Poslúchať Boha?

PREČO TREBA VIAC POSLÚCHAŤ BOHA AKO ĽUDÍ ???

Tri piliere pre otcovstvo, materstvo a rodinu:

1. Štvrté Božie z Desatora – Cti svojho otca a svoju matku. (Ex 20, 12)

2. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Gn 1, 27 – 28)

3. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke ... (Ef 5, 31)

 

Boh nepovedal:

1. Cti svojho otca a svojho otca. Cti svoju matku a svoju matku.

2. Boh nestvoril muža a muža (ženu a ženu) a nepovedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!

3. Preto muž opustí otca a otca (matku a matku) a pripúta sa k svojmu manželovi. Preto žena zanechá otca a otca (matku a matku) a pripúta sa k svojej manželke.

 

Si kresťan a máš pochybnosti o tom, či ísť 7. februára na referendum? Dám Ti dôležitú radu:

Kľakni na kolená pred Pána Ježiša, pred Bohostánok - v niektorom kostole. Kľač 15 minút, ak potrebuješ, kľač aj 30 minút alebo aj 60 minút. Pýtaj sa Pána Boha, čo máš urobiť. Pýtaj sa Boha, aký je jeho plán s mužom, ženou, dieťaťom, rodinou. Keď bude Tvoja modlitba na kolenách úprimná, vstaneš a budeš mať jasno, čo máš urobiť v sobotu 7. februára 2015.