Svätý páter Pio o kríži

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 47186
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1080
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 737
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 787
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 943
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 996
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 877
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1158
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 936
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 97925
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 94098
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 783
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 101318
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 94202
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 88649
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 85168
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 898
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1083
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1327
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1090
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 990
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1116
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1061
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1043
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 948
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 797
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 925
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 992
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 784
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 883
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1019
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 834
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 950
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 917
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 992
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 660
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1022
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4168
Advent s KBS Napísal: Super User 6758
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8509
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9219
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8744
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12429
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1018
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1006
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27992
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 834
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1008
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 804
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1551
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 956
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1051
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1023
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1234
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 980
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1141
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1148
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1209
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1351
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1115
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1330
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1297
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1512
Roráty 2016 Napísal: Super User 1855
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1160
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1415
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1096
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1128
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1976
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1206
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1409
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1054
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 960
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1020
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1090
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1028
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1059
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1043
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 978
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1892
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 899
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1769
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3080
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2604
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1504
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1079
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1079
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1185
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1276
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1030
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1600
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3897
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2346
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1517
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1273
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1510
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1392
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1453
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1199
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1331
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1325
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1742
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1620
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1825
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1924
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2101
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1883
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2585
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1202
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3712
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1861
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1808
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2610
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1776
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1831
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1902
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1443
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1579
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1268
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1365
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1525
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1387
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1295
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1615
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1544
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1440
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1530
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1578
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1676
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1504
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1706
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1254
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1177
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1401
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1774
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1336
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1486
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1697
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2870
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1840
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1704
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2011
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6365
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2369
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1716
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1648
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2500
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1517
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2800
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1535
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1749
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1396
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1437
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1670
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1448
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1406
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1704
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1682
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1550
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1375
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2428
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1674
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3097
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1500
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1786
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1712
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1915
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2116
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1995
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1353
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2146
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2223
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2178
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2880
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2217
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2328
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1840
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2108
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3408
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2004
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2425
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2045
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1459
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1863
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2417
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1963
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1905
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1956
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2962
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1691
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2006
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1927
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2024
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1881
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1980
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2405
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1785
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1543
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1685
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1674
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2702
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2130
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2580
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1898
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4189
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1708
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1953
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1438
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2192
List do Katowíc Napísal: Administrator 2770
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1832
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1566
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3174
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1792
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1858
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3208
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1900
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2153
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2022
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1828
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1426
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1685
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2806
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1903
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2281
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2242
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2373
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1921
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2215
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1890
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1933
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3240
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2707
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1582
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1528
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1604
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1561
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1574
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1590
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1684
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3402
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3727
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1584
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2091
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1924
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3626
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2687
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2073
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1710
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1609
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1793
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1827
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1531
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1464
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1762
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2155
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1804
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1934
Odpovede Napísal: Administrator 4406
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1462
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2278
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2866
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2127
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1698
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1871
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1789
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2066
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2042
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2462
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1944
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2189
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1775
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2933
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5115
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6160
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9572
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4852
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3153
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2147
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5223
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2511
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3094
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6080
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1972
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13054
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5006
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2552
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1747
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1515
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1915
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1888
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2486
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1945
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2067
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1770
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1757
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1627
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1669
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2319
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1913
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2063
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2107
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2179
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1759
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1609
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1694
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1418
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1487
23. december - roráty Napísal: Administrator 2634
22. december - roráty Napísal: Administrator 1448
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2249
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7678
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2028
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2338
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1775
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1555
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1543
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1537
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1583
10. decembra Napísal: Administrator 1533
9. decembra Napísal: Administrator 1623
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1902
7. decembra Napísal: Administrator 1680
5. december Napísal: Administrator 1973
4. december Napísal: Administrator 1365
3. december Napísal: Administrator 1557
2. december Napísal: Administrator 1618
1. december Napísal: Administrator 1688
30. november Napísal: Administrator 1727
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 88818
Farský úrad Napísal: Administrator 42529
Bohoslužby Napísal: Administrator 52646
25. NEDEĽA Napísal: Administrator 207005
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22170
Adorácie Napísal: Administrator 19098
Domov Napísal: Administrator 155817