Púť mužov 2010 - Ohlasy

Názory na Prvú púť mužov

Vďaka za krásny deň! Prežili sme s priateľmi vo Višňovom veľmi pekné chvíle, povzbudili sme sa aj množstvom chlapov, ktorí prišli. Vďaka aj za veľmi povzbudivý film Vzoprieť sa obrom. Robte, ak môžete, takéto akcie pre mužov aj častejšie. Obohatilo nás to.    Peter, 5. 9. 2010  21,20 hod.


Opäť som si uvedomila, aký veľký dar som dostala od Pána Boha v mojom manželovi. Oboch nás to zaväzuje, aby sme boli k sebe ešte lepší. Vďaka za krásnu atmosféru na Púti mužov. Vďaka aj za dobrý guláš. ( Chlapi si pochvaľovali aj dobré pivko...)    Mária, 5. 9. 2010   22,05 hod.


Bola to veľmi dobrá akcia. Ďakujeme Vám. Potrebujeme takéto povzbudenia. Púti je veľa a sú rôzne. Ale Púť mužov vo Višňovom bola jedinečná. Bol som aj v Gaboltove, ale vo Višňovom ma viac oslovila.  Marián, 5. 9. 2010  22,17 hod.


Ďakujeme Vám za peknú púť. Pán Boh zaplať. Miloš, 5. 9. 2010  22,29 hod.


Vďaka Bohu, že požehnal túto púť. Ignác, 5. 9. 2010  22,45 hod.


Oslovili ma prednášky otca Antona. Boli praktické, poučné nielen pre mužov, ale aj pre ženy, pre rodinu. Povzbudil som sa aj svedectvom, ktoré povedali všetci hostia: Braňo Letko, pána starosta Ing. Peter Bagin i futbalista Blažej Vaščák. Ďakujem Vám aj im za svedectvo viery. Lukáš, 5. 9. 2010  23,12 hod.


Vďaka všetkým, ktorí ste pripravili krásnu Púť mužov. Vďaka aj otcovi biskupovi. Atmosféra púte počas celého dňa bola uvoľnená, povzbudzujúca, plná pokoja. Aj otec biskup bol akýsi uvoľnený. Ďakujeme mu za jeho úprimné slová. Všetkých nás povzbudil. Fero, 5. 9. 2010   23,25


Rádio Lumen

Asi 700 mužov sa včera stretlo vo Višňovom pri Žiline na prvej púti mužov Žilinskej diecézy. Celodenný program v sebe zahŕňal prednášky, svedectvá, film, ale aj krížovú cestu a svätú omšu.

Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „S myšlienkou obnoviť púte mužov vo Višňovom prišiel miestny kňaz Jozef Bagin. Žilinský diecézny biskup pozval v júni mužov, aby v septembri prišli do Višňového.. Podľa správcu farnosti Višňové Jozefa Bagina bolo jej cieľom pritiahnuť na pútnické miesto práve mužov, keďže naše kostoly sú zväčša prefeminizované.“ Jozef Bagin, správca farnosti Višňové: „Muž je teda vždy tou hlavou rodiny. Keď bude muž žiť tú svoju vieru aj spolu so svojou manželkou, tak to bude čosi krásne aj deti.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Mužom sa v prednáškach dvakrát prihovoril don Anton Červeň. Pripravený bol aj film Vzoprieť sa obrom, ktorý zachytáva príbeh viery futbalového trénera. Zazneli aj svedectvá samotných mužov. Slovenský futbalista v službách poľskej polónie Vitom Blažej Vaščák vyzdvihol najmä význam rodiny.“ Blažej Vaščák, slovenský futbalista: „Rodina nemôže fungovať bez otca, ktorý je hlavou rodiny a ja si myslím, že to je ten taký najvážnejší, najdôležitejší bod, ktorý celkovo vplýva na vývoj celej rodiny aj detí.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojom príhovore mužov povzbudil k tomu, aby objavovali Boha ako milujúceho otca.“ Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup: „Aby bol muž dobrým otcom, musí v sebe najskôr objaviť Božie otcovstvo. Otvoriť sa preň a učiť sa o ňom v tichu rozjímať. Božie otcovstvo je totiž zdrojom ľudského otcovstva.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Ohlasy na púť podľa Jozefa Bagina potvrdzujú, že je dôležité sa venovať mužom a preto chcú pokračovať aj v ďalších projektoch práve pre nich.

Z Višňového pre Rádio Lumen Júlia Kavecká.


Muži vo Višňovom objavovali Božie Otcovstvo

Okolo sedemsto mužov sa v nedeľu 5. 9. 2010 stretlo vo Višňovom pri Žiline na Prvej púti mužov Žilinskej diecézy. S myšlienkou obnoviť túto tradíciu, ktorá sa tu pestovala do 50-tych rokov minulého storočia, prišiel miestny kňaz Jozef Bagin,  v júni žilinský diecézny biskup Tomáš Galis pozval mužov na púť do Višňového. „Cieľom púte je pritiahnuť aj mužov na pútnické miesto. Aj keď mnohí z nich putujú s manželkami, všeobecne sú naše kostoly prefeminizované. Chceme preto osloviť aj mužov, lebo oni sú hlavou rodiny a keď budú oni žiť svoju vieru so svojou manželkou, tak to bude čosi krásne aj pre deti,“ povedal o cieli 1. púte mužov správca farnosti Višňové Jozef Bagin.

Program púte sa začal už ráno chválami a prednáškou dona Antona Červeňa, SDB na tému Dôležité miesto otca v rodine. Nielen muži si mohli pozrieť aj film Vzoprieť sa obrom, ktorý zachytáva príbeh viery futbalového trénera. Po spoločnom obede nasledovali chvály, ktoré viedol Braňo Letko a druhá prednáška dona Červeňa na tému Iďte k svojim (domov). Po krížovej ceste si veriaci mohli vypočuť aj svedectvá mužov. Starosta obce Nitrianske Sučany Peter Bagin povzbudil mužov, aby si konali prvé piatky tak, ako to robí aj on so svojou rodinou. Svoje svedectvo viery priblížil aj slovenský futbalista Blažej Vaščák, ktorý momentálne oblieka dres poľskej Polonie Bytom. Podľa neho je základom všetkého rodina: „Zdravá rodina nemôže fungovať bez otca, ktorý je jej hlavou. Ja môžem za seba povedať, že vďaka dobrej rodine, dobrému otcovi a dobrej matke sa aj moje cesty vyvíjali tak, ako sa vyvíjali. Ten základ, ktorý som dostal, som sa snažil aj využiť. A to je podľa mňa najvzácnejší dar - mať fungujúcu rodinu, ktorá vás vždy podrží.“

Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojom príhovore mužov povzbudil k tomu, aby objavovali Boha ako milujúceho Otca. „Božie Otcovstvo sa odráža v každom ľudskom srdci. Láska je základné a prirodzené povolanie každého človeka. Aby bol muž dobrým otcom, musí v sebe najskôr objaviť Božie Otcovstvo, otvoriť sa preň a učiť sa o ňom v tichu rozjímať,“ povedal biskup.

TK KBS informoval Peter Holbička