Redaktorka Lumenu o Púti mužov 2010

Redaktorka Lumenu o Púti mužov

Asi 700 mužov sa včera stretlo vo Višňovom pri Žiline na prvej púti mužov Žilinskej diecézy. Celodenný program v sebe zahŕňal prednášky, svedectvá, film, ale aj krížovú cestu a svätú omšu.

Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „S myšlienkou obnoviť púte mužov vo Višňovom prišiel miestny kňaz Jozef Bagin. Žilinský diecézny biskup pozval v júni mužov, aby v septembri prišli do Višňového.. Podľa správcu farnosti Višňové Jozefa Bagina bolo jej cieľom pritiahnuť na pútnické miesto práve mužov, keďže naše kostoly sú zväčša prefeminizované.“ Jozef Bagin, správca farnosti Višňové: „Muž je teda vždy tou hlavou rodiny. Keď bude muž žiť tú svoju vieru aj spolu so svojou manželkou, tak to bude čosi krásne aj deti.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Mužom sa v prednáškach dvakrát prihovoril don Anton Červeň. Pripravený bol aj film Vzoprieť sa obrom, ktorý zachytáva príbeh viery futbalového trénera. Zazneli aj svedectvá samotných mužov. Slovenský futbalista v službách poľskej polónie Vitom Blažej Vaščák vyzdvihol najmä význam rodiny.“ Blažej Vaščák, slovenský futbalista: „Rodina nemôže fungovať bez otca, ktorý je hlavou rodiny a ja si myslím, že to je ten taký najvážnejší, najdôležitejší bod, ktorý celkovo vplýva na vývoj celej rodiny aj detí.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojom príhovore mužov povzbudil k tomu, aby objavovali Boha ako milujúceho otca.“ Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup: „Aby bol muž dobrým otcom, musí v sebe najskôr objaviť Božie otcovstvo. Otvoriť sa preň a učiť sa o ňom v tichu rozjímať. Božie otcovstvo je totiž zdrojom ľudského otcovstva.“ Júlia Kavecká, redaktorka Rádia Lumen: „Ohlasy na púť podľa Jozefa Bagina potvrdzujú, že je dôležité sa venovať mužom a preto chcú pokračovať aj v ďalších projektoch práve pre nich.

Z Višňového pre Rádio Lumen Júlia Kavecká.