Čo zaznelo na púti

Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

Svätý Ján Pavol II. – náš obľúbený svätý, ktorý – ako hovorieva náš pán dekan – má v nebi veľké slovo a je tam "in". S modlitbami obrátenými k Bohu na príhovor tohto pápeža sme prišli prežiť nedeľu vo Višňovom.

Pomodlili sme sa ruženec i Korunku Božieho milosrdenstva. Vzácnou návštevou bol kňaz Pawel Danek z Poľska, ktorý nám sprostredkoval informácie o význame a vzniku multimediálnej výstavy, ktorú sme mali možnosť vo Višňovom vidieť. Pútnici, ktorí by mali ešte záujem, budú môcť toto dielo s názvom "Bol uprostred nás" navštíviť do 15. mája. Výstava sa venuje životu Jána Pavla II. od jeho narodenia, cez roky mladosti, roky kňaza, biskupa, až po pápežské roky. Aký je význam tejto práce? Odhaliť svätosť života Karola Wojtylu a snažiť sa ním inšpirovať. Prežiť krásne a múdro svoj život – tak ako on. Dôležitou súčasťou programu bola aj prednáška Dr. Ivana Špánika, ktorý nám priblížil vzťah medzi Pannou Máriou a Jánom Pavlom II. Dozvedeli sme sa mnohé nové poznatky, dostali sme rady i odporúčania. Veď sám Ján Pavol miloval modlitby k Panne Márii, rád sa utiekal k svojej nebeskej Matke, neustále opakoval "Totus tuus, Mária". Klikni sem. Nasledovalo svedectvo farníka Jozefa Vojtylu, ktorý porozprával dojímavý a veľmi autentický príbeh svojej manželky Katky. Lekári stanovili diagnózu nezlučiteľnú so životom. Celá rodina zverila tento problém Jánovi Pavlovi. Nechýbali emócie z ťažko prežitých chvíľ a následnej radosti z uzdravenia z ťažkej rakoviny. Klikni sem. Potom sme sa v modlitbe vhĺbili do tajomstiev Božej lásky v adorácii spojenej s videoprojekciou. Predposledná hodinka patrila našim deťom a mladým, ktorí nám pripravili divadelné predstavenie s názvom "Bol to náš pápež". Zobrazili najdôležitejšie míľniky Karola Wojtylu na jeho pozemskej púti. Po speve, tanci a divadle nasledovala svätá omša, ktorá bola akýmsi vyvrcholením celého popoludnia. Celebroval ju pán dekan Dr. Jozef Bagin. Tému kázne vyjadril jedným slovom – bozk. Klikni sem. Bozk Jána Pavla zemi každej krajiny, na ktorú vstúpil, bozk lásky manželovi, manželke, deťom. Bozk ako gesto úcty a lásky, ktorú prinášam so sebou.

 

Povzbudení duchovne, s radosťou a požehnaním v srdciach sme sa posilnili na cestu domov dobrým koláčom, čajom či kávou, ktorú nám pri kostole ponúkli ženy z farnosti.

Vďaka za krásny deň vo Višňovom so svätým Jánom Pavlom II. !!!

                                                                             Mgr. Janka Šusteková

 

Reakcie na Prvú púť k sv. Jánovi Pavlovi boli povzbudzujúce:

 

Bol to krásny deň, vďaka sv. Jánovi Pavlovi i Vám. Juraj

 

Ten čas tak uletel, škoda. Bolo to vznešené popoludnie na oslavu Pána prostredníctvom sv. Jána Pavla. Ďakujeme. Monika.

 

To dievča, ktoré spievalo krásnu pieseň „Wadovice“, to zaspievalo nádherne. Milan

 

Opäť sme boli na Vašej púti vo Višňovom. Veľmi pekne Vám za ňu ďakujeme. Zase ste nám ponúkli hodnotný duchovný pokrm. Manželia Katka a Lukáš.

 

Ďakujeme aj poľskému kňazovi Pawlovi, ktorý prišiel predstaviť výstavu. Je krásna a povzbudivá. Tomáš a Mária

 

Ruženec k Matke Božej i Korunka, premodlené popoludnie, krásny program. Škoda, že to kňazi nevyhlásili vo farnostiach. Ani u nás to pán farár nevyhlásil, že je taká púť... Vďaka za Vašu starostlivosť. Róbert

 

Pán farár Špánik nás povzbudil svojou hodnotnou prednáškou. Poďakujte mu. Andrea.

