Piotr Rubik v Trnave

Prvý raz na Slovensku

 

Bol to neopakovateľný zážitok. Prvýkrát na Slovensku vystúpil skladateľ  a dirigent Piotr Rubik a 120 členný orchester s hudobným pásmom o Jánovi Pavlovi II. SANTO SUBITO. Koncertoval v mestskom amfiteátri v Trnave v sobotu 19. júna. Je to cantobiografia, ktorá približuje ľuďom mnohé chvíle zo života veľkého pápeža a prináša poslanie, že človek žije vďaka láske. Piotr Rubik hovorí: „Ján Pavol II. je pre mňa obrovskou autoritou, človekom, ktorý sa nikdy nevzdal, bol verný vo viere. Je jediný Poliak, ktorý je blízky mnohým národom.“ O svojej viere Piotr hovorí: „Hlavný Dirigent tohto sveta je pre mňa veľmi dôležitý, ako by mal byť v živote každého človeka. Viera je v živote veľmi dôležitá. Ak veríme stávame sa lepšími a zlepšujeme iných okolo seba. Som veľmi vďačný Bohu za talent, ktorý som od neho dostal a teším sa, že som ho nezakopal a dnes mu môžem ďakovať cez hudbu, modliť sa cez piesne. Najlepší spôsob na rozhovor s Bohom je pre mňa hudba. Vďaka nej tlmočím mnoho vecí, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami. A do kostola nechodím len pracovne....“

A hoci dielo Jána Pavla II je ohromné, nech stačia tri vety – ako sa spieva v Santo Subito: Pápež pokoja, pápež lásky, pápež zmierenia.