Púť mužov 2012

Púť mužov 2012 - Vdp. Marián Kuffa

 

Ponúkam vám sľúbené prednášky vdp. Mariána Kuffu, ktoré odzneli na Púti mužov 2. septembra 2012 vo Višňovom:

Prvá prednáška je tu. Klikni sem.

Druhá prednáška je tu. Klikni sem.

Púť mužov vo Višňovom prekonala očakávania organizátorov. Viac ako 1400 pútnikov prišlo do mariánskeho areálu, aby sa povzbudili bohatým programom. Rannú sv. omšu slúžil pán dekan. Vyzval mužov, aby mali odvahu ísť aj proti prúdu, aby vyšli z radu a boli verní Bohu, aby žili zodpovedne svoje otcovstvo. Po sv. omši sa všetci pomodlili  Ranné chvály a nasledovala prednáška dp. Mariána Kuffu na tému „Aký som ja otec?“ Zamýšľal sa nad nedeľným evanjeliom, nad farizejmi, ohováraním. 14- ročné dievča sa ho pýtalo: „Pán farár, ohováranie je hriech?“  „Samozrejme,“ odpovedal kňaz. A ona mu nato: „A tak o čom budeme hovoriť?“ Zamýšľal sa nad tým, aká je škola matky a aká je škola otcova. Hovoril aj o svojom otcovi, ako na ňom videl, že jeho otec uznával autoritu Boha. Ponúkol jednoduchú pedagogiku: Otec, ktorý zdvihne autoritu Bohu, tomu aj Boh zdvihne autoritu. Kto podrazí autoritu Bohu, tomu aj Boh podrazí jeho autoritu. Povzbudzoval otcov i matky, aby každý bol verný svojmu poslaniu, ktoré im Boh dal. Alebo sa budeš klaňať Bohu, alebo sa budeš klaňať bôžikom. Ak rešpektuješ autoritu Boha, aj on bude dvíhať tvoju autoritu.

 

Po prednáške sa pútnici presunuli do Kultúrneho domu na film Odvážni.  Tento film opäť potvrdzuje, že téma otcovstva je univerzálna a Courageous sa hlboko dotýka emócií ľudí. Ide o príbeh štyroch policajných dôstojníkov. Ako ochrancovia zákona sú títo muži sebavedomí a sústredení na svoju prácu. Na konci dňa však čelia výzve, na ktorú nie sú pripravení – prísť domov a byť dobrým otcom. S Božou pomocou sa preto snažia nájsť spôsob, ako byť dobrým otcom. Film, ktorý organizátori kúpili aj s licenciou, vzbudil obrovský záujem. Otcovia vo filme podpísali záväzok, ktorý bol ponúknutý aj prítomným otcom, aby si ho vzali do svojich rodín v slovenčine a nad ním pouvažovali.

Po filme sa všetci premiestnili do areálu fary. Pred obedom kňaz objasnil prítomným históriu ikony Matky Božej z Čenstochovej. Nasledoval obed - pre pútnikov bol pripravený guláš a pohár piva. Zástup hladných bol veľký, guláš bol dobrý, muži aj ženy disciplinovane čakali, aby sa posilnili.

O 13,30 hod. Fórum života priviezlo do Višňového ikonu Čenstochovskej Panny Márie. Miestny kňaz ju privítal a liturgicky uviedol do chrámu. Chrám bol opäť zaplnený, otcovia a matky prosili Božiu matku o ochranu pre život. Pútnikom sa prihovorila aj predsedníčka Fóra života Dr. Marcela Dobešová.

Poslanec NR SR Richard Vašečka ako vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem prišiel so Višňového aj so svojimi priateľmi, aby spevom, ale aj hovoreným slovom povzbudil mužov. Po Richardovi sa preplnenému kostolu opäť prihovoril dp. Kuffa.

Posledným bodom programu pred sv. omšou boli svedectvá. Poslanec NR SR Richard Vašečka, otec štyroch detí,  hovoril o svojej ceste viery, o deťoch, manželke, učiteľskom chlebíčku. Spomenul svojho starého otca z matkinej strany, ktorý mu bol veľkým vzorom.

