Púť mužov 2011 - Ohlasy

Druhá púť mužov Žilinskej diecézy
Viac ako 1000 mužov prišlo v krásnu slnečnú septembrovú nedeľu do Višňového na Druhú púť mužov Žilinskej diecézy. A boli to muži aj z iných diecéz Slovenska. Rannou sv. omšou povzbudil mužov pán dekan Jozef Bagin. Vychádzal z evanjelia a pýtal sa, ako funguje napomínanie v našich rodinách. Kto má lásku a záleží mu na tom druhom, musí napomínať.

Od 9,00 hod. sa začal napĺňať program. Rannými chválami muži prosili o milosti, nasledovala prvá prednáška don Červeňa. Hovoril veľmi prakticky na tému: Otcovstvo v Božom pláne spásy.  Veselo i vážne, tak ako to on vie, priblížil mužom poslanie, ku ktorému ich Boh volá. Už na prvú prednášku prišlo viac mužov ako minulý rok. Potom sa všetci presunuli do kinosály. Film, ktorý mohli vidieť, kladie dôležité otázky ako komunikujeme v rodine. Čo všetko uprednostňujeme pred manželom, manželkou a potom sa nám rodina nezadržateľne rúca. Kinosála bola preplnená a veruže, ako sa vyjadrovali aj muži odchádzajúci na obed, aj si poplakali, také to bolo silné.

Dobrý guláš, čapované pivko, či kofola – to všetko čakalo na pútnikov na farskom dvore. Atmosféra bola výborná, slniečko všetko umocňovalo. Chvál na adresu šéfkuchára bolo neúrekom, guláš s dobrými tekutinami bol jednoducho výborný.

Od 13,30 hod. pokračoval program druhou prednáškou don Červeňa. Kostol bol opäť plný. Tento saleziánsky kňaz, ktorý sa venuje mužskej špiritualite a má mnohé životné skúsenosti, dal prítomným mnohé múdre rady do manželského života.

Braňo Letko vracajúci sa z dovolenky stihol aj našu púť. Tradične optimistický otec rodiny opäť ponúkol krásne chvály, popretkávané svojim svedectvom. Braňo spieva so srdcom plným dôvery a viery v Boha a aj dnes to bolo cítiť.

Nasledovala Krížová cesta otcov, ktorú sa modlili muži. Zamýšľali sa nad tým, ako žijú svoje otcovstvo, aký majú vzťah k manželke, deťom, k viere.

O 16,00 hod. prišli na rad zaujímavé svedectvá. Maroš a František nám povedali z hĺbky duše ako prepadli drogám a alkoholu. Maroš spomínal na chvíle, keď mu náboženstvo nič nehovorilo, kradol kvôli tomu, aby získal drogu. Ani manželka ani syn pre neho toľko neznamenali ako droga. Dôležité bolo, že sa za neho stále modlila jeho matka. Až raz, keď mu malé rómske dievčatko predávalo drogu a spýtalo sa ho prečo to robí, veď má malého syna, zrazu to s ním zamávalo.  Dostal číslo na komunitu Cenacolo. Začal hľadať nový rozmer svojho života. Tak ako mu dovtedy Boh nič nehovoril, zrazu objavil úplne niečo nové. Našiel priateľstvo, dôveru. Hovoril o tom, že je ťažké zostať sám so svojím svedomím, je to duchovný boj.

František dostal náboženskú výchovu, ale zomrel mu otec, nemal s kým riešiť svoje problémy, chýbal mu otec. Postupne zapíjal svoje problémy alkoholom. Čo bolo dôležité aj v živote Františka, jeho matka sa tiež pravidelne za neho modlila. Alkohol bol v ňom nesmierne silný, nevedel si s ním rozkázať. Aj si dal predsavzatie, že nebude piť, vydržal dva dni. Dostal sa do komunity Cenacolo a život sa mu radikálne zmenil. Cíti, že keď nejde ráno na adoráciu, niečo mu v tom dni chýba. Už to nie je ono. Obaja potvrdili, ako Boh a Mária zmenili ich životy. Žijú len z toho, čo si dorobia, nemajú televízory, mobily, a predsa sú šťastní a spokojní.

