Oznamy

15. NEDEĽA

  • Vytlačiť
15. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 17:30  
UT Féria 8:30  
ST Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 17:30  
ŠT Féria 8:30  
PI Féria 17:30

16:45

bohoslužba slova

SO Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov 8:30  
NE 16. NEDEĽA

7:30 D

10:30

9:00

D - pre dôchodcov         A - adorácia              P - pohrebná              S - sobášna

         

  1. Sv. omše v tomto týždni budú vo Višňovom v pondelok, v stredu a v piatok o 17:30, v utorok, vo štvrtok a v sobotu ráno o 8:30. V Turí bude bohoslužba slova a potom sv. prijímanie v piatok o 16:45. Ak by ste potrebovali niekoho zaopatriť alebo pochovať, obráťte sa na pána farára do Rosiny na tel. č. 0902 452 652.
  2. Deti, ktoré sa prihlásili na Duchovnú obnovu do Starej Bystrice, si už môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky. Je tam aj zoznam detí, ktoré idú na tábor, aj tých, ktorí sú zatiaľ ako náhradníci. Prihlášky si zoberú aj náhradníci. Prihlášku spolu s príspevkom 10€ treba odovzdať v sakristii až po 20. júli.
  3. Vzadu sú ešte stále prihlášky aj na denný letný tábor Faratour. Dnes je posledný deň, kedy je možné sa prihlásiť. Výlet už máme plný. Prosíme rodičov detí, ktorí idú do denného tábora, aby si prišli do sakristie vziať tlačivo na vyplnenie, kde potvrdíte bezinfekčnosť dieťaťa. Toto tlačivo je potrebné priniesť v prvý deň tábora a odovzdať animátorom. Bez tohto potvrdenia dieťa do tábora nemôžeme zobrať. Prosíme, aby ste na tlačivo uviedli dátum nástupu do tábora, t.j. 3.8.2020, pretože tak si to vyžadujú predpisy.
  4. Ak by niekto chcel podporiť náš tábor FaraTour alebo Duchovnú obnovu pre naše deti, môže tak urobiť. Budeme vďační za trvanlivé potraviny, vajíčka, zaváraniny, džemy, dobošky aj sladkosti.
  5. Upratovanie: Višňové aj Turie skupiny č. 9. Pán Boh zaplať za vašu ochotu aj všetkým, ktorí upratujú kostol po sv. omšiach.