Krížová cesta matiek

Krížová cesta matiek

Pobožnosť krížovej cesty nielen pre matky.

Pane Ježišu, voláš nás, aby sme šli za tebou. Ako upravujeme pred zrkadlom svoj zovňajšok, tak dnes chceme svoje vnútro upraviť v zrkadle krížovej cesty. Táto krížová cesta nás chce učiť, ako máme s tebou žiť, že máme zmýšľať ako ty a prosiť si k tomu tvoju potrebnú pomoc. Hovor k nám, Pane Ježišu, my chceme teba počúvať.

Zverujeme ti nielen v tejto chvíli seba, svoje deti i našich manželov.

 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 

Ježišu, z lásky k nám si sa dal odsúdiť na smrť. Prišla som prosiť za svoje deti. Zmiluj sa nad nimi, daj im milosť kráčať v tvojich svätých šľapajách, aby ich životná púť raz nebola príčinou ich odsúdenia.

        Pane, prosím aj za svojho manžela aj za seba. Nech naša spoločná púť je púťou úcty, vernosti, dôvery a vzájomného chápania sa.

 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

 

Ježišu, viem, že mojim deťom posielaš denne kríže. Ďakujem ti za ne, pretože bez nich by neboli spasené. Ale veľmi ťa prosím, pridaj im ku krížom aj odvahu, aby s láskou a ochotou niesli svoje kríže za tebou.

        Pane, koľké kríže si nesieme spolu s mojim manželom. Veľkú silu potrebujú aj naše deti, ale aj my dvaja, aby sme im boli dobrým príkladom v nesení krížov.

 

3. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

 

Ježišu, keď vstávam ráno s myšlienkou na teba, myslím aj na svoje deti. Každý deň prináša so sebou množstvo pádov a pokušení.. Viem, že je ťažšie vstať ako padnúť. Už dopredu ťa prosím, zachyť pád mojich detí, aby nebol pre ne, pre ich duše smrtelný, ale aby to bol odrazový mostík k väčšej sile do boja proti pádom.

         Pane, veľmi ťa potrebujem ja aj môj manžel. Diabol ponúka pády každý deň. V našom manželskom i rodinnom živote chceme vždy vstať.

 

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

 

Bolestná Matka, chápem tvoju bolesť pri stretnutí s utýraným Ježišom – Synom a tiež bolesť, že i moje deti boli príčinou tvojich bolestí. Ježišu, dovoľ, aby tvoja milovaná Matka pomohla mojim deťom stretnúť sa s tebou pri dobrej sv. spovedi a pri prijímaní tvojho Najsvätejšieho Tela. Uč ich, aby poznali radosť z odpustenia.

         Pane, ja i môj manžel chceme si vážiť svojich rodičov a tak dávať príklad našim deťom. My všetci potrebujeme odpúšťať, milovať, chápať.

 

5. Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 

Ježišu, iste si už nemohol niesť kríž, keď si s takou pokorou prijal Šimonovu pomoc. Môj Pane, aj moje deti sú čiastočkou tvojho tajomného tela. Trpezlivým nesením svojich krížov pomáhajú niesť kríž Tvoj. Prosíme ťa, keď naše deti nebudú schopné ísť v živote ďalej, pošli im na pomoc takých priateľov, ktorí by ich viac pritiahli k tebe.

          Pane, môj manžel mi pomáha niesť kríž. Ale niekedy to vybuchne aj v našej rodine. Aj vtedy nám daj úctu do našich očí, aby sme sa s láskou vedeli na seba pozrieť a začať znova.

 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

 

Ježišu, akú smelosť a odvahu si dal Veronike. Ona sa pretlačila zástupom vojakov a podala ti lásku v šatke. Bože, prosím ťa o podobnú milosť i pre svoje deti, aby sa k tebe predierali cez všetky prekážky, cez pohŕdanie, ľudskú zlobu alebo výsmech. Vtlač im do duše svoj obraz, aby vždy mali teba pred očami v každej situácii.

          Pane, aj ja ako žena potrebujem cit od manžela. Potrebujem, aby ma vypočul, aby sa so mnou rozprával, aby mal na mňa čas.

 

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

 

Ježišu, už druhýkrát padáš pod krížom. Už zase urobili chybu moje deti? Opustili ťa? Vstanú ešte? Vidím, že si zarmútený. Ja tiež. Bojím sa, či vstanú. Ty vstávaš a dvíhaš aj druhých. Ďakujem ti za to, aj za tvoje odpustenie.

         Pane, urobila som chybu ja, alebo môj manžel? Každý máme svoju pravdu a nechceme ustúpiť. Ty to rozrieš, ty vstúp opäť medzi nás a zasa bude v našich vzťahoch pohoda.

 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 

Ježišu, aj ja si poplačem. Som jedna matka z tých, s ktorými si sa stretol na svojej ceste. Aj pre mňa platí tvoje láskavé napomenutie: Neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi. Áno plačem nad tým, ak som niečo zameškala pri výchove svojich detí. Odpusť mi a daj mi milosť vytrvalej modlitby, pôstu, sebazáporu, aby som mohla naprávať, čo sa v rodine dá napraviť.

          Pane, s mojim manželom nechcem len plakať nad našimi deťmi. Dnes ti opäť sľubujem, že obaja sa budeme za deti pravidelne modliť, ale aj prinášať obety za ne.

