Pôst s deťmi

Školská Krížová cesta - 15. Budem bojovať proti hriechu

Úvahy na tohtoročnej školskej krížovej ceste sú tak pripravené, aby obrátili pozornosť detí, žiakov i študentov na také situácie z ich školského i rodinného života, ktoré priamo rania Pána Ježiša.

15. Pán Ježiš vstal zmŕtvych !

 

Budem bojovať proti hriechu

 

Keď sme sa tu teraz modlili, spoločne sme vytvorili krásny kruh, spoločenstvo lásky. Chceme žiť tak, aby z nás mali radosť naši rodičia, učitelia, kamaráti, ale hlavne, aby sme boli stále Božími deťmi. Ježiš miluje hlavne deti, teda je priateľom každého z nás.

 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si zomrel, aby sme my mohli žiť. Nezostal si v hrobe, Ty žiješ medzi nami. Prosíme Ťa, daj, aby sme Ti dokázali Tvoju lásku odplácať našou láskou...

 

 

 

14. Pána Ježiša pochovávajú

Neverím v život večný

 

Boli prázdniny. Chodili sme na mnohé výlety. Navštívili sme rôzne miesta. Raz sme prišli aj na akýsi historický cintorín. Na niektorých hroboch stáli krásne sochy anjelov. Všetci mali smutné a zamyslené tváre. Dokonca aj tí, ktorí stáli na detských hroboch. Cintorín je miestom smútku pre tých, ktorí zabudli, že po smrti bude zmŕtvychvstanie.

 

Pane Ježišu, Tvoj hrob je prázdny, lebo Ty žiješ a sľubuješ nám, že my tiež vstaneme zmŕtvych. Buď pri mne teraz i v hodine mojej smrti...

   

 

 

 

 

 

 

 

13. Pána Ježiša snímajú z kríža

Vysmievam sa

 

 

 

Do našej triedy prišiel nový chlapec. Pani učiteľka nám ho predstavila a poprosila nás, aby sme ho medzi seba pekne prijali a postarali sa o neho. Ale on bol akýsi čudný, taký bledý a chudý, a k tomu tak nemoderne oblečený. Okamžite nasledovali posmešky, výsmech a prezývky. Potom na náboženstve pani katechétka hovorila o dobrom Jozefovi z Arimatey, ktorý sa s láskou postaral o umučené telo Pána Ježiša.

 

Pane, nauč ma vážiť si ľudí. Nepozerať na ich vzhľad, vzdelanie či vek. Nauč ma v každom človeku vidieť Teba.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Kradnem

 

Jedno dievča si viedlo denníček. Nik o tom nevedel, iba jej najlepšia priateľka. Jedného dňa „najlepšia priateľka“ ukradla ten denník a priniesla ho do školy. Všetci spoznali najväčšie tajomstvá tohto dievčaťa. Smiali sa vždy, keď sa objavila v ich blízkosti. Zostala sama. Opovrhnutá, odstrčená od všetkých, tak ako Ty, Ježišu.

 

Pane Ježišu,  umierajúci na kríži uprostred ľudského výsmechu a nenávistných pokrikov, zmiluj sa nado mnou.

 

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Každým hriechom pribíjam Ježiša

 

Do našej školy chodí chlapec, ktorý má zvláštnu chorobu – svalovú atrofiu. Ochabujú a zmenšujú sa mu svaly. Na vyučovanie ho vždy privezú rodičia. Sám nedokáže urobiť ani krok. Nikdy nebude jazdiť na bicykli ani na lyžiach. Bude mu čoraz horšie. Už aj ruky ho prestávajú poslúchať. Je čoraz viac podobný Tebe, Ježišu, pribitý na kríž.

 

Pane, trpiaci na kríži, nauč ma pokorne prijímať svoju bezradnosť a byť blízko tých, ktorí trpia.

 

 

 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

 

Pozerám hriešne stránky

 

Na internete sú niektoré stránky určené len pre dospelých. Alebo, ako hovorí moja mama, stránky pre nikoho. Napriek tomu ich niektorí často a radi vyhľadávajú, pozerajú a potom o nich rozprávajú. Všetko sa neskôr začne spájať s čímsi zlým a odporným. Stále im to nestačí, majú málo. A čoraz menej sa hanbia...

 

Pane Ježišu, ktorý trpíš za hriechy nečistoty, pomôž mi vyhýbať sa zlej spoločnosti a bojovať s pokušeniami.

 

 

 

 

 

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

 

Fajčím – škodím svojmu zdraviu

 

Spolužiačka priniesla do školy cigarety. Povedala, že ich zobrala dedkovi, keď spal. Niektorí z triedy boli nadšení tým, čo urobila. Po vyučovaní išli vyskúšať, ako chutí fajčenie. Na druhý deň sa pretvarovali, akí sú so sebou veľmi spokojní. Ale v skutočnosti to len predstierali, že sú spokojní.

 

Pane, ktorý padáš pod ťarchou našich hriechov, zmiluj sa nad nami.

 

 

 

 

 

 

 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 

 

Ubližujem ostatným

 

Bolo rodičovské združenie. Pani učiteľka rozprávala rodičom o prospechu a správaní detí. Bohužiaľ, nie pre všetkých mala dobré a radostné správy. Jedna mama sa rozplakala, keď počula, ako zle sa správa jej syn a ako ubližuje ostatným. Plakala bezradne nad svojim dieťaťom.

 

Pane, Ty si povedal jeruzalemským ženám, aby plakali radšej nad sebou a nad svojimi deťmi, pomôž mi robiť všetko tak, aby moja mama nikdy nemusela kvôli mne plakať.

