Pochod za život 2015

Na Národnom pochode za život oslávilo radosť zo života 70 - 85 tis. ľudí

Boli sme povedať v nedeľu 20. septembra 2015 svoje ÁNO za život v Bratislave.

Bratislava 20. septembra. V Bratislave dnes oslávilo radosť zo života 70 - 85 tisíc ľudí. Vyplýva to z odhadov organizátorov. Na Národný pochod za život, ktorý sa konal po druhýkrát v histórii Slovenska, ich do hlavného mesta pozvala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Pridali sa k nej rôzne ďalšie spoločenstvá, organizácie, cirkvi a jednotlivci. Spolu sa stotožnili s potrebou chrániť ľudský život od verejným pochodom vyjadrili túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po prirodzenú smrť. Zvláštnu pozornosť tentokrát venovali situácii tehotných mamičiek v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Boli sme tam aj my z višňovskej farnosti - bolo nás viac ako 100.