Svätý páter Pio o kríži

Svätý páter Pio o kríži

KRÍŽ

 

Trpíte, ale tiež verte, že sám Ježiš trpí vo vás a pre vás.

 

RADY

 

Vzor, o ktorom by sme mali uvažovať a podľa ktorého by sme mali formovať svoje vnútro, je Ježiš Kristus. On si však za svoju zástavu vyvolil kríž. Chce teda, aby aj jeho nasledovníci vykročili na cestu smerujúcu na Kalváriu, niesli si svoj kríž a napokon rozpätí na ňom aj zomreli. Len takto skutočne dosiahneme spásu.

 

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 4. SEPTEMBER 1916

 

Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.

 

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, I. JÚL 19156

 

 

 

Každý človek sa musí naučiť otvárať sa Božiemu Duchu, aby sa ho dotýkal, obrusoval ho a vyhladzoval. Vtedy totiž pôsobí aj ako lekár našich duší, lebo keď sú dobre obrúsené a vyhladené, dokážu sa zjednotiť s Božou vôľou. (...) Dajte si preto toto láskyplné a milé predsavzatie: buď zomriem alebo sa nechám vyliečiť. A pretože nechcete duchovne zahynúť, skúste sa nechať dokonale vyliečiť. Na to, aby ste boli zdravá, musíte chcieť znášať ošetrovanie a úpravy božského Lekára. Úpenlivo ho proste, aby vás ničoho neušetril, len nech vás zachráni.

 

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 10. DECEMBER 1917

 

Sťažujete sa, že sa stále vracajú tie isté trápenia. Pozrite sa však, otče, čoho sa máte ľakať? Bojíte sa božského Remeselníka, ktorý takýmto spôsobom vybrusuje svoj majstrovský kus? Chceli by ste vyjsť z rúk takého vynikajúceho Umelca ako nedorobok? Predsa aj vy sám rád píšete len dokonalé slová! Smejem sa, nahlas sa smejem tomu, ako s vami Boh zaobchádza. Počúvajte ma, otče, len nestrácajte radosť, buďte pokojný a dovoľte Bohu robiť tak, ako sa jemu páči.

 

Z LISTU PÁTROVI BENEDETTOVI, 1. JANUÁR 1921

 

Ak chceme dosiahnuť konečný cieľ, musíme nasledovať nášho božského Vodcu, ktorý zvyčajne vedie svoje vyvolené duše len po ceste, ktorou šiel on sám, po ceste sebazáporu a utrpenia: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23) Nemali by ste byť šťastná, keď zbadáte, že vás Ježiš navštívil krížom? Akí úbohí sú tí, čo nedokážu pochopiť tajomstvo kríža.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 15. AUGUST 1914

 

Sme šťastní, keď napriek všetkým našim zásluhám stojíme už teraz na Kalvárii, pri Božom milosrdenstve. Boli sme uznaní za hodných nasledovať nebeského Majstra; už sme pripočítaní k požehnanej skupine vyvolených duší - a to vďaka veľkému milosrdenstvu Nebeského Otca. Nedopusťme, aby sa nám táto požehnaná skupina stratila z očú, ale stále sa jej pevne držme. A nebojme sa ani ťažkého kríža, s ktorým máme prejsť dlhú cestu, ani prudkého kopca, na ktorý máme vystúpiť.

 

Z LISTU SESTRÁM Z VENTRELLY, 3. DECEMBER I916

 

Vzpierame sa skutočnosti, že naše duše potrebujú utrpenie, že kríž sa musí stať naším každodenným chlebom. Ako telo potrebuje výživu, tak duša potrebuje kríž, ktorý ju deň čo deň očisťuje a oslobodzuje od pozemských vecí. Nechceme pochopiť, že Boh nás nechce, ani nemôže zachrániť a posvätiť bez kríža. Čím silnejšie si priťahuje nejakú dušu k sebe, tým viac ju posväcuje krížom.

 

PÁTER PIO ODPOVEDÁ

 

Pán nám kladie na plecia bremená a on nás od týchto bremien aj oslobodzuje. Lebo keď položí na niektorého zo svojich vyvolených kríž, posilní ho aj na duši a on tým, že znáša jeho ťarchu, sa od tohto kríža oslobodzuje.

 

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, 15. DECEMBER I917

 

Ak si uvedomíme, že každé víťazstvo, ktoré dosiahneme, má cenu večnej slávy, ako sa môžeme potom nepotešiť, drahý otče, keď sa v živote ocitneme zoči-voči rôznym trápeniam?

