Ako prebiehala Púť mužov 2014?

Púť mužov 2014

Vo Višňovom pokračuje tradícia, ktorá tu bola v minulosti, že v prvú nedeľu v mesiaci september vítame najmä mužov. 7. septembra sme sa tiež tešili hojnej účasti na pripravenom duchovnom programe. Začali sme rannou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan Jozef Bagin. Nasledovali ranné chvály a prvá prednáška, v ktorej sa prihovoril mužom a chlapcom Dr. Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne. Uistil mužov o ich dôležitosti v spoločenskom živote a obrovskom význame otca v rodine. Na mnohých príkladoch zo života ukázal, že malý chlapec potrebuje v otcovi vidieť človeka, ktorý je hodný nasledovania. Kedysi otec rástol v očiach syna, keď priniesol domov ulovenú zver obrovskej veľkosti, vtedy si syn povedal: „Mám silného otca, keď toto dokázal!“ Dnes už otcovia nemajú príležitosť ukazovať silu takýmto spôsobom. Často sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, a tým berú na seba aj riziko, že svoje deti mnohokrát neuvidia aj celé týždne, či mesiace. Táto dlhá odluka oslabuje vzťah syn – otec a tiež naštrbuje otcovu autoritu, lebo si dieťa môže povedať, že to otec neuvidí, čo urobilo. Dr. Sedláček zdôraznil najväčšie veci v živote muža a tými sú modlitba a vzor. „Sú veci, o ktorých sa radím výlučne so svojím otcom, lebo potrebujem počuť zdravý chlapský názor a ten je na nezaplatenie,“ povedal. Po prednáške sa pútnici presunuli do kultúrneho domu, kde mali možnosť pozrieť si film Zápas o druhú šancu. Každý sa mohol povzbudiť a zobrať si z filmu niečo do svojho života. Tak ako sa z alkoholizmu dokázal vyliečiť hlavný hrdina, aj muž, ktorý sa nevie zbaviť závislosti to zvládne, keď do tohto problému pozve mocného Boha. Film bol plný emócií, ktoré filmová postava – Cory, v sebe nedokázal zvládať, pretože si so sebou niesol zranenia ešte z detstva od svojho otca. Až keď mu odpustil, bol schopný pomôcť aj sám sebe a zvíťaziť nad závislosťou na alkohole. Po filme bol pripravený pre všetkých obed na farskom dvore, pútnici si pochutili na dobrom guláši. Posilnení na tele sa chlapi opäť vrátili do chrámu, kde začali chvály a svedectvá pod vedením spoločenstva Nový Jeruzalem a Richarda Vašečku. Spevom a modlitbou sme mohli chváliť svojho Boha.

Dr. Rastislav Zelenay priblížil ľuďom veľkého panovníka bl. Karola I. Habsburského a ponúkol ľuďom aj audionahrávky o jeho živote. Je to posledný rakúsko-uhorský panovník, ktorý spolu so svojou manželkou prežil krásny, čistý manželský život. Aj mládenci boli pozvaní k čistote vo vzťahoch a neskôr aj v manželskom zväzku. Nasledovala druhá prednáška dr. Sedláčka s názvom „O čom chlapi nehovoria a prečo?“. Na túto prednášku bol vstup povolený aj zvedavým ženám, ktoré túto možnosť s radosťou využili. Pán doktor hovoril o okamihoch, ktoré chlapi neradi spomínajú v rozhovoroch. Začiatok prednášky bol dynamický, dr. Sedláček použil prezentáciu, v ktorej bolo vysvetlené, prečo niektorí významní ľudia z dejín nezvládli svoj život. Každá z opisovaných osobností mala otca, ktorý nebol dobrým vo svojej úlohe: perverzný otec, otec ateista ... Keď sa stretnú dvaja muži, nikdy nehovoria o svojej rodine a pocitoch, nikdy nespomenú veci, ktoré sa im nepodarili, alebo ktoré nezvládli. Mali sme možnosť porovnať pohľad na život muža a ženy, mohli sme vidieť, aké predstavy majú mladé dievčatá o vlastnostiach mužov. Aj muž má niekedy strach. Keď stretnú chlapec a dievča na prechádzke rozzúreného psa, dievča sa automaticky skryje za chlapca. Aj on má strach, ale nemôže ho ukázať. Jednoducho je to zakorenené v mužovi, že má ženu chrániť. Keďže svedectvo je srdcu muža bližšie ako teória, nasledovali živé a autentické svedectvá. Ján Bartek zo Žakoviec sa prihovoril mužom a rozpovedal im svoj životný príbeh o boji s alkoholom. „V meste, kde som býval som robil svojej rodine hanbu, ukazovali na mňa, chodil som stále opitý.“ Nepomáhali ani protialkoholické liečenia. Čo pomohlo? Dôvera v Boha, pokorné kľačanie na kolenách a prosba o odpustenie pred tvárou všemohúceho Boha. Vždy, keď sa snažil prestať, nedokázal to. Zlom nastal, keď sa kamarát, s ktorým chodieval piť obesil. Vtedy si kládol otázku: „Čo ak ma kamaráti opustia, nič mi nezostane, načo taký život?“ Rozhodol sa prijať pomocnú ruku a odísť do Žakoviec na jeden rok. Jeho život sa zmenil o 180 stupňov a dnes už ani neplánuje zo Žakoviec odísť. Oženil sa a vychováva spolu s manželkou 7 detí. S ďalším svedectvom k nám prišiel MUDr. Ivan Wallenfels, ktorý hovoril o svojich stretnutiach s Bohom a ľuďmi. Spomínal nielen na konkrétnych ľudí, ale aj na miesta, kde sa v mysli rád vracia, lebo ovplyvnili jeho život. Priblížil nám aj svoj momentálny život a profesiu gynekológa v kresťanskej gynekologickej ambulancii Gianna. Deň sme ukončili slávnostnou svätou omšou, kde sme boli spojení v modlitbe s diecéznym biskupom Tomášom Galisom, ktorý bol hlavným celebrantom. Povzbudil veriacich, otcov i matky, k jemnosti. Spomínal na detstvo, krásne chvíle, fyzický kontakt, keď si dieťa posadíme na kolená, objímeme ho, hráme sa s ním a venujeme mu svoj čas. Tento citový vklad je viac, ako kúpené dary. Mária je nám vzorom materstva, aby sme kráčali po ceste viery, pravdy, lásky, krásy a nádeje. Otec môže slúžiť dieťaťu tak, že ho učí pracovať, vyžaduje od neho úsilie, námahu a obetu. Ako vzor otcovej zbožnosti nám pán biskup ponúkol otca svätého Jána Pavla II., ktorého pápež tak často spomínal. Mnohokrát videl otca kľačať, keď sa v noci prebudil. Toto svedectvo bolo pre neho ako dieťa viac než akékoľvek slová. Aj tohtoročná Púť mužov priniesla do sŕdc pútnikov veľké požehnanie a milosti. Ďakujeme každému, kto ponúkol svoje ruky a pomohol akýmkoľvek spôsobom. I malé veci môžeme robiť s veľkou láskou na oslavu Pána Boha.

