Pôst 2015

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 674
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 451
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 470
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 633
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 579
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 548
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 855
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 660
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 34801
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 34864
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 537
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 39688
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 38691
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 35812
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 33212
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 588
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 797
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 888
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 761
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 655
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 778
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 741
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 667
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 657
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 504
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 650
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 695
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 531
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 599
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 700
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 603
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 650
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 611
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 700
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 414
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 760
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3492
Advent s KBS Napísal: Super User 5746
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7352
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7620
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7554
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10579
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 723
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 745
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24844
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 607
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 764
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 529
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1193
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 649
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 809
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 803
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 943
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 749
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 865
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 861
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 894
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 924
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 855
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1040
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1047
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1182
Roráty 2016 Napísal: Super User 1485
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 892
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1108
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 853
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 878
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1317
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 928
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1069
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 773
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 725
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 774
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 867
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 826
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 804
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 803
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 706
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1172
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 629
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1446
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2534
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2019
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1224
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 823
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 850
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 935
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1015
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 769
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1298
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3559
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1970
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1176
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 926
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1001
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1062
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1099
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 894
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1017
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1027
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1353
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1258
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1273
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1521
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1591
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1489
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2067
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 865
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3133
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1609
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1380
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2281
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1455
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1538
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1442
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1121
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1314
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 943
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1087
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1249
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1090
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1029
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1366
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1272
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1186
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1233
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1236
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1426
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1237
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1442
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1012
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 925
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1160
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1459
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1110
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1256
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1466
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2533
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1565
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1378
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1659
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5919
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2113
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1491
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1367
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2177
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1256
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2454
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1229
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1506
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1147
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1181
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1398
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1211
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1189
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1476
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1400
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1293
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1124
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2068
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1245
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2860
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1249
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1524
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1441
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1666
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1832
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1700
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1098
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1851
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1885
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1906
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2478
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1925
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2010
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1566
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1795
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3047
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1714
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2155
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1804
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1197
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1623
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2135
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1708
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1614
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1717
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2639
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1450
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1671
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1650
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1534
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1581
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1666
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2090
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1454
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1268
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1418
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1379
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2204
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1858
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2224
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1622
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3778
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1457
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1726
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1189
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1935
List do Katowíc Napísal: Administrator 2475
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1602
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1369
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2835
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1531
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1601
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2810
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1617
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1866
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1747
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1557
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1230
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1429
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2492
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1618
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1974
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1930
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2047
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1619
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1927
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1610
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1721
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2850
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2279
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1350
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1288
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1372
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1324
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1314
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1365
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1445
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3071
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3015
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1351
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1799
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1494
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3365
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2455
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1820
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1432
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1322
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1513
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1579
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1269
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1221
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1359
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1873
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1473
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1531
Odpovede Napísal: Administrator 3972
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1141
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1913
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2408
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1831
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1467
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1615
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1547
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1811
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1778
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2179
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1687
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1890
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1510
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2644
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4685
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5617
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8991
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4313
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2783
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1897
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4856
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2243
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2787
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5699
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1733
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12671
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4568
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2333
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1517
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1241
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1688
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1645
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2199
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1691
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1757
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1519
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1511
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1382
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1389
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1982
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1610
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1756
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1876
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1926
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1497
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1345
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1463
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1214
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1247
23. december - roráty Napísal: Administrator 2361
22. december - roráty Napísal: Administrator 1203
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1985
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6802
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1776
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1896
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1542
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1326
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1320
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1318
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1364
10. decembra Napísal: Administrator 1310
9. decembra Napísal: Administrator 1360
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1652
7. decembra Napísal: Administrator 1447
5. december Napísal: Administrator 1741
4. december Napísal: Administrator 1146
3. december Napísal: Administrator 1348
2. december Napísal: Administrator 1414
1. december Napísal: Administrator 1489
30. november Napísal: Administrator 1488
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 42783
Farský úrad Napísal: Administrator 39818
Bohoslužby Napísal: Administrator 46832
20. NEDEĽA Napísal: Administrator 182219
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18472
Adorácie Napísal: Administrator 17581
Domov Napísal: Administrator 65849