Kázne pre deti

3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol

Keď boli Cyril a Metod ešte malí, radi počúvali o apoštolovi Pavlovi/Šavlovi, ktorý sa v ich meste Solúne zdržiaval pred mnohými rokmi. Šavol v mladosti neveril, že Pán Ježiš vstal zmŕtvych. On dokonca zabil mnohých kresťanov. Raz sa mu stalo, že sa vybral do mesta, kde žilo veľa kresťanov a aj tých chcel zabiť. Náhle ho obklopilo svetlo z neba, spadol na zem a počul Ježišov hlas, ktorý sa ho pýta: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ A od tej chvíle Šavol uveril, že Pán Ježiš vstal zmŕtvych, a úplne zmenil svoj život, prijal nové meno Pavol a stal sa kresťanom. Veľa cestoval pešo, ale aj loďou. Prečo? Aby čo najväčšiemu počtu ľudí povedal o Pánu Ježišovi, ktorý miluje všetkých ľudí. Pavol jedného dňa prišiel aj do Solúna, do mesta, kde sa narodili Cyril a  Metod. Obyvateľov Solúna si veľmi obľúbil. Považoval ich za svojich veľkých kamarátov. Chválil ich za to, ako kresťansky žijú. Páčilo sa mu, že nemyslia len na seba, dokážu sa podeliť o upečený chlieb, chytenú rybu, ovocie, ktoré sa im urodilo v záhradách.

Keď Pavol odišiel od Solúnčanov, stále na nich myslel. Modlil sa za nich.  Posielal im po spoľahlivých mužoch listy. Dva z nich nájdeme v Biblii. Pavol v nich píše: Drahí Solúnčania, ani neviete, ako má každého z vás Boh rád a ako sa mu páči, že si neprestávate pomáhať a deliť sa o to, čo vám Boh dal. Modlí sa za vás služobník Pána Ježiša – Pavol.

Pavol sa stal pre Solúnčanov misionárom. Vďaka nemu sa mnoho ľudí dozvedelo o Pánu Ježišovi. Malí Metod a Cyril ani netušili, že až vyrastú, budú tiež takými misionármi, ako bol sv. Pavol.

Moja úloha:

1. Tento týždeň pošli pohľadnicu s pozdravom niekomu, koho máš rád. Alebo nakresli obrázok a niekomu ho daruj.