Púť rodičov kňazov 2015

K Panne Márii Višňovskej opäť putovali rodičia kňazov nielen Žilinskej diecézy. Nedeľa Dobrého Pastiera dala príležitosť, aby sme ďakovali za dar kňazstva v našich rodinách: rodičia začali svoju púť modlitbou Via lucis - Cesta svetla za svojich synov kňazov. Slávnostnú sv. omšu slúžil Mons. Jozef Petráš, dekan z Vrútok. Keďže šesť rokov pôsobil ako špirituál v seminári, naďalej má v diecéze na starosti formáciu kňazov, vo svojej homílii sa prihovoril rodičom s myšlienkami vďaky, prosieb, ale aj zdôraznenia, aké je veľmi dôležité rodinné zázemie. Spomenul svoju situáciu a svoju cestu do seminára, slová, ktoré mu adresovala jeho matka i otec. Celá homília je tu: Klikni sem. Po sv. omši boli všetci pozvaní na dobrý obed. Pri ňom - ako už tradične - sa vytvorila veľmi dobrá atmosféra. Rodičia povedali niečo o sebe, o rodine, o svojich synoch kňazoch. 

Chceli sme povedať svojim rodičom znova jedno veľké "ďakujem".