Školská krížová cesta

Pôst 2012 - Školská krížová cesta: deti, študenti

Pozývame študentov, aj rodičov s deťmi na Krížovú cestu počas pôstneho obdobia:

 

Na pôst ponúkame deťom i študentom opäť zaujímavú akciu: Školská krížová cesta. Aj v škole máme svoje kríže. Ako ich niesť a zvládať? Budeme spolu uvažovať nad problémami, ktoré nás trápia počas školských rokov. Chceme prosiť Pána Ježiša celý pôst na Krížovej ceste, aby nám pomáhal. Pozývame deti, študentov i rodičov na Krížovú cestu. Začneme  spolu dnes 26. februára - v prvú pôstnu nedeľu -  vo Višňovom o 15,00 hod. Deti z Turia pozývame do Farského kostola vo Višňovom. Budúcu nedeľu potom všetci pôjdeme do Turia, tak ako sme sa modlili aj sv. ruženec v októbri.  Každé dieťa dostane veľký plagát, kde si bude lepiť jednotlivé obrázky z Krížovej cesty. Na každej Krížovej ceste dostanete ďalší obrázok. Na Roráty ste chodili v peknom počte, pozývam Vás aj na pôstne Krížové cesty....  

Prinesme aj my obetu...