Myšlienky k adorácii

Myšlienky k adorácii

Vernosť Krista, vernosť kňaza...

Úvod: Ak je kňaz mladý hovoria: nemá skúsenosti, ak je starý hovoria: je najvyšší čas, aby šiel do dôchodku. Ak je pekný hovoria: prečo sa neoženil?, ak je neatraktívny hovoria: nikto ho nechcel. Ak ide v civile hovoria: je svetským človekom, ak si oblečie reverendu hovoria: je konzervatívny. Ak je tlstý hovoria: nič nerobí, ak je chudý hovoria: je lakomý. Ak sa kňaz modlí dlho hovoria: je nudný, ak sa modlí so zvýšeným hlasom hovoria: kričí. Ak vlastní auto hovoria: je sveták, ak nevlastní auto hovoria: zmeškal dobu. Ak navštevuje svojich farníkov hovoria: je zvedavý na ich veci, ak zostane na fare hovoria: nejde nikdy navštíviť farníkov. Ak prosí o milodar hovoria: stále len pýta, ak neorganizuje slávnosti hovoria: farnosť je mŕtva. Ak spovedá pomaly hovoria: je zvedavý, ak spovedá rýchlo hovoria: nevenuje sa nám. Ak chce opravovať kostol hovoria: inde viacej treba. Ak...odíde na iné miesto alebo ak zomrie, kto ho môže nahradiť??? Ako ľahko je kritizovať, ale...koľkí sa modlia skutočne za kňazov?

Pieseň:

 

Pán Ježiš: Z môjho Slova sa dozvedáte, ako ku mne prichádzali veľké zástupy, aby ma prosili o pomoc. A ja, ako dobrý Pastier, som nikoho neodmietol, nikoho som neposlal preč. Počet tých, ktorí ku mne prichádzali bol však obrovský. Preto som sa rozhodol prijať k sebe učeníkov, ktorí by mi pomáhali v mojom poslaní. Prijal som k sebe dvanástich. Dnes ti dávam do tvojho života človeka, ktorý ti sprostredkuje moje učenie, moje pravdy...ukáže ti, ako získať moju lásku celú. Prijmi ho a neodsudzuj! Aj on je len človekom, aj on má svoje zlé dni, nálady, svoje pády a poklesky. Prijmi ho však. Prijmi ho a pomôž mu vstať, keď padne. Dávam ti kňazov, aby ti pomáhali na tvojej ceste, ale ty máš tiež povinnosť pomáhať im. Navzájom si buďte oporou a vlievajte radosť do bied tohto sveta!

 

Pieseň:

 

Úvod k prosbám: Pane, chceme kráčať po správnej ceste, ktorú nám ukazuješ aj cez svojich kňazov, prijmi preto, prosíme, aj tieto naše prosby, vďaky a chvály:

 

 

Úvod k tichu: Pán ťa volá, pozýva ťa úplne blízko k sebe, otvor mu svoje srdce aj v tejto chvíľke ticha.

 

Pieseň:

 

Príbeh: Keď letia divé husi do teplých krajín, isto viete, že letia v kŕdli, ktorý má tvar písmena V. Nie je to náhodou. Každá hus vytvára mávaním svojich krídel prúd vzduchu, ktorý nadnáša hus letiacu za ňou. Tej sa potom ľahšie letí. Je to naozaj zaujímavé Božie riadenie. Takto totiž dokážu husi preletieť vzdialenosť o 71 % dlhšiu, ako keby leteli jednotlivo. Ak sa náhodou stane, že sa nejaká hus oddelí od kŕdľa, začne ju akoby tlačiť k zemi nejaká neviditeľná sila. Je to preto, že ju už žiadny prúd nenadnáša. A rýchlo sa vracia späť. Husi, ktoré letia vzadu, obyčajne hlasno gágajú, aby povzbudili tú prvú. Takto spoločnými silami bezpečne a rýchlo dosiahnu svoj cieľ. Čo robíme my pre kňaza? Ako mu my pomáhame a uľahčujeme jeho cestu?

 

Pieseň:

 

Záver: V jednej knihe bolo napísané: ,,Nechajte farnosť bez kňaza a ľudia sa začnú klaňať inému, len nie jedinému a pravému Bohu! Stratená ovečka bez pastiera zblúdi, a tak je to aj s nami ľuďmi.” Ján Maria Vianney povedal: ,,Keby sme správne chápali kňaza tu na zemi, umreli by sme nie zo zvedavosti, ale z lásky... Kňazstvo to je láska Ježišovho srdca!" Ako teda môžeme kňazom pomôcť? Jednoduchou modlitbou, ktorá nielen otvára srdcia, ale aj nebo!