 

Z LISTU PÁTROVl AGOSTINOVI 25. MAREC 1918

 

 

Ježiš vás chce poobracať a zalomcovať vami, vymlátiť vás ako pšenicu, aby bol váš duch vyumývaný a čistý podľa jeho predstavy. Mohli by sme azda uložiť do sýpky zrno plné pliev? Alebo či si dá človek do skrine bielizeň, ktorú predtým poriadne nevypral? A to isté platí aj o vyvolenej duši.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, II. APRÍL 1914

 

Byť na kríži spolu s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 26. NOVEMBER 1914

 

Vaše utrpenie nebude nikdy také ťažké, ako bol kríž jednorodeného Syna Nebeského Otca. Ježiš je nekonečne milosrdný a určite vám z času na čas dopraje úľavu v trápení, ktoré na vás zoslal. Je taký dobrý, že vám nikdy nedovolí rezignovať.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 23. JANUÁR 1915

 

Aká neznesiteľná je bolesť, keď ju trpíme ďaleko od kríža, ale akou sladkou a ľahkou sa stane, ak ju obetujeme pri Ježišovom kríži!

 

Z LISTU PÁTROVI ACOSTINOVI, 20. MÁJ 1915

 

Toto utrpenie nie je trestom od Pána Boha, ale skôr ovocím jeho lásky, ktorou vás chce pripodobniť svojmu Synovi. Trpíte, ale uverte, že Ježiš trpí vo vás, pre vás a spolu s vami. Pripája sa k vám svojím utrpením a vy - ako obeť - musíte doplniť za vašich bratov a sestry to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Nech vás uteší myšlienka, že v tejto agónii nie ste sama, ale že máte dobrého spoločníka.

 

Z LISTU MARGHERITE TRESCAOVEJ, 13. AUGUST 1918

 

Vo chvíľach nesmiernej úzkosti proste aj vy Nebeského Otca, aby vás posilnil a dodal vám útechu. Ak by tak neurobil, už na to viac nemyslite, ale vyzbrojte sa novou odvahou a začnite dielo svojej spásy na kríži, akoby ste z neho nemali nikdy zísť a akoby sa váš život nemal už nikdy rozjasniť.

 

Z LISTU ANTONIETTE VONAOVEJ, 6. DECEMBER 1917

 

Vaše slzy pozbierali anjeli a vložili ich do zlatého kalicha. Až raz predstúpite pred Božiu tvár, nájdete si ich.

 

POŠLI MI SVOJHO ANJELA STRÁŽNEHO

 

Mohlo by vás povzbudiť a potešiť vedomie, že vo vašom utrpení nie ste sama, pretože všetci nasledovníci Ježiša Nazaretského roztrúsení po celom svete takisto trpia a sú ako aj my vystavení vo svojom živote trápeniam a súženiu.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 26. NOVEMBER 1914

 

Kríž vás nebude nikdy deptať; možno sa pod jeho ťarchou zapotácate, ale jeho sila vám bude oporou.

 

ARCHÍV PÁTRA PIA

 

Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani kríž nie je nikdy bez Ježiša.

 

ARCHÍV PÁTRA PIA

 

Boh kresťanov je Bohom metamorfóz: keď mu vhodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo a dostanete nádej.

 

SAN GIOVANNI ROTONDO: VO FRANTIŠKÁNSKOM SVETLE

 

Mnohí trpia, ale iba niektorí dokážu správne trpieť. Utrpenie je dar od Pána Boha a blažený je ten, kto ho vie premeniť na zisk.

 

ARCHÍV PÁTRA PIA

 

Dušu, ktorá má vládnuť s Ježišom Kristom vo večnej sláve, (...) treba pretvoriť údermi kladiva a dláta. Čím sú však tieto údery kladiva a dláta, ktorými božský Umelec opracúva kameň, čiže vyvolenú dušu? Drahá sestra, tieto údery dláta - to sú nepríjemnosti, obavy, pokušenia, duševné múky a búrky s návalmi bezútešnosti ba i fyzickej bolesti.

Poďakujte sa teda nekonečnému milosrdenstvu večného Otca za to, že takto zaobchádza s našou dušou, pretože je predurčená na spásu.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 19. MÁJ 1914

 

Trýzeň a múky boli odjakživa dedičstvom a údelom vyvolených duší. Čím viac chce Ježiš pozdvihnúť dušu k dokonalosti, tým viac ju skúša utrpením. Vravím vám, radujte sa, že ste napriek vašej nehodnosti dostali takéto privilégium. Čím viac sa trápite, tým viac by ste sa mali radovať, lebo v ohni múk sa duša stáva čistým zlatom, hodným toho, aby žiarilo v nebeskom paláci.

 

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 14. JÚL 1914