Krížové cesty miništrantov

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 55933
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1120
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 757
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 811
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 965
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 1021
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 898
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1178
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 961
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 106043
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 100501
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 803
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 107463
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 99497
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 93246
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 89683
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 918
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1105
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1353
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1117
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 1017
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1134
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1084
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1068
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 968
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 818
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 948
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 1011
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 807
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 904
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1040
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 851
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 969
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 938
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 1009
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 688
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1039
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4213
Advent s KBS Napísal: Super User 6821
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8605
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9350
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8832
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12553
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1036
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1025
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28203
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 853
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1027
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 817
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1577
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 981
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1069
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1040
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1253
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 996
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1161
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1166
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1239
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1387
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1135
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1350
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1315
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1536
Roráty 2016 Napísal: Super User 1881
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1184
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1437
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1113
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1147
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 2008
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1232
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1436
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1080
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 980
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1041
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1107
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1045
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1076
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1062
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 996
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1942
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 919
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1798
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3114
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2645
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1528
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1103
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1101
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1209
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1295
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1049
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1620
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3919
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2375
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1544
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1307
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1562
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1420
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1480
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1223
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1357
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1349
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1770
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1653
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1886
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1961
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2138
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1912
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2627
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1228
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3775
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1881
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1834
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2637
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1800
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1852
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1928
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1469
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1597
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1293
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1385
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1546
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1406
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1319
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1635
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1565
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1458
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1552
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1604
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1694
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1527
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1726
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1272
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1199
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1421
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1800
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1355
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1505
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1723
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2900
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1860
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1726
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2036
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6396
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2394
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1740
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1673
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2524
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1538
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2832
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1564
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1768
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1417
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1456
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1695
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1470
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1427
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1727
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1705
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1571
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1395
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2448
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1695
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3117
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1521
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1810
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1735
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1936
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2134
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2017
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1378
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2166
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2244
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2200
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2911
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2237
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2358
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1863
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2131
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3430
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2029
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2442
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2066
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1483
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1884
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2437
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1983
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1926
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1976
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2984
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1710
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2029
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1961
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2054
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1904
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 2003
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2430
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1807
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1562
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1703
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1694
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2762
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2149
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2607
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1920
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4219
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1731
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1972
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1456
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2215
List do Katowíc Napísal: Administrator 2796
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1846
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1581
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3197
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1814
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1880
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3233
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1924
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2180
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2036
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1844
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1445
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1704
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2827
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1930
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2300
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2269
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2397
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1945
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2237
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1909
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1950
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3265
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2736
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1599
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1551
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1621
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1580
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1590
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1605
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1700
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3425
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3769
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1605
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2108
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1976
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3642
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2706
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2091
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1734
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1633
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1818
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1847
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1554
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1486
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1786
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2177
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1831
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1954
Odpovede Napísal: Administrator 4464
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1484
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2296
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2894
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2151
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1722
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1891
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1814
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2087
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2063
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2479
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1962
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2214
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1795
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2952
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5143
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6194
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9605
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4883
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3177
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2166
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5247
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2531
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3117
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6105
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1996
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13083
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5044
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2573
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1773
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1540
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1936
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1912
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2507
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1963
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2087
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1789
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1783
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1647
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1693
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2349
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1937
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2083
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2127
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2203
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1778
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1630
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1710
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1437
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1506
23. december - roráty Napísal: Administrator 2658
22. december - roráty Napísal: Administrator 1471
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2268
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7736
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2045
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2360
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1795
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1577
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1563
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1556
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1605
10. decembra Napísal: Administrator 1550
9. decembra Napísal: Administrator 1639
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1921
7. decembra Napísal: Administrator 1698
5. december Napísal: Administrator 1991
4. december Napísal: Administrator 1383
3. december Napísal: Administrator 1577
2. december Napísal: Administrator 1638
1. december Napísal: Administrator 1707
30. november Napísal: Administrator 1747
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 93110
Farský úrad Napísal: Administrator 42736
Bohoslužby Napísal: Administrator 52985
29. NEDEĽA Napísal: Administrator 208698
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22285
Adorácie Napísal: Administrator 19219
Domov Napísal: Administrator 163266