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

 

Škaredo rozprávam

 

Dvaja spolužiaci sa pobili. Padali škaredé slová. Ukazovali si urážlivé gestá. Musel ich rozdeliť a upokojiť učiteľ. Chlapci sa dohodli, že sa znovu stretnú po škole a vybavia si to medzi sebou. Celá trieda išla povzbudzovať. Skončilo sa to príchodom polície a pozvaním rodičov do školy.

 

Pane, ktorý padáš pod ťarchou našich hriechov, zmiluj sa nad nami.

 

 

 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 

Nechcem sa podeliť

 

Jedna dievčina z našej triedy si nikdy nenosila do školy desiatu a vždy mala oblečené obnosené veci po starších súrodencoch. Nikto sa o to nezaujímal, nestarali sme sa do nej... Od istého času však začala chodiť na obedy do školskej jedálne. Zistili sme, že obedy za ňu platí mama našej druhej spolužiačky. Hanbil som sa, lebo som sa nikdy nepodelil s tými, ktorým je ťažko a majú menej ako ja.

 

  

Pane, daj mi srdce citlivé na krivdy a potreby ľudí, aby som dokázal pomáhať dokonca  aj vtedy, keď ma o to nik neprosí.

   

5. Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Nechcem pomôcť

 

Pani učiteľka dala písomku z angličtiny. Väčšina triedy – ako zvyčajne – dostala dvojky a trojky. Bolo tiež zopár jednotiek, no aj jedna päťka. Tomu, ktorý dostal päťku hrozilo, že prepadne. Učiteľka sa spýtala najlepších žiakov, kto z nich by bol ochotný pomôcť slabšiemu, ktorý dostal zlú známku. Nikto sa nehlásil. Tak teda ona sama určila jedného šikovného chlapca. Učili sa spolu a nakoniec sa to podarilo, opravili päťku.

 

Pane, Tebe tiež pomohol niesť kríž Šimon, ale museli ho prinútiť. Nauč ma pomáhať ľuďom z vlastnej vôle, dobrovoľne, s láskou, bez prinútenia.

 

 

 

4. Pán Ježiš stretá svoju matku

Urážam svoju mamu, otca ?

Dnes sme boli s celou triedou v parku. Na jednej z lavičiek sedela opitá žena. Ktosi zakričal, že je to mama jedného nášho spolužiaka. Všetci sa začali hlasno smiať. Spolužiak sa rýchlo schoval za deťmi a hovoril, že on nepozná svoju mamu, že to nie je ona. Tak veľmi sa za ňu hanbil...

 

Pane Ježišu, Ty si stretol svoju mamu na najťažšej ceste. Ďakujem Ti za všetky dobré mamy, ktoré sa o nás tak pekne starajú. Nech sa o ne stará Tvoja svätá Matka.

 

 

 

 

 

 

3. Pán Ježiš prvá raz padá pod krížom

Ak súhlasím s hriechom – urážam Pána Ježiša

 

Na slovenský jazyk sme si mali priniesť vypracovanú úlohu z prečítanej knihy. Väčšina spolužiakov však úlohu nemala. Chlapci sa rozhodli, že ujdú zo školy. Niektorí z nás boli proti tomu a tak nás vysmiali. Napokon sme teda išli všetci. Ani ja som nemal odvahu povedať „nie“. Padol som a urobil ďalší hriech.

 

Pane, ktorý padáš pod ťarchou našich hriechov, zmiluj sa nad nami. 

 

 

 

 

 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Som lenivý

 

Je ráno. Prší. Tak veľmi by som chcel ešte spať. Treba vstať, pripraviť si školskú tašku, napísať si úlohu z matematiky, prepísať diktát, precvičiť si skladbu na flaute a vyrobiť papierový most na pokus z fyziky... Ak sa mi to nepodarí, zasa sa mi všetci budú smiať...

 

Pane, Ty berieš kríž na ramená, nauč ma prijímať každodenné úlohy. Bojím sa, že sám si neporadím. Pomôž mi milovať môj vlastný, malý kríž.

 

  

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Povyšujem sa nad ostaných

 

 

Školská chodba. Prestávka... Všade bežný hluk. Množstvo detí, málo miesta. Všetci sa tlačia, vrážajú do seba... Zrazu zaznie hlas... je mi už taký známy, počúvam ho často. Nikto už nerozmýšľa nad tým, čo hovorí. Vyslovujeme slová, ktoré rania tak hlboko, že už sa nedokážeme opäť zblížiť. „Si vinný“, „si hlúpy“, „nie si podľa mojich predstáv“, „už ťa nepotrebujeme“... Som odkázaný na samotu, neprijímajú ma do skupiny, som odlúčený a neprijatý od ostatných spolužiakov...

 

Pane, Ty si bol nevinne obžalovaný a odsúdený, buď pri mne, keď sa odo mňa všetci odvracajú a posmievajú sa mi...

 

 

Úvod

Pane Ježišu Kriste ! Kríže, ktoré máme v školách, sa nedotýkajú len nás žiakov a študentov. Dotýkajú sa aj našich rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov. Chceme ťa prosiť, aby si nám pomáhal. Budeme sa počas tohtoročného pôstneho obdobia viac modliť a prosiť o to, žeby sme vedeli tieto naše školské kríže lepšie niesť. Prosíme ťa za nášho pána riaditeľa, pani riaditeľku, naše panie učiteľky, pánov učiteľov, vychovávateľky, školníkov, kuchárky, upratovačky. Za všetkých nás, aby sme si v škole aj doma pomáhali pri nesení našich školských krížov...