Max Kašparů: Dieťa potrebuje príklad otca aj mamy

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

 

POZITÍVNY PROJEKT NEPOTREBUJE NENÁVISTNÉ ÚTOKY

Každý, kto si vyberie v referende 3x áno, ba vôbec na referendum pôjde, je onálepkovaný titulmi: rasista, bigotný katolík, stredoveký spiatočník, hlupák proti ľudským právam a netolerantným človekom. Ste takým človekom?

Som ešte aj bláznom pre Krista. S radosťou by som všetky tieto "tituly" prijal, dokonca by som si ich nechal vytlačiť na tričko a chodil s nimi po Bratislave po Obchodnej ulici.

Čím bližšie je referendum, tým viac je zosmiešňovaná tradičná rodina a tradičné hodnoty, stúpa agresivita útokov na sociálnych sietiach alebo prostredníctvom médií. Odkiaľ sa berie takáto nenávisť?

Faktorov môže byť viacero. Každé zlo chce priniesť do ľudských dejín vždy niečo nové. Fašisti novú rasu, komunisti nového človeka, súčasná mocná lobby európskych menšín chce priniesť "novú rodinu". Nenávisť a útoky, ktoré spomínate, sú dôkazom toho, že sa plánuje šíriť negatívna vec. Pozitívne projekty totiž ku svojmu šíreniu nenávistné útoky nepotrebujú. Už to je varovanie.

Sledujete dianie v zahraničí? Sú tam známe prípady, keď podaním jedného prstu si stiahnu aktivisti celú ruku. Slovenskí aktivisti proti referendu tvrdia, že sa to u nás nemôže stať. Môže takýto trend zasiahnuť aj našu krajinu?

Môže. A stane sa to aj u vás! Pôjde o taktiku tzv. pomalých krokov. Klasickým prípadom bola likvidácia tehotenstva - potrat. Najprv platil absolútny zákaz, potom bol potrat povolený iba cez "potratovú komisiu", nasledovalo zrušenie komisie a dnes môže ísť neplnoleté dievča na potrat bez toho, aby o tom vedeli jej rodičia. Podobný vývoj očakávam u eutanázie. Dnes zákaz, zajtra povolená eutanázia cez nejakú komisiu a potom i bez komisie, ako na bežiacom páse.

DNES JE MÓDA MAŤ VŠETKO NA JEDNO POUŽITIE

Prvá referendová otázka hovorí o tom, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a ženou. Súhlasíte s tým? V čom je to dobré?

V tom, že je to prirodzené.

Ako sa to dá zdôvodniť, ak sa na to nechceme pozerať nábožensky?

Vôbec nepoužívam náboženský pohľad. Je to pohľad čisto ľudský. Prečo sa referendum spája s cirkevnými názormi? Držme sa predovšetkým prirodzených názorov. Poznám mnoho ateistov, ktorí sú silne proti potratom a homosexuálnym "manželstvám". Cítia to ako niečo proti biologickej norme a ľudskej prirodzenosti.

Ako vyzerá situácia s registrovanými partnerstvami v Čechách? Bol to pre vašu krajinu krok vpred?

Táto novinka u nás funguje krátko, nemôžem to teda zodpovedne posúdiť.

Často sa hovorí, že sa obhajuje tradičná rodina, no tá je pritom v kríze a nefunguje. Dokáže povstať z krízy a je dobré za ňu bojovať? Neprišiel čas na iné fungujúce formy spolužitia?

Za dobré veci je nutné vždy bojovať. Predchádzajúce generácie mali snahu opraviť poškodené. Dnes je móda mať všetko na jedno použitie. Vreckovky na jedno použitie, plienky na jedno použitie, manželstvo na jedno použitie. Dnes sa manželstvo pokazilo, zajtra ho vyhodím a pozajtra si nájdem nového partnera.

Rodina sa pozdvihne, keď nebude vystavená podobným nebezpečným útokom, ako je tomu dnes. Keď sa zmení mentalita v celej spoločnosti. V kultúre, v školstve, v médiách.

CIRKEV MÁ BYŤ VERNÁ BOŽIEMU SLOVU

Cirkvi sa vyčíta, že sa môže starať o svoje ovečky a riadiť im život, ale nemá riešiť tých, čo chcú život iných. Mala by byť Cirkev ticho a tolerantná?

Takáto výčitka voči Cirkvi je produktom alergie primitivizmu a súčasne je smiešna. Neveriaci si predsa môžu žiť, ako chcú a nemusia brať ohľad na stanovisko Cirkvi. Prečo ich to dráždi a provokuje? V spoločnosti je mnoho inštitúcii a politických strán, teda i mnoho názorov, a každý si môže vybrať, bez obavy, čo si o mne myslia tí druhí.

Mne osobne sú ľahostajné názory českých komunistov. Slovenským neveriacim a miliónovým matrikovým katolíkom môžu byť ľahostajné postoje, ktoré má Cirkev. Tomu sa predsa hovorí tolerancia.

A pokiaľ ide o hlas Cirkvi kdekoľvek na svete, má naň právo a vernosť Božiemu zákonu je dokonca jej povinnosťou.

Častou námietkou tiež býva: Nevieme, čo by ste urobili vy, keby za vami príde vaše dieťa, že je homosexuál. Ako by sa zachoval Max Kašparů?

Ako milujúci otec, ako jeho verný priateľ, ako človek, ako kresťan. Každý homosexuál má u mňa rovnakú hodnotu ako ktorýkoľvek iný človek na svete. Nie je to jeho vina, nie je šťastný, potrebuje pochopenie, potrebuje oporu. Rozlišujme však medzi homosexualitou a homosexualizmom.

