Piaty kríž - Vražda kňaza Jerzyho Popieluszka

Fatimská slávnosť - pozvanie

Z dôvodu protiepidemických opatrení sa vo Višňovom Fatimské slávnosti dočasne nekonajú.