To cala prawda

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 647
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 427
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 444
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 585
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 563
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 524
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 817
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 614
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 28486
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 28701
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 502
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 33854
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 33030
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 30259
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 27790
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 566
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 761
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 840
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 713
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 612
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 737
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 717
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 630
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 608
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 476
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 601
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 648
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 494
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 555
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 656
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 568
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 599
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 588
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 648
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 400
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 711
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3401
Advent s KBS Napísal: Super User 5598
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7180
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7414
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7372
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10296
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 678
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 697
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24346
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 575
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 730
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 496
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1147
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 633
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 771
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 757
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 889
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 716
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 823
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 827
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 860
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 888
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 813
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1000
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1014
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1125
Roráty 2016 Napísal: Super User 1420
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 868
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1050
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 808
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 834
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1248
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 886
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1024
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 739
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 677
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 737
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 836
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 785
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 771
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 764
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 678
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1142
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 592
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1399
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2447
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1942
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1175
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 790
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 822
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 892
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 969
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 729
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1248
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3514
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1927
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1127
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 889
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 967
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1031
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1057
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 861
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 970
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 996
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1310
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1223
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1229
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1469
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1550
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1426
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2032
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 812
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3076
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1567
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1329
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2231
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1410
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1489
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1381
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1096
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1290
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 915
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1053
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1207
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1062
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 992
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1309
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1252
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1141
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1185
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1197
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1379
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1193
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1413
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 973
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 899
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1121
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1410
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1061
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1231
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1427
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2493
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1532
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1333
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1615
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5869
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2081
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1448
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1319
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2132
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1226
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2419
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1188
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1464
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1113
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1154
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1364
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1186
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1152
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1434
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1367
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1239
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1098
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2011
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1205
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2813
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1222
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1488
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1389
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1630
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1784
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1652
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1077
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1812
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1847
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1871
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2435
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1883
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1978
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1537
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1742
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3007
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1673
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2120
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1757
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1154
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1595
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2090
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1669
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1575
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1683
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2610
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1420
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1619
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1597
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1470
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1531
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1626
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2049
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1402
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1226
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1378
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1328
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2141
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1811
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2187
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1601
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3738
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1408
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1698
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1146
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1893
List do Katowíc Napísal: Administrator 2440
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1555
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1327
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2795
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1491
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1578
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2743
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1593
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1816
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1692
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1497
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1203
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1389
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2441
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1585
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1930
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1891
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1997
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1564
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1889
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1569
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1681
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2819
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2210
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1302
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1255
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1339
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1270
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1274
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1315
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1405
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3020
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2966
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1322
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1751
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1466
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3318
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2419
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1783
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1393
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1288
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1498
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1548
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1250
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1187
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1320
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1829
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1417
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1481
Odpovede Napísal: Administrator 3926
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1112
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1857
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2359
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1791
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1437
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1570
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1518
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1767
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1736
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2135
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1651
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1848
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1486
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2611
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4635
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5571
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8934
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4273
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2755
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1872
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4820
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2196
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2721
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5651
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1718
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12637
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4512
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2292
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1481
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1209
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1638
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1600
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2156
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1655
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1722
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1483
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1470
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1355
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1356
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1939
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1576
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1727
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1820
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1879
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1455
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1313
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1420
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1198
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1212
23. december - roráty Napísal: Administrator 2331
22. december - roráty Napísal: Administrator 1165
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1942
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6665
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1729
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1860
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1502
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1294
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1293
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1282
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1315
10. decembra Napísal: Administrator 1272
9. decembra Napísal: Administrator 1327
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1619
7. decembra Napísal: Administrator 1407
5. december Napísal: Administrator 1690
4. december Napísal: Administrator 1115
3. december Napísal: Administrator 1317
2. december Napísal: Administrator 1386
1. december Napísal: Administrator 1440
30. november Napísal: Administrator 1439
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 38199
Farský úrad Napísal: Administrator 39550
Bohoslužby Napísal: Administrator 46252
15. NEDEĽA Napísal: Administrator 179764
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18222
Adorácie Napísal: Administrator 17434
Domov Napísal: Administrator 59463