Odpustky

Odpustky

Rok kňazov. Sv. Otec Benedikt XVI. ustanovil pri príležitosti 150. Výročia smrti sv. Jána Mária Vianneya rok kňazov, ktorý začal 19. júna 2009 a trvá do 19. júna 2010. Veriacim sa udeľuje možnosť získať úplné odpustky, keď skutočne ľutujú svoje hriechy a v kostole alebo kaplnke sa zbožne zúčastnia na sv. omši a obetujú za kňazov Cirkvi modlitby Ježišovi Kristovi a tiež akýkoľvek dobrý skutok, aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca, pokiaľ sa vyznali so svojich hriechov vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Sv. Otca a to každý prvý štvrtok v mesiaci alebo iný deň, ktorý stanoví miestny ordinár. Taktiež môžu získať úplné odpustky v deň zahájenia a ukončenia roku kňazov.

 

Čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života. (Dektrét apoštolskej penitenciárie zo dňa 25.4.2009).