 

Pán Jozef Vojtyla veľmi povzbudil celú moju rodinu. Jeho prejav bol racionálny i emotívny. Povedali sme si v rodine, že sa budeme viac a pravidelne modliť k sv. Jánovi Pavlovi. Vďaka za jeho svedectvo. Peter        

 

Ďakujeme, bolo to super. Terezka

 

Mladí ľudia z Vašej farnosti veľmi pekne predstavili divadelným spôsobom osobu Jána Pavla. Bolo to krásne. A koľko ich bolo v tom zapojených! Všetkým poďakujte za nás. Peter.

 

Ďakujem za nedeľu, veľmi som sa povzbudila a mala som pekný a požehnaný večer. Marcela

 

Videoadorácia bola úžasná. Super. Vďaka. Marián

 

Celé popoludnie bolo krásne, také niečo ešte ani v Poľsku nebolo. Hostia z Poľska.

 

Veľmi sa teším, bolo to krásne, aj ľudia prišli. Pawel

 

Pán dekan, ako tradične, Vaša kázeň bola originálna a nemala chybu. Tému ste vybrali veľmi zaujímavú. Ešte som nepočul kázať na túto tému. Bozk zemi – originálne. Milan

 

ešte jeden pohľad:


3.mája bol chrám vo Višňovom opäť miestom duchovného obohatenia. Pri príležitosti prvého výročia svätorečenia Jána Pavla II., sme prišli osláviť Otca cez tohto svätého pápeža. Jeho prítomnosť sme mohli vnímať v podobe kvapky krvi v relikviári, vo výstave, či pripraveným programom, ktorý sa niesol v duchu pápeža Božieho milosrdenstva celé popoludnie.

Prvá púť k sv. Jánovi Pavlovi II. sa začala modlitbou svätého ruženca. Nasledovalo predstavenie spomínanej multimediálnej výstavy, ktorú vytvoril Pawel Danek, kňaz z diecézy Bielsko-Biala. Veľké fotografie rozmiestnené po celom obvode kostola sú zachytením štyroch etáp života Karola Wojtylu, ako mládenca, kňaza, biskupa a pápeža. Majú byť inšpiráciou pre nás, aby sme svätca našich čias nasledovali a brali si od neho príklad pre náš dobrý život.

Dr. Ivan Špánik vo svojej prednáške priblížil veľkú úctu Jána Pavla II. k našej Nebeskej mame, ktorá v srdci Karola rástla už odmalička. Po smrti mamy sa spolu s otcom každý deň modlili ruženec, čítali Bibliu. Neskôr, už v známom Totus tuus, pápež vyjadruje, že patrí celý Márii a vyzýva i nás, aby sme sa k Márii neustále utiekali.

O tretej hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Potom sa Jozef Vojtyla podelil o svoje svedectvo. Rozprával o chorobe a uzdravení manželky Katky, ktorá mala ťažkú rakovinu pľúc. Jej zdravotný stav nebol zlučiteľný so životom, no viera a modlitby k Jánovi Pavlovi boli silnejšie ako vyjadrenia lekárov.

Kľačiac pred eucharistickým Kristom sme počas adorácie sprevádzanej videom a piesňami ďakovali za dar svätca, ktorý žil medzi nami.

Následne sa deti a mladí zhostili úlohy hercov, spevákov i tanečníkov a priblížili nám životné situácie a okamihy Jána Pavla od jeho narodenia na zemi až po narodenie sa pre nebo.

Celým vyvrcholením dňa bola svätá omša. Pán dekan vo svojom príhovore postavil do popredia bozk. Nielen ako prejav lásky medzi manželom a manželkou, ale bozk Jána Pavla II. každej zemi, ktorú navštívil. Pripomenul, že toto vyjadrenie úcty a lásky prichádza od samotného Boha každému jednému človeku.

Požehnaním s relikviou krvi svätého Jána Pavla II. na konci svätej omše sme zakončili túto púť a odišli sme domov s povzbudením a prosbou, aby Ján Pavol orodoval za nás v nebi.