Púť rodičov kňazov

V nedeľu Dobrého Pastiera putovali do Višňového rodičia kňazov nielen

zo Žilinskej diecézy. Pred sv. omšou rodičia pri modlitbe radostného ruženca uvažovali nad tým, ako ich Pán Boh obdaril dieťaťom, ktoré neskôr Pánu Bohu akoby vrátili a obetovali pre kňazskú službu. Nasledovala videoprojekcia, ktorá predstavila sv. pátra Pia na jeho ceste ku kňazstvu. Tento svätý kňaz to nemal ľahké, ale verne kráčal za svojím Majstrom.

Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Michal Baláž, kancelár Biskupského úradu v Žiline. Po úvodnom privítaní hostí domácim kňazom pán kancelár odovzdal všetkým prítomným pozdrav diecézneho otca biskupa Tomáša Galisa, ktorý by sa rád zúčastnil tejto púte, ale mal už vopred naplánovanú birmovku. Pán kancelár vyzdvihol ten fakt, že rodičia boli prví, ktorí učili svojich  synov zopnúť ruky k modlitbe.

V homílii sa rodičom kňazov prihovoril Jozef Bagin, súdny vikár Žilinskej diecézy. Zdôraznil, že kňazstvo je nezaslúžená milosť, ktorú dostal každý jeden kňaz. Dnešná nedeľa Dobrého Pastiera nie je len nedeľou kňazov, ale aj rodín. Lebo rodina formuje budúceho kňaza. Tam sa kladú základy pevnej viery. Syn a dcéra potrebuje vidieť na ockovi a matke ich vieru v každodennom živote. Dnes do Višňového prišli ďakovať: kňazi za svojich rodičov, ktorí ešte žijú, alebo nás už predišli do večnosti. Ďakovať za to, že svojim synom odovzdali praktickú vieru žitú v rodine. Rodičia prišli ďakovať za svojich synov kňazov. Kazateľ povzbudil rodičov, aby sprevádzali svojich synov aj naďalej tým, že za nich obetujú nielen modlitby, ale aj svoje bolesti a utrpenia. Všetci potrebujeme kňaza, ako hovoril Ján Mária Vianney: Aby boli ľudia svätí, potrebujú svätého kňaza. Napriek tomu, že dnes sa valí na Cirkev všeličo ťažké, máme pevný bod, o ktorý sa treba oprieť a ním je Ježiš Kristus, ktorý nikdy nesklamal a ani nesklame! Ľudia dnes potrebujú svedectvo života. To je potrebné, aby vydávali kňazi, ktorí nesmú byť remeselníkmi, ale svedomitými služobníkmi. Svedectvo je potrebné, aby vydávali aj rodičia tam, kde žijú a pracujú. Kazateľ poďakoval všetkým matkám aj otcom za ich život viery a povzbudil ich, aby si uvedomovali, že ich synovia za nich nielen slúžia sväté omše, ale aj  predkladajú svoje prosby Nebeskému Otcovi.

Na záver sv. omše profesorka Pagáčová vo svojom príhovore ďakovala za milosť Kristovho kňazstva, odovzdala kvety kňazom aj Márii Gašicovej, ktorá prišla s myšlienkou urobiť púť rodičov kňazov.