Sú dnešní muži skutočne mužmi a ženy ženami? Stráca sa mužskosť a ženskosť?

Áno, predovšetkým sú muži viac zženštilí. Strácajú obsah svojho povolania.

DIEŤA POTREBUJE NIELEN LÁSKU, ALE AJ VZORY KONANIA

Druhá otázka hovorí o tom, aby nebolo umožnené párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia adopcia detí a ich následná výchova. Ste detský psychiater. Aké je najlepšie prostredie pre výchovu detí?

Muž, žena, deti. Toto nie je tradícia, to je norma. Zosmiešňovaná.

Protiargument je taký, že je lepšie, ak má dieťa dvoch rodičov homosexuálov, ako keby malo otca alkoholika alebo tyrana. Je v tomto tvrdení logika?

Logiku to síce má, ale iba v očiach tých, ktorí tento argument propagujú alebo mu fandia. Na tento vratký argument odpoviem iným nezmyslom. A čo keď jeden z homosexuálov bude alkoholik a druhý tyran? Zdôvodniť sa dá úplne všetko. Sú to účelové argumenty.

V našej krajine žije mnoho neplodných heterosexuálnych manželstiev. Po adopcií detí je stále väčší dopyt, než je ponuka. Navrhoval by som preto, aby sa najprv uspokojili požiadavky heterosexuálnych párov a až potom homosexuálnych. Život dieťaťa v domácnosti muža a ženy je detskej duši bližší ako s dvomi otcami.

Prečo potrebuje dieťa pre svoj život otca a prečo matku?

Odpoviem múdrymi slovami nemeckého básnika Geotheho: "Matka ma priviedla k človeku, otec ma priviedol k ľuďom." Kto toto nepochopí, nepochopil nič.

Čo môže spôsobiť v detskej duši, ak ho budú vychovávať dve ženy alebo dvaja muži? Nedokážu mu nahradiť chýbajúcu lásku?

Môj profesor filozofie ma naučil pravidlu: "Nielen, ale aj." Dieťa potrebuje nielen lásku, ale aj vzory konania. Japonské príslovie hovorí v tejto súvislosti, že je lepšie raz vidieť, než sto razy počuť.

Deti sa učia predovšetkým očami. Je potrebné, aby dieťa videlo matku v role mamy a otca v role otca, videlo oboch rodičov v partnerskej role a videlo aj prirodzené vzťahy k širšiemu okoliu. Toto, bohužiaľ, ani pri najlepšej vôli nemôže homosexuálna dvojica nikdy dosiahnuť.

PRAVDIVO, POSTUPNE, CITLIVO

Tretia referendová otázka hovorí o výchove detí k sexuálnemu správaniu a eutanázie v školských laviciach a o súhlase rodičov s týmto vyučovaní. Je vhodné, aby sa deti učili v škole tieto témy?

Deti by sa mali učiť v škole o všetkom. Musíme si však uvedomiť, že deti nie sú vyrobené sériovo. Každé dieťa má vlastnú, originálnu individualitu. Ak má učiteľka v triede tridsať detí, má tridsať originálov a v oblasti sexuálnej výchovy alebo eutanázie potrebuje tridsať individuálnych prístupov. Je toho schopná?

Nechal by som to na rodičov. Tí poznajú dušu svojho dieťaťa lepšie, než titulmi ozdobená pedagogička.

Ako možno najlepšie odovzdať deťom tieto témy?

Pravdivo, citlivo, postupne, na pravom mieste a v pravý čas, so znalosťou detskej duše.

Protiargumentom je to, že deti by mali vedieť o sexuálnych chorobách a nechcenom tehotenstve ako prevencii. Myslíte si to tiež?

O sexuálnych chorobách i o tehotenstve sa predsa učí na biológii človeka. Tam to predsa patrí. Prečo k tomu treba ďalší predmet?

Sexuálnu "výchovu" v tom zmysle a obsahu, ako je predkladaná, nie je ničím iným, iba návodom k predčasnej sexuálnej aktivite a chápaní sexu ako cieľa, nie prostriedku. Niektoré podoby sexuálnej výchovy sú skôr tréningom pre budúce prostitútky, ako návodom byť dobrou manželkou a matkou.

Ak má niekto už takúto starosť o naše deti, nech presadí do škôl ďalšie dôležité predmety. Napríklad pravidelnú účasť detí v pitevni, aby videli následky chorôb, ktorých sa majú vyvarovať... Keď riadna výučba, tak riadna. To im predsa rodina nesprostredkuje.

Odpustite mi to, ale táto argumentácia sa dá brať len s čiernym humorom a s riadnym nadhľadom.

Čo vtedy, ak rodičia nevedia tieto témy odovzdať alebo sa jednoducho hanbia o nich hovoriť?

No, je to veľký problém. Medzi strýkami, tetami, bratrancami, starými rodičmi a inými členmi rodiny alebo medzi blízkymi priateľmi sa snáď nájde jeden svojprávny, gramotný a príčetný, v slušnom manželstve žijúci človek. Alebo to opäť necháme na sexuálne promiskuitnej pani učiteľke?

Dnešná rodina je skutočne v kríze a otriasa sa v základoch. Je nádej, že sa to zlepší?

Ktosi vyslovil túto myšlienku: "Dvadsiate prvé storočie bude buď duchovné alebo nebude vôbec." Chcel by som k tomu dodať parafrázu: Buď si toto storočie uchová prirodzené rodiny alebo ľudstvo vyhynie.

Martin Lyžičiar