To cala prawda

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 837
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 565
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 584
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 756
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 727
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 684
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 983
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 767
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 52934
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 52578
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 624
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 57939
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 56216
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 53217
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 50629
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 709
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 907
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1037
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 895
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 783
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 904
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 861
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 815
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 759
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 610
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 761
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 806
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 626
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 709
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 830
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 691
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 778
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 730
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 811
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 499
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 850
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3775
Advent s KBS Napísal: Super User 6093
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7770
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8243
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8034
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11315
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 827
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 862
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26138
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 684
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 860
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 646
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1342
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 788
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 905
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 894
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1051
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 849
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 966
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 976
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1019
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1087
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 946
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1160
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1135
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1307
Roráty 2016 Napísal: Super User 1650
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1001
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1229
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 943
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 977
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1567
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1015
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1193
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 885
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 805
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 855
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 951
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 899
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 891
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 890
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 801
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1557
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 724
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1572
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2775
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2287
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1340
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 913
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 933
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1017
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1109
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 866
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1413
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3694
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2119
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1302
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1060
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1159
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1178
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1244
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1028
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1150
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1140
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1509
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1376
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1454
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1659
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1774
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1656
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2282
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1006
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3320
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1702
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1574
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2405
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1583
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1651
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1567
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1243
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1429
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1073
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1197
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1355
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1202
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1125
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1461
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1375
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1281
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1353
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1355
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1528
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1330
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1548
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1107
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1020
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1249
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1594
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1192
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1343
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1548
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2660
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1665
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1514
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1789
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6103
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2203
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1574
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1472
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2309
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1363
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2586
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1359
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1599
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1241
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1268
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1488
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1290
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1272
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1555
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1503
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1392
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1210
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2215
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1407
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2947
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1339
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1619
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1544
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1764
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1946
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1820
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1189
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1977
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2022
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2025
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2654
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2037
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2126
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1662
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1925
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3183
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1815
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2257
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1898
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1291
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1709
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2239
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1815
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1716
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1802
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2770
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1540
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1799
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1756
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1739
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1694
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1802
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2213
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1592
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1376
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1527
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1503
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2389
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1974
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2357
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1726
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3925
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1556
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1815
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1285
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2029
List do Katowíc Napísal: Administrator 2580
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1691
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1431
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2959
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1628
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1692
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2946
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1735
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1986
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1854
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1665
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1300
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1528
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2623
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1724
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2115
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2041
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2175
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1734
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2041
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1717
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1800
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2999
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2473
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1431
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1378
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1456
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1420
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1407
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1449
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1540
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3190
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3247
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1449
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1913
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1588
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3474
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2538
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1933
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1537
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1438
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1603
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1679
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1362
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1313
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1520
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1983
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1584
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1701
Odpovede Napísal: Administrator 4178
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1296
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2049
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2580
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1933
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1542
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1709
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1639
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1910
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1883
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2285
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1788
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2005
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1622
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2745
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4836
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5824
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9218
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4553
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2929
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1995
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5005
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2340
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2911
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5856
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1824
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12814
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4743
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2415
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1607
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1344
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1775
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1731
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2292
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1788
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1857
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1615
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1611
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1487
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1504
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2108
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1728
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1879
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1970
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2030
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1596
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1446
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1553
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1300
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1339
23. december - roráty Napísal: Administrator 2456
22. december - roráty Napísal: Administrator 1291
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2092
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7175
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1873
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2095
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1622
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1414
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1410
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1393
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1449
10. decembra Napísal: Administrator 1391
9. decembra Napísal: Administrator 1457
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1736
7. decembra Napísal: Administrator 1525
5. december Napísal: Administrator 1824
4. december Napísal: Administrator 1221
3. december Napísal: Administrator 1434
2. december Napísal: Administrator 1495
1. december Napísal: Administrator 1561
30. november Napísal: Administrator 1580
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 58696
Farský úrad Napísal: Administrator 40779
Bohoslužby Napísal: Administrator 49359
3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Napísal: Administrator 193831
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21124
Adorácie Napísal: Administrator 18136
Domov Napísal: Administrator 99081