Vzťah sv. Jána Vianneyho k relikviám sv. Filomény

19. decembra - roráty

Pomoc svätej Filomény

Desiata rada – Pomoc svätých

Kňaz:

Dnes si už všetci všimli spev pred evanjeliom. Už tri dni od štvrtku, spievame špeciálne antifóny, tak to bude až do 24. decembra, čiže do Štedrého dňa.

Otázka deťom:

- Kto si pamätá prvé slová dnešného alelujového verša?

(Výhonok z koreňa Jesseho,)

Kňaz:

Každý alelujový verš tohto liturgického obdobia, aj dnešný hovorí o Pánu Ježišovi. Pán Ježiš na ktorého čakáme je tým koreňom Jeseho, ktorý stojí ako znamenie pre národy.

Pripomeniem celá antifóna znie nasledovne:

(Výhonok z koreňa Jesseho,

Ty stojíš ako znamenie pre národy,

príď vysloboď nás, nemeškaj.)

Sv. Ján Vianney, náš svätý farár dokonale vedel, že Ježiš je:

a) - Najväčšou múdrosťou - akú sme spievali vo štvrtok,

b) - Pán, vodca svojho ľudu -Ako sme spievali v piatok

c) - Koreň Jesseho - znamenie pre národy - ako sme spievali dnes, preto žil a pracoval len pre NEHO, pre Ježiša. Veľmi chcel, aby všetci ľudia, zvlášť jeho farníci takisto žili a pracovali len pre Pána Ježiša. Aby Pána Boha milovali nadovšetko. Ako vieme, práca svätého farára z Arsu začala prinášať ovocie. Len jednej osobe sa to nepáčilo.

Otázka deťom:

- Kto sa netešil z práce svätého farára z Arsu?

(Diabol)

Kňaz:

Jediný nespokojný bol diabol. S nenávisťou útočil na svätého farára. Včera sme hovorili, že ho trápil skoro 35 rokov. Nedovolil mu spať, skúšal ho zosmiešniť. Všetko nadarmo. Sv. Ján Vianney sa diabla nebál, lebo bol v Božích rukách. Prišiel čas keď sa dokonca tešil z návštevy diabla, lebo to signalizovalo dobrý úlovok.

Otázka deťom:

- Čo bol dobrý úlovok pre kňaza Vianneyho?

(Keď prišiel na svätú spoveď veľký hriešnik)

Kňaz:

Veľký úlovok pre svätého farára bol príchod veľkého hriešnika do spovedelnice a obrátenie tohto hriešnika. Takýchto hriešnikov bolo čoraz viac. Sláva farára z Arsu sa čoraz viac šírila nielen do najbližšieho okolia, ale po celom Francúzsku. Doterajšia tichá dedinka Ars sa stala známa v celej krajine. Vy už viete, že bolo obdobie, keď každý deň prichádzali do Arsu zástupy ľudí. Od roku 1827 až do roku 1859 kostol v Arse nikdy nebol prázdny. Vtedy pre svätého farára vznikol nový problém. Všetci pútnici prichádzali k nemu ako svätcovi. Keď počuli, že sa v Arse dejú zázraky ako napr. rozmnoženie obilia, múky, zástupom nebolo konca.

A to bol veľký problém. Všetci ho mali za svätého ale on to nechcel. Vypočujte si spomienky jedného kňaza: