Výzva diecézneho biskupa, otca Kardinála

Pozvanie žilinského diecézneho biskupa a otca Kardinála k účasti na referende

Milí bratia a sestry, manželia a rodičia, otcovia a mamy, drahí starí rodičia, drahá mládež,

povzbudzujem vás k prežívaniu veľkej vďačnosti za dar života, rodiny a manželstva. Tešme sa, že napriek veľkým ťažkostiam sú mnohí, ktorí chcú žiť a chrániť tieto vzácne hodnoty.

Chcem pozvať každého z vás a z vašich známych k účasti na sobotňajšom referende, ktoré nie je namierené proti nijakej skupine ľudí.

Postoj Cirkvi nie je mlčanie, ale povzbudenie a podpora práv každého jednotlivca na slobodné a zodpovedné vyjadrenie sa k dôležitým všeľudským otázkam, na ktorých stojí posvätné dedičstvo našich otcov a mám!

Nech je naša angažovanosť cestou k novému požehnaniu pre každú rodinu našej diecézy, aj pre celé Slovensko. Spojme sa všetci v úprimnej modlitbe v našich rodinách a chrámoch ako aj v piatkovom pôste na tento úmysel.

Zo srdca žehnám každej farnosti, rodine aj každému a každej z vás.

Mons. Tomáš Galis, váš biskup

 

 

Otec Kardinál Ján Chryzostom Korec o blížiacom sa referende o ochrane rodiny

 

Nitra 31. januára. K bližiacemu sa referendu o ochrane rodiny sa vyjadril aj nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

"Pokladám za naskrz samozrejmé, že každý človek, ktorý si zachováva zdravý rozum, si povie: Pôjdem a budem hlasovať za tie tri otázky o manželstve, o rodine, o výchove detí. Lebo to je na záchranu osobného života. (…) Zachovávanie toho Božieho poriadku je na zachovávanie zdravého národného života a je to aj základ pre zachovávanie a obranu zdravého štátneho života v Slovenskej republike“.

Ďalej ubezpečil obyvateľov Slovenska o svojej modlitbe: „Modlím sa aj s Vami, aby čo najviac našich ľudí išlo na referendum a aby hlasovali za ten Boží poriadok nášho života na Slovensku. Opierajúc sa pri tom o našu ústavu, ktorá bráni tento Boží poriadok v článku o manželstve, rodine a výchove detí. Nech nám v tom všetkom Pán Boh pomáha“.

Tu je celé vyjadrenie otca Kardinála: Text zverejneny na internetovej stranke http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150131011