 

 

Niektoré reakcie na Púť mužov 2014

 

21,05 Ďakujem za krásny zážitok vo Višňovom. Juraj

21,13 Opäť ste mali silný film, ktorý oslovil aj nás, čo máme problém s alkoholom. Peter

21,25 Na filme som si aj poplakal, lebo sa ma veľmi dotýkal obsah. Ľudo

21,37 Dnes to bolo vo Višňovom silné, ďakujem Vám, že takéto akcie robíte pre nás, chlapov. Milan

21,42 Ďakujem duchovnému otcovi Jurajovi za hodnotné prednášky. Vilo

21,50 Znova sa nám oplatilo prísť, máme veľké povzbudenie. Peter a Ľudmila.

22,16 Guláš bol tradične vo Višňovom výborný, ale obsah mužskej púte bol skvelý. Richard

22,25 Ďakujem aj za krásne chvály v prevedení Nového Jeruzalema. Tibor

22,40 Boli sme u Vás s manželom už tretí raz, neľutujeme, opäť ste nás veľmi povzbudili. Mária a Ján

22,53 Môj muž tiež prestal piť, som nesmierne šťastná. On nechce verejne vystúpiť a povedať, ako ho alkohol ničil. Preto som rada, že to povedal Ján zo Žakoviec. Iveta

22, 55 Pán doktor gynekológ nám objasnil mnohé veci. Sme mu vďační za jeho svedectvo. Katarína a František

22,59 Pán biskup najprv moc teologicky veci zdôvodňoval, ale potom prehovoril od srdca a našich sŕdc sa to dotklo. Ďakujeme. Viera a Matúš

23,04 Som rada, že ste sa venovali alkoholizmu. U nás je to tiež veľký problém. Môj manžel povedal, že bude bojovať. To je dobre, že počuli od Jána, že sa to dá zvládnuť. Monika

23,17 Atmosféra bola opäť skvelá, robte to aj naďalej. Možno aj častejšie. Peter

23,19 Bol som prvý raz na takejto akcii, ale som nadšený. Ľubo

23,22 Pán dekan Bagin, ďakujeme, že robíte takéto hodnotné akcie. Boris

23,35 Dnes bolo aj počasie super vymodlené. Vo Višňovom bola krásna pohoda. Marián

 

8,29 Už minulý rok som u Vás prežila krásnu Púť mužov aj s mojím manželom. Aj dnes Vám  spolu ďakujeme za všetko to krásne, čo sme si uvedomili my ako manželia. Martin a Katka

11,32 Povzbudil ma pán doktor, ktorý otvorene povedal mnohé pravdy o našej ženskosti. Som mu za to veľmi vďačná. Lucia.

11,52 Film a svedectvo Janka zo Žakoviec boli silné. Aj ja som si povedal, že to musím dokázať, lebo s alkoholom má kvôli mne problém celá moja rodina. Ďakujem Vám za nové povzbudenie. Miro

13,15 Juraj povedal mnohé veci nahlas, ktoré aj ja nevyslovujem a držím si ich pre seba. Dal mi inšpiráciu. Matuš

14,26 Pán doktor Wallenfels povedal pekné svedectvo, ktoré povzbudilo mnohých manželov.... Ďakujeme jemu aj Vám, že robíte takéto akcie. Tibor a Mária

20,28 Pán dekan, chceme Vám poďakovať za Púť mužov. Bola perfektne zorganizovaná a hlavne boli veľmi hodnotné prednášky. Ďakujeme. Karol a Ľubka

Ďakujeme za krásny duchovný zážitok. Stanko a Hela.

Pán dekan, chcem Vám poďakovať za úžasne múdre prednášky a prednášajúcich, ktorých ste pozvali. Ako to všetko pretransformovať do rodín, ich sŕdc a myslenia? Beáta