Otvorenie Svätej brány milosrdenstva vo Višňovom

Vo Višňovom otvoril z rozhodnutia diecézneho biskupa Bránu milosrdenstva Mons. Vladimír Kutiš. Keďže to bol práve 13. deň v mesiaci, spojili sme otvorenie Svätej brány s Fatimskou slávnosťou. Višňovský pútnický chrám bol preplnený pútnikmi z mnohých kútov Slovenska. Mons. Kutiš povzbudil veriacich, aby prežili tento milostivý čas v zhode s Bohom i ľuďmi. Nech sa naša viera ukáže na vzťahoch. Milosrdní máme byť v pokore. Procesia pútnikov s Fatimskou Pannou Máriou vyšla z kostola hlavnou bránou a späť do kostola sa všetci vrátili Svätou bránou milosrdenstva.

 

 

 

 

Vo višňovskom pútnickom chráme sme vytvorili "miesto mlosrdenstva"