13. október 2015

Fatimská slávnosť v októbri

Milí priatelia, aj v októbri - ružencovom mesiaci, sme sa stretli na Fatimskej slávnosti. Pripravujeme sa na veľké jubileum, ktoré bude v roku 2017. 100 rokov od prvého zjavenia vo Fatime. Uvažujeme v tejto príprave nad slovami Panny Márie. V utorok to boli slová: "Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo." Svätý ruženec sme sa modlili za naše rodiny, za prenasledovaných pre vieru. Pán dekan pokračoval v úvahe nad ďalšími slovami z krásneho spevu Matky Božej – Magnifikat. Izrael je tu nazývaný služobník. Ak je Mária služobnica, tak Izrael je služobník. Čo to za sluhu? Veď ako národ nebol vždy svätý. Často šomral, bol neposlušný, utiekal sa k modlárstvu. Písmo Sväté však dáva tomuto národu krásne tituly: ľud môj, sluha môj, vinica moja. Rovnako môžeme číta: Synom mojím prvorodeným je Izrael. Z toho vidíme, že Boh miloval Izrael. Predsa sa však pýtame: prečo si vybral Izrael. Bolo toľko iných národov. Kananejci, Feničania, Asírčania, Babylončania, Egypťania, Gréci, Rimania... To je Božie tajomstvo. My dnes tiež nevieme, prečo si vybral Jána, Petra, Jozefa za kňaza. Koľkí sú od nich šikovnejší... A Boh si práve týchto vybral za kňazov. Prečo? Lebo! To vie len Boh!

Boh mal mnoho problémov s Izraelom. Spomeňme si napr. na Saula (1 Sam 15, 34) Národ ide z egyptského zajatia. 400 rokov bol Izrael v zajatí. 600 000 ľudí ide na púšť. Boh ich všetkých nakŕmi, postará sa o nich. Oni šomrú, nepáči sa im všeličo. Boh im dáva Desatoro – pravidlá života na slobode. Posiela hady. Boh používa predobraz. Už vidí svojho Syna, ktorý prichádza vykúpiť vyvolený národ a nielen ten.

Národ šomre. Ale len tento národ šomre? Koľko utrpenia prichádza. Boh nás vychováva aj cez utrpenie. Sochár neberie taký kameň, ktorý neopracováva. Berie ten, ktorý skutočne osekáva, aby z neho niečo vytvoril. Pozrite na všetkých troch Františkov: Assiského, Saleského i Xaverského. Ako oni prijímajú utrpenie na slávu Boha.

Ak by šomranie bolo právom človeka, Mária by mohla prvá šomrať! Pane, ty chceš, aby som bola Matkou Tvojho Syna. Urob na to podmienky. V Nazarete mám aspoň strechu nad hlavou, prečo mám ísť do Betlehema a ešte v takomto stave? Ani tí najposlednejší nerodia v maštali. Herodes, tento zloduch a náš útek do Egypta. Prečo mám ja žiť a vidieť smrť svojho Syna. Nemohol si ma vziať k sebe, ako si vzal aj Jozefa a Syn to mohol dokončiť sám?? Mária mohla napísať celé litánie svojich výhrad! Koľkokrát mohla ľudsky šomrať! Ona tak nerobila! Nikdy! Prijala aj kríž, aj utrpenie. Boh ju vedie. Ona to vie. Vieš to aj ty, že ťa Boh vedie aj cez kríž a utrpenie?     

Boh miluje Izrael, svojho služobníka, pamätá na svoje milosrdenstvo. On vie, čo sľúbil napríklad Abrahámovi. Ak budeme mať takú vznešenú vieru v svojho Boha ako mal Abrahám, budeme požívať aj také výhody ako dostal Abrahám.