Sv. Ján Vianney o kríži

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 867
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 591
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 615
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 784
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 766
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 719
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1010
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 782
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 54895
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 54487
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 643
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 59995
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 58152
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 55101
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 52492
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 738
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 930
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1078
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 923
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 812
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 931
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 892
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 845
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 784
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 630
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 785
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 836
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 648
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 734
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 858
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 714
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 798
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 756
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 838
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 522
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 872
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3822
Advent s KBS Napísal: Super User 6195
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7840
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8350
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8107
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11479
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 859
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 883
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26372
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 705
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 876
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 669
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1366
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 816
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 922
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 909
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1072
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 866
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 982
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 996
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1048
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1122
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 968
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1188
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1154
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1337
Roráty 2016 Napísal: Super User 1684
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1021
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1260
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 961
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 998
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1602
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1037
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1223
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 912
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 824
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 869
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 963
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 915
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 914
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 912
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 824
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1589
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 742
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1605
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2824
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2348
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1360
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 932
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 952
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1037
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1133
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 891
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1437
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3720
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2155
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1336
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1099
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1207
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1206
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1272
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1054
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1174
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1165
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1547
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1412
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1495
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1699
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1817
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1692
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2336
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1042
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3361
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1725
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1605
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2432
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1609
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1683
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1589
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1266
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1451
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1109
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1217
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1379
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1227
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1146
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1484
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1396
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1303
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1377
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1387
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1552
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1349
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1576
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1124
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1041
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1273
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1623
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1213
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1358
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1571
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2689
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1689
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1546
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1817
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6139
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2221
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1591
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1495
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2342
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1385
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2624
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1381
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1619
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1259
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1282
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1511
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1306
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1287
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1575
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1526
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1410
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1232
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2242
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1443
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2968
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1357
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1644
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1564
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1789
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1974
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1837
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1209
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1997
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2046
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2048
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2686
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2066
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2152
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1684
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1950
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3219
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1839
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2287
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1917
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1311
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1727
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2263
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1837
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1739
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1825
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2799
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1560
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1824
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1784
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1769
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1718
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1824
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2235
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1623
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1397
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1552
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1529
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2422
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1991
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2383
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1751
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3969
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1576
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1831
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1308
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2047
List do Katowíc Napísal: Administrator 2608
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1710
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1448
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2989
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1648
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1712
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3002
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1756
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2007
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1871
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1686
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1312
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1550
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2647
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1742
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2139
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2080
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2204
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1751
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2062
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1740
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1819
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3035
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2512
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1450
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1398
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1475
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1437
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1423
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1463
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1559
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3214
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3281
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1462
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1931
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1620
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3492
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2554
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1953
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1560
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1459
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1622
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1702
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1380
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1334
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1545
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2010
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1612
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1725
Odpovede Napísal: Administrator 4216
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1314
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2079
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2607
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1955
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1562
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1730
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1657
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1932
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1906
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2308
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1805
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2034
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1644
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2772
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4871
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5868
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9262
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4587
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2964
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2014
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5036
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2362
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2937
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5893
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1841
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12842
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4778
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2432
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1625
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1367
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1793
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1750
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2308
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1806
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1877
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1637
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1633
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1507
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1525
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2134
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1747
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1904
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1993
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2053
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1619
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1465
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1578
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1316
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1357
23. december - roráty Napísal: Administrator 2472
22. december - roráty Napísal: Administrator 1317
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2116
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7244
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1896
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2127
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1642
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1434
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1425
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1403
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1467
10. decembra Napísal: Administrator 1405
9. decembra Napísal: Administrator 1475
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1753
7. decembra Napísal: Administrator 1543
5. december Napísal: Administrator 1841
4. december Napísal: Administrator 1235
3. december Napísal: Administrator 1447
2. december Napísal: Administrator 1508
1. december Napísal: Administrator 1572
30. november Napísal: Administrator 1597
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 60392
Farský úrad Napísal: Administrator 40994
Bohoslužby Napísal: Administrator 49660
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Napísal: Administrator 195170
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21250
Adorácie Napísal: Administrator 18273
Domov Napísal: Administrator 105661