Oznamy

32. NEDEĽA

 • Vytlačiť
32. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Sv. Martina z Tours, biskupa 18:00  
UT Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

7:00

13:00 P

 
ST Fatimská slávnosť 17:00 F  
ŠT Féria 7:00  
PI Féria 18:00 D  
SO Féria 7:00  
NE 33. V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

10:30

 

D - detská                   M - mládežnícka                  A - adorácia

P - pohrebná               S  - sobášna                        F  - Fatimská slávnosť

 

 1. Ďalší nácvik na Jasličkovú pre deti z Višňového bude dnes 10.11. o 17:00 na fare. Deti, nezabudnite si so sebou zobrať spevníky ani program a dobrú náladu.
 2. Pozývame aj všetky deti a mladých z Turia na 1. nácvik Jasličkovej slávnosti o Jánovi Pavlovi II. V Poľsku bude tento rok venovaný práve jemu a aj my si ho spoločne chceme pripomenúť. Kto chce účinkovať v Jasličkovej, nech príde na nácvik do miestnosti Nebo 16.11. (v sobotu) o 14:00.
 3. V utorok okrem rannej sv. omše bude aj pohrebná sv. omša o 13:00 za zosnulú Teréziu Šutekovú.
 4. V stredu, keďže je 13. v mesiaci, bude Fatimská slávnosť, ktorá začne o 17:00 v kostole vo Višňovom.
 5. V piatok bude detská svätá omša vo Višňovom o 18:00, na ktorú pozývam všetky deti, zvlášť tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
 6. Pripomíname, že do konca budúceho týždňa môžete ešte podať projekt pre rozvoj farnosti s možnosťou získať finančnú podporu až do 500,- € v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií nájdete v letáčikoch vzadu v kostole a tiež na stránke Žilinskej diecézy.
 7. Tí, ktorí rozmýšľate kam na strednú školu, môžete si na výveske pred kostolom pozrieť informačné letáky pre stredné školy, konkrétne Gymnázium sv. Františka a SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Saleziáni.
 8. Farský úrad Višňové organizuje Farskú púť do Svätej zeme na budúci rok koncom septembra. Sprevádzať nás bude prof. František Trstenský. Cena bude približne 670€ plus 150$. Záujemcovia sa môžu priebežne zapisovať v sakristii.
 9. Tento týždeň budem na duchovných cvičeniach. Ak by ste potrebovali vybaviť pohreb alebo niekoho zaopatriť, obráťte sa na pána farára do Rosiny na tel. č. 0902 452 652.
 10. Upratovanie: Višňové sk. č. 9,  Turie sk. č. 9. Skupiny na upratovanie v Turí počas prác na kostole prosíme o upratanie priestorov pred kostolom, pozametanie lístia a pod. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.