Predstavenie výstavy "Bol uprostred nás"

Deň sv. Jána Pavla vo Višňovom

Na púti k sv. Jánovi Pavlovi II. Veľkému predstavil výstavu "Bol uprostred nás" kňaz Pawel Danek z diecézy Bielsko – Biala (Poľsko), ktorý je jej autorom:

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Človek vedomý si svojej identity pochádzajúcej z viery, z kresťanskej kultúry, dedičstva otcov a dedov, zachová si svoju dôstojnosť, úctu i vážnosť.” Naša výstava vyplýva z tohto povedomia a k nemu aj vedie tých, ktorí sa chcú do nej vhĺbiť.

Mali sme šťastie žiť v časoch veľkého človeka akým bol Karol Wojtyla – Ján Pavol II. Je to veľká česť, privilégium, ale aj zodpovednosť. Ján Pavol hovoril v takýchto prípadoch o "dare, ktorý je zároveň aj záväzkom". On sám, jeho život, služba, slová a činy sú pre nás práve takýto dar a záväzok. Nemôžeme ho premárniť, musíme ho neustále čítať, tešiť sa z neho a vyvodiť závery pre nás do každodenného života podľa vzoru svätého Jána Pavla.

Karol Wojtyla podľa pôvodu a narodenia je spojený s Beskydami. V dedinkách, ktoré sú blízko alebo ďalej od Bielsko - Bialej, písala príbeh jeho života jeho najbližšia rodina a on sám. Preto v prvej časti výstavy (modrá časť) sa vraciame k jeho koreňom, spomíname rodné mesto, v ktorom ho formovali predovšetkým najbližší, Cirkev i škola. Zvláštne miesto venujeme jeho bratovi Edmundowi, zviazanému s Bielsko-Bialou nielen cez rodinu, ale aj cez svedomitú prácu lekára v Bielsku v nemocnici až do náhlej, predčasnej smrti.

Druhá časť výstavy (zelená časť) odhaľuje menej známe nitky života Karola Wojtylu ako kňaza. V časoch, ktoré nie sú priaznivé pre kontakty kňazov s poľskou mládežou, kňaz Karol Wojtyla našiel s pomocou mladých študentov vynikajúce spôsoby ako budovať väzby, ktoré trvajú do dnešného dňa. Máme šťastie poznať mnoho spomedzi krakovských študentov z 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia, ktorí s kňazom Karolom - hovorili mu medzi sebou Wujek – strýko – objavovali krásu liturgie, spevu i modlitieb. S nimi sa vydával na pešiu turistiku, skúmal tajomstvá jazdy na bicykli, či lyžovanie, poznal kúzla kanoistiky na poľských riekach a jazerách. Relaxujúc s nimi učil ich zodpovednosti za svoj život, za rodinu, za prácu, za Cirkev. Stal sa pre nich priateľom a sprievodcom. Mnoho z týchto expedícií najmä turistických sa konalo v našich Beskydách, o čom svedčia fotografie i spomienky účastníkov, ktoré sú súčasťou výstavy. Pre nás Wujek - strýko na horských chodníkoch, je predovšetkým vynikajúcim príkladom lásky k jeho rodnej krajine, škola aktívneho odpočinku spojeného s formovaním názorov, charakteru i vášne.

 

Tretia časť výstavy (červená časť) nás vedie od roku 1958, v ktorom sa kňaz Karol Wojtyla stal pomocným biskupom v krakovskej arcidiecéze. Fotografie z mnohých farností patriacich do našej diecézy ukazujú otca biskupa, neskôr kardinála Wojtylu pri plnení si svojich pastoračných povinností. Je doplnená jeho slovami, ktoré povedal pri príležitosti týchto stretnutí až do októbra 1978, keď z vizitácie v Bielsko-Bialej musieť odcestovať do Vatikánu na pohreb Jána Pavla I. a konkláve, to pamätné konkláve, zvolilo kardinála Karola Wojtylu za nástupcu sv. Petra.

Už v nasledujúcom roku sa vrátil do Poľska ako pápež Ján Pavol II. (žltá časť) a navštívil okrem iného do našej diecézy patriaci Osvienčim, v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Dňa 22. mája 1995 navštívil diecézu, v ktorej pracujem a to Skoczów, Bielsko-Bialu a Zywiec. O týchto stretnutiach rozpráva štvrtá a posledná časť našej výstavy. Cituje aj slová Jána Pavla II. plné milých spomienok ako aj úprimnej starostlivosti o Poľsko, Cirkev, o každého z nás.

Bol uprostred nás!

Karol Wojtyła - chlapec, mladý muž, kňaz, biskup, kardinál

- Bol uprostred nás!

Ján Pavol II. - svätý pápež - Bol uprostred nás!

Videli sme ho, počúvali sme ho a teraz si ho pripomíname.

Prečo? Prečo by sme sa mali naučiť chodiť po jeho cestách,

kráčať v jeho šľapajách?

Preto, aby sme jednoducho krásne a múdro žili – Ako on!

Aby sme žili Pánu Bohu na chválu a v prospech našich bratov a sestier!

Svätý bol uprostred nás!

Amen!

 

Svätý Ján Pavol II. navštívil Slovensko niekoľkokrát (tri razy). Pravdepodobne mnohí z vás ste mali možnosť stretnúť sa s ním, počúvať jeho náuku. Myslím, že tie chvíle ste si vložili hlboko do pamäti. Rovnako filmy, ktoré môžeme vidieť na výstave, nám pripomínajú, že Ján Pavol II. bol uprostred nás tiež tu na slovenskej zemi – na Slovensku. Dnes prostredníctvom tejto výstavy, ktorú môžeme vidieť, chceme si pripomenúť tie nádherné stretnutia s ním.