Výstava "Bol uprostred nás" súčasťou púte

Fatimská slávnosť - pozvanie

Z dôvodu protiepidemických opatrení sa vo Višňovom Fatimské slávnosti dočasne nekonajú.