Púť mužov 2010 - Ohlasy

Chcem Vás poprosiť o modlitbu....

Náš novokňaz Peter Becík, ktorý pôsobí vo farnosti Krásno nad Kysucou, dnes (25. 1.) nešťastne spadol a zlomil si ruku v lakti. Je v nemocnici. Prvá prognóza hovorí, že asi bude potrebná operácia. Modlime sa, prosím, za neho. Vďaka Vám.