Púť mužov 2013

Púť mužov 2013

V prvú septembrovú nedeľu sa uskutočnila vo Višňovom pri Žiline Púť mužov. V tomto roku   prišlo do Višňového viac ako 1500 pútnikov. Táto zaujímavá akcia začala o 9. hodine vo farskom kostole sv. Mikuláša modlitbou ranných chvál. Už účasť na tejto modlitbe naznačovala, že mužov na púti bude veľké množstvo.

Slávnostnú sv. omšu, ktorú v priamom prenose vysielala Slovenská televízia, celebroval vdp. Marián Kuffa s viacerými kňazmi, ktorí prišli aj so svojimi pútnikmi. Prihovoril sa pre neho originálnym spôsobom, priblížil všetkým ako funguje jeho komunita Krista Veľkňaza v Žakovciach. Vychádzajúc z evanjelia 22. nedele v období cez rok, hovoril o dôležitosti pokory a hrozbách pýchy. „V nebi nenájdeš pyšného, tak ako v pekle nenájdeš pokorného,“ zdôraznil kazateľ. Pokora je pravda. Pokorný človek svoje hriechy prizná. „Pán farár ja nekradnem, ja len premiestňujem. Ja podnikám.“ Takýto človek nemá v sebe pokoru, lebo neprizná svoj hriech. On neprizná, že kradne, že hreší. Iný povie: „Pane, Bože, ja som narkoman, ja som gambler.“ Ak priznáš svoju vinu, si môj, povie ti Boh, lebo miluje pokorných ľudí. On mimoriadne miluje pokorných ľudí. Pokora je matka všetkých čností..

A zase v opačnom pohľade vysvetľoval kazateľ pohľad na pýchu: Pýcha je matkou všetkých hriechov. Povedz mi akýkoľvek hriech, odvodím ti ho z pýchy. Pýcha ti porodí ten najhorší hriech zo všetkých hriechov a to je nenávisť. K Bohu, k ľuďom, k sebe samému a tam začína peklo. Tam, kde prestáva nádej, tam začína peklo. Pýcha to je odmietnutie Boha. Nekráčaš po dvoch cestách, nie si falošný človek? – pýtal sa Marián Kuffa. Zaujímavo vysvetlil následky pýchy a pokory. Zoradil ich vo vzťahu: babka, dcéra, vnučka. Pokora ti porodí lásku a láska ti porodí milosrdenstvo. Pokora je matka, jej dcéra je láska. Buďme milosrdní, majme milé srdce. Pýcha ti porodí nenávisť a nenávisť ti porodí zlé skutky. Ak budeš kŕmiť pokoru u svojich detí, také ich budeš mať, Ak budeš kŕmiť u svojich detí pýchu, také aj budú. V závere homílie predniesol krátku modlitbu: „Vyprosme si pri dnešnej sv. omši pokoru. Pane, daj nám pravdivú pokoru, aby sme boli pravdiví pred sebou.“

Domáci hostitelia pozvali všetkých pútnikov na obed na farský dvor, kde bolo pripravených 300 litrov dobrého gulášu. K porcii gulášu bolo aj pivo alebo kofola. Guláš si veľmi pochvaľovali.

Po dobrom obede, ktorý si pútnici veľmi pochvaľovali, nasledoval evanjelizačný koncert Mareka Novotného zo spoločenstva Kanaán z Trnavy. Marek uviedol seba ako človeka, ktorého Pán obrátil, keď mal 18 rokov. Keď sa obrátil, stal sa horlivým hlásateľom Ježišovej lásky prostredníctvom gitary a piesní. „Ľudia, ktorí majú vzťah s Bohom, zažívajú v srdci pokoj,“ zdôraznil Marek.

Po jeho svedectve mal o otcovstve prednášku vdp. Marián Kuffa. Rozprával aj o tom ako sa Boh prihovára človeku a človek Boha nepočúva. Spomenul svoj prvý pád v horách, keď ho chcel Boh napomenúť. Pred mesiacom spadol z koňa – a podľa jeho slov – Boh mu chcel opäť niečo povedať. Pripomenul mužom a otcom, aby počúvali hlas Boha. Kazateľ poprosil ženy, aby oni začali duchovnú obnovu. Duchovnú obnovu celej rodiny, celého Slovenska, celého sveta začnime od ženy. Prečo? Lebo ženy sú skromnejšie a pokornejšie ako muži. Ak sa matka posvätí, svätosťou nakazí syna, dcéru a nakoniec to najťažšie – muža. Spomenul svätcov uplynulého týždňa: Sv. Monika sa posväcovala 17 rokov. „Nakazila“ svätosťou aj syna, aj tvrdého muža.

Mladomanželia Braňo a Marianna vysvetlili nielen mladým ako je dôležité modliť sa za svojho budúceho partnera. „Modli sa každý deň jeden Zdravas denne za svoju budúcu ženu,“ povedal Braňovi jeden kňaz. Takto sa modlil 10 rokov. A nič! Prešlo ďalších 5 rokov. Opäť sa vybral do Medžugoria a prežil týždeň v pôste, modlitbe a mlčaní. Marianna sa modlila za manžela 12 rokov. Mala toho už „plné zuby“. Odovzdala to všetko Panne Márii. Svedectvo novomanželov bolo o vytrvalosti. „Dôverujte Bohu, aj keď sa to nezdá, Boh plní svoje prísľuby, buďte vytrvalí. Nebojte sa ťažkých vecí, Boh cez ne uzdravuje,“ povzbudila Marianna pútnikov.                

Lekár Miroslav Mikolášik vysvetlil, v čom je iný muž a iná žena. Zaujímavo rozoberal správanie muža, ktoré je odlišné od konania ženy. „Chlapi sú jednoduchšie bytosti,“ doplnil hosť. Hovoril o dôležitých okamihoch v živote človeka: keď žena zostane tehotná, keď to povie manželovi. Hovoril o dôležitej reakcii manžela na túto správu od manželky. MUDr. Mikolášik má doma jedno zo štyroch detí, ktoré je ťažko mentálne postihnuté. Je na úrovni 3 ročného dieťatka. Rozprával o tom, ako s manželkou zvládajú túto situáciu, čo všetko im dáva viera. Spomenul slová Matky Terezy, keď bola v Čadci a na adresu ich postihnutej dcéry im povedala: „Nie ste radi, nie ste šťastní? Pán Boh vás má veľmi rád.“

           V následnej adorácii plný kostol pútnikov ďakoval za otcov a matky a prosil o milosti pre nich.

         Záver bohatého duchovného dňa na Púti mužov sa odohrával v Kultúrnom dome. V kinosále nebolo dostatok miesta. Chlapci z Čenakola povedali najskôr tri svedectvá o tom ako oni žili kedysi: v alkohole, drogách, v duchovnej biede. František rozprával o otcovi, ktorý mu neustále v rodine chýbal, lebo ho vychovávala len matka. Denis sa vyjadril, že mal doma všetko, ale nemal Boha a preto prepadol drogám. Potom nasledovalo krásne muzikálové spracovanie Márnotratného syna, o ktorom sa vyjadrili aktéri, že v ňom spoznávajú seba pred príchodom do Čenakola.