Podpredseda parlamentu Ján Figeľ, rovnako otec štyroch detí, hovoril o svojom otcovi i matke. Otca stratil pred 25 rokmi, matka bola tiež ženou viery. Prekonala rakovinu, nikdy sa nesťažovala. Jeho vyjadrenie po smrti matky – kto stratí mamu, získa anjela – je veľavravné. Vo sv. omši pán biskup hovoril o tom, ako je ťažké dospievajúcim deťom hovoriť, že Boh je ich otcom, pretože majú negatívny obraz o jeho „pozemskom prevedení“. Dnes narážame na absolútny nedostatok vzorov mužského správania. Otcovia by svojim synom mali byť priateľmi, radcami, no to sa tiež, bohužiaľ, nedeje. Chlapci majú dnes problémy hlavne preto, že ich rodičia, najmä otcovia, sú zaneprázdnení, prepracovaní, prenasledovaní, vyčerpaní, ľahostajní, závislí, rozvedení alebo jednoducho neschopní postarať sa o rodinu a o seba. Matky chlapcami nikdy neboli, a preto majú o tom, ako postupovať pri ich výchove, dosť nejasné predstavy. Najvýznamnejším dôvodom trápenia sa chlapcov aj dievčat boli zlé vzťahy v rodine. Potrebujeme silu byť ozajstnými otcami a učiteľmi, ktorí niečo sprostredkujú ďalším generáciám Božích synov a dcér, rovnako ako mladí potrebujú svedectvo a požehnanie svojich otcov, ktorí sú im pravými otcami. Otcovia majú dnes často viac peňazí ako času. Spoločne strávený čas otca a syna vytvára zároveň priestor na vybudovanie vzťahu a dôvery. V čase, ktorý so svojou rodinou otec skutočne trávi, zostáva na ňom úloha náboženskej a morálnej opory v rodine. Jeho úloha je nezastupiteľná a nikto ho v nej nemôže nahradiť. Oveľa intenzívnejšie ako kedysi platí zásada, že hodnoty nemožno odovzdávať vnútením, ale svedectvom.

Púť mužov bola požehnaná. Je vidieť, že muži si vážia to, čo sa ponúkne špeciálne im, lebo  fenomén mužskej spirituality je veľmi dôležité budovať.

 

Niektoré ohlasy:

Sme Vám vďační, že robíte takéto akcie. Aj my, chlapi, potrebujeme, aby nás niekto povzbudzoval.

Milan, 2.9. 21,10 hod.

 

 

Ďakujeme za krásny zážitok, ktorý sme mali vo Višňovom.

Mária, 2.9. 21,30 hod.

 

 

Opäť sme sa povzbudili a „dobili sme baterky“ pre naše manželstvo.

Juraj, 2.9. 21, 48 hod.

 

 

Dp. Kuffa bol fantastický. Ďakujeme, že prišiel do Višňového.

Peter, 2. 9. 22,15 hod.

 

 

Chcem poďakovať aj za oboch politikov. Keď som ich počúval, uvedomil som si, že aj oni „chodia na rady“ k Pánu Bohu. Fandím im, nech sa držia jeho verne a On im bude pomáhať naďalej.

Július, 2. 9. 22,23 hod.

 

 

Film bol veľmi dobre zvolený. Som Vám vďačný, že ste ho kúpili. Povzbudil celú moju rodinu. Zobrali sme si aj písomný záväzok, ktorý ste nám ponúkli. Budeme sa snažiť v rodine to realizovať.

Martin s rodinou, 2. 9. 22,50 hod.

 

 

Dnes to bola sila chlapov vo Višňovom. Bolo to super. Aj program, aj guláš, aj celá atmosféra okolo. Poďakujte všetkým, ktorí Vám s tým pomáhali.

Tibor, 2. 9. 23,15 hod.

 

 

Pri filme sme si aj poplakali, lebo aj my máme čo doháňať pri výchove našich detí.

Tomáš a Júlia, 2. 9. 23,27 hod.

 

 

Panna Mária si všetko zorganizuje. Pozvala otcov do Višňového a ešte tam aj ona prišla z Čenstochovej. Vďaka za krásne prežitý deň, ktorý bol bohatý na zázraky ( pre moju rodinu).

Vďační Peter a Mária, 2. 9. 23,52 hod.

 

Pozdrav a srdečná vďaka z bánovskej kotliny, za pozvanie na III.ročník PÚTE MUŽOV pre p.dekana Bagina. Bol to pre nás poučný a nezabudnuteľný duchovný zážitok!

Július a Pavol s manželkami, 3. 9. 10,03 hod.