Kázne pre deti

Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom

Milí rodičia, milé deti! Od februára v našej diecéze, od júla aj na celom Slovensku prežívame Rok sv. Cyrila a Metoda. Celý školský rok sa budeme venovať týmto svätým bratom a budeme spoznávať ich život. Každé dieťa, ktoré bude mať záujem, dostane malú knižku. V nedeľu pri sv. omši dieťa dostane obrázok, ktorý si nalepí do svojej knižky. Obrázkov je 44. Ku každému obrázku je príbeh. Do konca júna sa zoznámime s hlavnými udalosťami života solúnskych bratov. Začíname v nedeľu 16. septembra.

Svätí bratia Cyril a Metod nám priniesli vieru v pravého Boha. Poznáme ich život? Vieme odkiaľ prišli, ale vieme ako žili, čo všetko urobili pre šírenie kresťanstva?
Skúsme ich viac spoznať, nadchnúť sa pre Pána Ježiša aj ich životom, skutkami, obetami!
Pozývam Vás všetkých prehĺbiť si vieru v Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý Otec. Nám na Slovensku budú v tom pomáhať naši svätí vierozvestovia a patróni.