteraz mi je ťažko uveriť v zázrak, ale lekárska diagnóza ma uistila, že je to tak. Stalo sa to, keď som sa domodlila novénu k Panne Márii z Pompejí!

Sila novény k Panne Márii z Pompejí je úžasná. Ježiš skrze túto modlitbu udeľuje veľa milostí, síl a duševného pokoja. Priznám sa, že ešte pred rokom som bola od Boha ďaleko, nemodlila som sa, ba nechodila som ani do kostola. Ale všetko sa zmenilo, vrátila som sa k Bohu.

Povzbudzujem všetkých, aby sa túto novénu modlili. Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí robí veľké zázraky!

 

O novéne k Panne Márii z Pompejí

Blahoslavený Bartolo Longo dostal od Panny Márie prisľúbenie: „Každý, kto chce dostať milosti, nech sa modlí túto novénu na moju česť.“ Novéna k Panne Márii z Pompejí znamená, že človek sa má 54 dní denne pomodliť tri časti ruženca. Je to modlitba, ktorá si vyžaduje čas a trpezlivosť, ale jej ovocie vždy prekvapí tých, ktorí sa pre ňu rozhodli. K jej šíreniu prispel blahoslavený Bartolo Longo, advokát s mimoriadnou charizmou povzbudzovať k ružencovej modlitbe. Bartolo prežil hlboké obrátenie. V mladosti bol antiklerikál a voľnomyšlienkar, zaujímal sa o ezoteriku a zúčastňoval sa na špiritistických seansách. Jedného dňa, keď prežíval hlboké zúfalstvo, začul vo svojom srdci slová: „Ten, kto šíri ruženec, bude zachránený!“

Vtedy vykročil na namáhavú cestu propagovania ružencovej modlitby medzi obyvateľmi Pompejskej doliny. Spočiatku mu to šlo ťažko, ale po mnohých rokoch prinieslo jeho úsilie nádherné ovocie: ľudia si ruženec obľúbili a v Pompejach postavili Baziliku Kráľovnej posvätného ruženca. 26. októbra 1980 Ján Pavol II. vyhlásil Bartola Longa za blahoslaveného.

Blahoslavený Bartolo písal o ruženci ako o účinnom prostriedku posvätenia: „O, požehnaný Máriin ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom; puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi; veža záchrany pred pekelnými útokmi; bezpečný pristav v morskej búrke. Nikdy sa ťa nevzdáme. Budeš nám útechou v hodine smrti. Tebe patrí posledný bozk vyhasínajúceho života...“

Ako sa treba modliť novénu k Panne Márii z Pompejí?

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlíme tri časti posvätného ruženca (radostný, bolestný a slávnostný). Môžeme sa pomodliť aj štvrtú časť - ruženec svetla. Pred začiatkom každej z troch častí ruženca povieme najskôr úmysel (iba jeden) a potom dodáme: „Tento ruženec sa modlím na tvoju česť, Kráľovná posvätného ruženca.“

Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť novény k Panne Márii z Pompejí a každý deň po zakončení každej časti ruženca (na konci radostného, bolestného i slávnostného ruženca) sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Spomeň si, milosrdná Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia a ružencom prosia o pomoc, opustený. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš moju ružencovú modlitbu pre zaľúbenie, aké nachádzaš vo svojom chráme v Pompejach. Amen.“

Ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény a každý deň po zakončení každej časti ruženca (na konci radostného, bolestného i slávnostného ruženca) sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky? Zverujem ti celý svoj život. Panna posvätného ruženca z Pompejí, budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť, lebo som vzýval tvoju pomoc a prišla mi Božia pomoc. Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť o tvojej dobrote voči mne, aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Amen.“

Okrem toho každú z troch častí ruženca končíme zvolaním, ktoré trikrát zopakujeme: „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

Ak sa ruženec budeme modliť s detskou dôverou, úprimne a v jednoduchosti srdca, ak všetkým všetko odpustíme a nebudeme v srdci prechovávať pocit krivdy, táto modlitba nám prinesie veľké milosti. Mať čisté srdce znamená žiť v posväcujúcej milosti, a preto si pred začatím novény k Panne Márii z Pompejí očistime srdce vo sviatosti zmierenia. Skrze ruženec dostávame oveľa viac milostí než iba tie, o ktoré prosíme. Nezabudnime sa preto poďakovať za všetky dary, ktoré dostávame skrze ruky Matky ušľachtilej lásky, a vydávajme o nich svedectvo aj iným. Ján Pavol II. nás povzbudzuje: „Vytrvalo sa modlime ruženec, či už v kostoloch alebo v súkromí našich rodín. Keď budeme opakovať slová tejto modlitby, zakúsime, že naše srdcia sa postupne spoja, že zahorí plameň domáceho krbu, posilní sa naša nádej a na všetkých zostúpi veľký pokoj a radosť Ježiša Krista, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal zmŕtvych.“

Z posledného čísla Milujte sa 2/2014

„Vytrvalo sa modlime ruženec, či už v kostoloch alebo v súkromí našich rodín" (bl. Ján Pavol II.)