Kázne pre deti

2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš


Otec Cyrila a Metoda bol veľmi bohatý a vážený človek. Pracoval ako úradník na cisárskom dvore. Volal sa Lev a s manželkou Máriou mal sedem detí. Najstarší z nich dostal pravdepodobne meno Michal. Je však známy pod menom Metod, ktoré dostal pri vstupe do kláštora. Keď mal Michal  deväť rokov, tak sa matke narodilo posledné siedme dieťa. Vybrali mu meno Konštantín. Konštantín je ten istý človek ako Cyril.  Cyril je rehoľné meno, ktoré dostal Konštantín pri vstupe do kláštora.      (Pri vstupe do kláštora dostáva človek nové meno na znamenie, že sa s ním stala zmena. Už patrí len Pánu Bohu; nevesta pri svadbe si mení priezvisko a prijíma manželovo; kardinál zvolený za pápeža má nové meno.)

Peniaze rodine Cyrila a Metoda nechýbali. Doma mali dokonca aj služobníctvo. Mali sa dobre a predsa chodili do kostola. Milovali Pána Boha. Mama s otcom boli kresťania. Uvedomovali si, že vďaka Pánu Bohu sa majú dobre, že každé dieťa je jeho veľkým darom, či sa narodí ako prvé v poradí, alebo siedme. Veľmi si priali, aby aj ich deti mali radi Pána Boha. Spoločne navštevovali sväté omše v krásnej bazilike, ktorá stála uprostred mesta. Bazilika je vlastne veľký kostol. Cyril a Metod si v ňom prezerali krásne obrazy na stenách, ktoré sa volali mozaiky. Rodičov sa vypytovali, kto je na obraze, aká socha je na jednej strane oltára, aká na druhej. Prečo je v bazilike kríž, z akej knihy sa číta pri sv. omši. Otec Lev im na tieto otázky trpezlivo odpovedal. Mal radosť z toho, že jeho synovia sú  takí zvedaví.

Moja úloha:

1. Opýtaj sa rodičov alebo starých rodičov, aké obrazy, maľby, mozaiky, sochy sú v  našom kostole.

2. Pozvi každú nedeľu svojich rodičov do kostola.