Pôst 2015

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 732
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 486
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 509
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 670
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 625
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 586
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 895
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 686
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 42273
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 42117
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 563
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 47198
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 45877
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 42939
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 40475
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 625
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 836
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 942
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 816
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 699
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 814
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 784
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 706
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 686
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 532
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 682
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 727
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 558
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 633
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 735
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 626
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 673
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 651
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 729
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 441
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 789
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3580
Advent s KBS Napísal: Super User 5872
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7532
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7800
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7718
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10844
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 760
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 782
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 25374
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 627
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 792
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 566
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1242
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 700
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 842
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 829
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 975
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 781
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 895
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 900
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 926
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 972
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 886
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1075
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1074
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1219
Roráty 2016 Napísal: Super User 1538
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 924
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1148
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 880
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 906
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1405
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 953
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1111
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 812
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 748
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 795
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 892
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 847
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 825
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 825
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 735
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1220
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 656
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1495
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2613
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2109
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1255
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 853
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 873
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 958
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1047
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 796
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1329
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3600
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2015
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1215
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 964
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1044
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1102
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1138
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 935
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1057
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1059
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1399
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1294
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1334
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1562
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1641
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1537
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2127
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 915
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3180
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1637
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1444
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2320
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1495
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1577
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1482
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1156
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1341
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 982
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1115
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1281
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1126
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1058
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1395
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1298
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1214
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1263
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1266
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1457
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1264
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1471
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1039
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 953
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1183
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1490
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1135
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1281
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1491
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2566
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1600
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1417
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1691
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5978
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2139
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1514
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1394
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2219
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1284
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2492
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1264
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1537
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1175
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1202
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1423
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1231
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1212
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1500
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1427
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1315
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1146
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2101
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1289
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2886
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1272
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1549
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1471
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1692
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1862
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1728
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1125
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1882
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1926
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1933
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2539
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1957
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2047
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1595
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1823
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3082
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1740
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2181
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1834
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1227
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1652
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2166
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1740
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1652
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1744
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2679
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1475
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1704
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1681
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1596
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1615
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1705
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2118
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1492
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1302
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1448
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1412
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2256
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1891
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2267
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1650
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3827
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1482
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1753
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1214
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1957
List do Katowíc Napísal: Administrator 2511
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1622
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1385
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2873
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1559
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1626
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2850
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1645
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1903
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1773
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1588
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1246
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1458
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2533
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1652
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2011
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1965
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2082
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1650
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1960
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1638
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1746
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2895
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2340
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1368
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1314
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1396
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1355
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1349
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1384
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1470
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3096
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3088
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1374
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1839
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1516
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3388
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2485
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1848
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1460
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1348
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1538
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1603
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1293
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1243
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1414
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1905
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1497
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1582
Odpovede Napísal: Administrator 4012
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1170
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1941
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2453
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1860
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1492
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1639
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1573
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1838
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1805
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2206
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1717
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1922
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1540
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2671
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4724
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5679
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9051
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4392
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2838
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1926
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4909
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2270
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2823
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5748
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1759
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12715
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4627
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2356
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1542
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1269
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1719
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1667
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2229
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1713
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1789
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1542
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1540
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1410
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1425
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2020
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1647
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1795
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1902
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1954
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1524
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1372
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1493
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1240
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1272
23. december - roráty Napísal: Administrator 2389
22. december - roráty Napísal: Administrator 1225
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2013
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6924
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1810
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1950
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1564
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1352
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1346
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1337
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1381
10. decembra Napísal: Administrator 1332
9. decembra Napísal: Administrator 1382
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1675
7. decembra Napísal: Administrator 1466
5. december Napísal: Administrator 1759
4. december Napísal: Administrator 1165
3. december Napísal: Administrator 1366
2. december Napísal: Administrator 1432
1. december Napísal: Administrator 1507
30. november Napísal: Administrator 1511
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 49174
Farský úrad Napísal: Administrator 40155
Bohoslužby Napísal: Administrator 47766
28. NEDEĽA Napísal: Administrator 186008
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18743
Adorácie Napísal: Administrator 17767
Domov Napísal: Administrator 77774