Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 21934
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 993
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 668
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 716
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 875
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 905
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 816
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1088
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 856
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 77133
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 76211
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 719
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 82127
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 78378
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 73920
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 70633
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 833
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1018
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1232
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1021
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 927
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1041
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 985
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 962
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 865
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 723
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 862
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 917
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 715
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 812
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 940
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 779
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 880
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 851
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 925
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 588
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 948
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4022
Advent s KBS Napísal: Super User 6499
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8235
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8794
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8473
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12062
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 949
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 955
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27434
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 777
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 949
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 742
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1473
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 887
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 995
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 971
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1147
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 921
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1061
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1074
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1138
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1257
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1044
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1270
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1230
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1431
Roráty 2016 Napísal: Super User 1779
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1095
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1348
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1038
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1066
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1821
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1138
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1318
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 988
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 900
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 952
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1033
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 971
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 994
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 978
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 904
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1796
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 831
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1688
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2969
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2478
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1441
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1003
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1023
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1122
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1208
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 965
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1525
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3815
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2249
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1446
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1189
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1395
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1312
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1379
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1131
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1260
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1259
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1665
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1537
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1683
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1825
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1982
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1801
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2495
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1119
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3545
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1800
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1734
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2535
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1696
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1767
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1822
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1366
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1517
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1195
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1300
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1464
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1317
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1220
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1556
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1475
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1372
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1467
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1490
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1617
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1436
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1639
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1195
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1116
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1343
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1712
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1287
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1423
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1637
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2787
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1774
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1636
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1925
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6261
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2308
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1657
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1576
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2430
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1457
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2713
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1472
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1686
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1338
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1371
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1598
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1385
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1343
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1638
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1606
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1490
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1309
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2356
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1592
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3038
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1435
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1714
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1647
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1857
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2048
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1929
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1284
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2074
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2148
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2116
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2793
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2150
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2246
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1776
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2038
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3329
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1928
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2362
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1979
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1392
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1805
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2345
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1909
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1845
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1891
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2882
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1631
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1932
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1864
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1924
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1803
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1907
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2325
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1706
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1467
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1622
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1611
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2568
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2065
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2493
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1832
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4109
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1650
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1897
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1379
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2118
List do Katowíc Napísal: Administrator 2697
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1773
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1502
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3093
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1736
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1794
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3141
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1840
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2083
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1947
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1761
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1369
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1631
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2738
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1819
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2221
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2164
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2296
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1845
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2157
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1828
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1874
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3153
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2635
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1521
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1467
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1548
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1509
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1514
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1531
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1622
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3323
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3634
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1530
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2029
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1855
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3562
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2623
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2019
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1639
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1542
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1709
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1769
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1473
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1400
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1695
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2084
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1726
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1876
Odpovede Napísal: Administrator 4323
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1397
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2210
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2769
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2055
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1633
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1797
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1733
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2004
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1983
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2404
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1879
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2112
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1715
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2855
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5028
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6045
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9459
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4770
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3077
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2089
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5138
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2454
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3026
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5983
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1909
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12967
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4911
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2488
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1686
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1447
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1856
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1832
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2426
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1881
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2004
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1708
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1702
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1563
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1614
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2233
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1835
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2006
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2050
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2123
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1698
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1542
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1631
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1361
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1427
23. december - roráty Napísal: Administrator 2567
22. december - roráty Napísal: Administrator 1387
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2192
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7476
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1964
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2274
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1714
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1488
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1475
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1469
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1524
10. decembra Napísal: Administrator 1475
9. decembra Napísal: Administrator 1557
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1841
7. decembra Napísal: Administrator 1615
5. december Napísal: Administrator 1915
4. december Napísal: Administrator 1301
3. december Napísal: Administrator 1501
2. december Napísal: Administrator 1566
1. december Napísal: Administrator 1624
30. november Napísal: Administrator 1673
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 75824
Farský úrad Napísal: Administrator 41944
Bohoslužby Napísal: Administrator 51483
14. NEDEĽA Napísal: Administrator 202953
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21763
Adorácie Napísal: Administrator 18763
Domov Napísal: Administrator 131795