 

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

 

Ježišu, tvoj najbolestnejší pád. Predtucha ťažkého pádu mojich detí. Bože, cesta k tebe na Golgotu je ťažká a namáhavá. Moje deti sa jej budú báť. Keď im nepodáš ruku, vrátia sa späť a stratia sa navždy. Úpenlivo ťa prosím, nezabudni, že chcem na ne vždy pamätať v každom okamihu svojho života. Prosím ťa, aby si ich zachránil aj pri najťažšom páde.

           Pane, neviem, či v našom manželskom živote už prišiel ten najväčší pád, alebo je ešte pre nami. Znova ťa prosím za seba i za môjho manžela, pomôž nám povstať aj po najväčšom  páde v našej rodine.

 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

 

Ježišu, ty si v kázni na Hore povedal: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čo hovoríš na dnešnú mravnosť? Prosím, ťa, ušetri moje deti, mládež, mladé rodiny od straty čistoty, proti ktorej je dnes vedený taký diabolský útok na každom kroku.

         Pane, žiť čisto – to je ťažké v každej dobe. Súkromný manželský život – aj to je jeden z rodinných  krížov každého manželstva. Keď sa riadime tvojimi normami je to ľahšie. Pane, pomáhaj nám, aby sme si vždy vážili jeden druhého.

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Ježišu, chvel si sa bolesťou, keď ti klince prerážali tvoje ruky a nohy. Pre túto strašnú bolesť sa zmiluj nad nami i nad našimi deťmi, aby svoje ruky skladali len k modlitbe k Tebe a ku svojej každodennej poctivej práci. Nech ich nohy kráčajú  vždy za tebou po cestách tvojich prikázaní.

          Pane, modlím sa ja i môj manžel. Pracujem pre rodinu ja i môj manžel. Chodím do tvojho chrámu ja i môj manžel. Pomôž, nech nikto z našej rodiny neuteká pred poctivým kresťanstvom.

 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Ježišu, už je dokonané! Dokončil si svoju úlohu. Vykúpil si všetkých: moje deti, mňa i môjho manžela. Premohol si zlobu pekla. Myslím na tvoje slová: Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.. Vrúcne ťa prosím: Pritiahni k sebe moje deti tým najsilnejším putom tvojej milosrdnej lásky, aby odumreli všetkému, čo by ich od teba odvádzalo.

           Pane, smrť stretá každého z nás. Tu ťa prosím za všetky manželstva našej farnosti. Nech nikto malú škriepku v rodine nerieši hneď smrťou manželstva – teda rozvodom. Každý kríž sa dá uniesť, ak ho nesieme spolu s manželom a s tebou, Bože.

 

13. Pán Ježiša skladajú z kríža

 

Ježišu, ako pokojne odpočívaš v náručí svojej Matky. Aj jej sa snáď uľavilo, keď ťa už nevidí trpieť. Prosím ťa, Bože, daj mi silu, aby som radšej videla svoje deti trpieť v tomto pozemskom živote, než aby za svoje hriechy museli trpieť v živote večnom.

           Pane, aj ja chcem skladať z kríža môjho manžela. Chcem niesť aj jeho kríž a  tak mu umenšovať jeho bremeno. Ak budeme nadľahčovať kríž jeden druhému, bude to v našej rodine ľahšie.

 

14. Pán Ježiša pochovávajú

 

Ticho, smútok, strach, čakanie. Aj môj život tak plynie, pretože som matka. Veľa bolestí je aj v mojom živote. Pane, mnohé vlastnosti svoje i mojich detí by som chcela pochovať do hrobu. Nedopusť, aby sa toto zlo vrátilo. Nechcem, aby tie zlé veci vstali z mŕtvych a znova prišli do mojej rodiny. Každý deň chcem pochovať moje sebectvo a moju pýchu.

            Pane, aj s  mojim manželom chceme pochovávať naše hnevy, hádky, tichú domácnosť, nezhody, žiarlivosť, zlé myšlienky, závisť, lenivosť.

 

15. Pán Ježiš vstal zmŕtvych

  

Ježišu, aké je krásne to veľkonočné ráno. Tri dni prešli od tej hrôzy. Najväčší žiaľ sa zmenil na najväčšiu radosť. Ty si Živý! Ty si moja Cesta, Pravda i Život. Si moja radosť a moja nádej. Nech je stále so mnou tvoje milosrdenstvo a to aj vtedy, keď sa bude mračiť nad mojím životom. Moja duša nech je pripravená na tvoje zavolanie a účtovanie. Dovoľ, aby som ti mohla vo večnosti povedať: Vďaka tebe, Ježišu, nestratila som ani jedno z detí, ktoré si mi dal!

          Pane, ďakujem ti za môjho manžela. Som rada, že ho mám. Po tebe je on a deti mojou najväčšou láskou. Bože, som rada, že znova a znova môžeme v  našej rodine prežívať tvoje zmŕtvychvstanie a novú nádej.

 

Záver

  

Pane, Ježišu, ďakujeme ti, za tvoju veľkú lásku, ktorá sa nebála smrti kríža, aby nás vykúpila. Chceme sa snažiť - všetky matky višňovskej farnosti, aby sme i my horeli láskou k tebe a zostali ti verné po celý svoj život. Chceme sa snažiť, aby sme dobre vychovali svoje deti. Bože, pomáhaj mne, môjmu manželovi i mojim deťom, aby sme boli dobrou rodinou, ktorá teba nosí v srdci. Chceme opäť postaviť šťastie našej rodiny na tieto tri piliere: Uč nás, aby sme my manželia mali čas na Teba – Boha, aby sme my manželia mali čas na seba, aby sme my manželia mali čas na svoje deti. Amen.