So svojím svedectvom vystúpili aj manželia Ľubo a Iveta. Ľubo hovoril o tom, ako žili pre svojich synov, všetko materiálne im dali, len nie praktickú vieru v Boha. Žili pre šport. Chlapci dosahovali dobré výsledky. Starší začal brať drogy. Otec je učiteľ, ktorý bojoval proti drogám a nevedel, že jeho vlastný syn ich prakticky berie. Podarilo sa syna dostať do komunity Cenacolo. Zachránili ho. Už je tam päť rokov. Je šťastný. Jeho otec hovorí, že práve tento problém naštartoval celú ich rodinu. U Pána Boha našli niečo nové a krásne. Ako to vidí matka? Bola pokrstenou evanjeličkou, ale nič viac. Po týchto problémoch vyhľadala katolíckeho kňaza, začala sa viac zaujímať o vieru, vstúpila do Katolíckej cirkvi. „Keď droga vstúpila do našej rodiny, ja som našla Boha.“

Púť vyvrcholila sv. omšou. Otec biskup Tomáš vo svojej kázni: Nabádal ľudí k odpusteniu, máme byť milosrdní. Otcov vyzýval, aby sa nezháňali za materiálnymi vecami, aby si vedeli nájsť čas pre ženu deti. Spomínal na chvíle v Madride, keď boli Svetové dni mládeže. Mladí sa mu zverili, že v ich rodinách sa vôbec o viere doma nehovorí. Povzbudzoval mužov, aby si chránili duchovno v rodine, aby si plánovali duchovné programy v rodine. Aby si vzájomne prejavovali lásku rodičia a deti. Biskup sa pýta kňazov, keď sa s nimi stretáva, aký majú plán vo farnosti. Na púti sa pýtal otcov, aký majú oni plán so svojou rodinou. Kresťania by mali byť poznateľní podľa lásky, ako to bolo aj v dnešnom druhom čítaní.


Ohlasy na Druhú púť mužov:


Dnes bol požehnaný deň. Bola to duchovná obnova obce, aj všetkých ľudí, ktorí chceli otvoriť svoje srdce Bohu. Mňa sa veľmi dotklo, že každý poukazoval na osobný vzťah s Bohom. Je čo budovať, svet nám ponúka všeličo, Božia tvár je stále neviditeľná, ale preto sa snažíme ju stále hľadať a spoznávať. Jozef

 

Bol to krásny deň! Nielen počasím. Ale krásnou vnútornou atmosférou. Vďaka! Juraj

 

Púť mužov bola vo Višňovom opäť jedinečná. Mali ste veľmi dobrý program. Je to pre nás povzbudenie. Prídeme aj o rok. Len pokračujte v týchto aktivitách. Martin

 

Pán dekan Bagin ďakujeme Vám za krásnu púť mužov. Ja som z inej diecézy, škoda, že to nie je aj v našej ... Povzbudili sme sa. Peter

 

Guláš bol tradične vo Višňovom výborný, pivko tiež, pohostinnosť jednotková. Program bol veľmi povzbudivý. Don Červeň jednoducho vie povedať chlapom, ale aj ženám dôležité veci. Ďakujeme. Tešíme sa, keď to všetko, čo odznelo, zavesíte na Vašu webovú stránku. Lukáš

 

Vystihli ste problém dneška: alkohol a drogy. Mnohých to v rodinách trápi, len nemajú odvahu o tom hovoriť a niektorí to ani neriešia. Svedectvá nás nadchli, ako je možné aj od alkoholovej a drogovej závislosti utiecť a nájsť nový spôsob života. Viera

 

Všetky svedectvá boli silné, ďakujeme im za zo, že to povedali takto otvorene. Ďakujeme aj manželskému páru za ich svedectvo. Milan a Magdaléna

 

Pozývali ste aj manželky. Tak som bola s mojím manželom. Som veľmi rada a vďačná Pánu Bohu, že som tam bola. Pri filme som si aj poplakala. Ale plakal aj môj muž. Povzbudili sme sa.  Obaja Vám ďakujeme. Sme radi, že máme jeden druhého. Sme radi, že máme takúto púť mužov. Katarína

 

Pri Marošových a Františkových slovách som si uvedomil, ako hlboko padli. Ale ako vysoko teraz vystúpili. Našli Boha a to je pre nich všetko. Vďaka Vám za  svedectvo. Tomáš

Všetko bolo super a už len keď človek videl to množstvo áut a ľudí, musel si povedať, že to stálo zato. Vďaka. Janka


Pán dekan vďaka za krásnu púť mužov a znovuobrodenie a posilnenie na duchu i viere, posunulo ma to ďalej. Vďaka za Vašu starostlivosť a ohromnú obetu a ochotu posúvať a viesť nás po ceste k Bohu ďalej. Michal