Kázne pre deti

5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou)

Legenda hovorí, že Konštantín mal v detstve sen, ktorý mu poukázal na to, čo je v živote dôležité. Vo sne pred neho náčelník postavil všetky dievčatá z mesta. Konštantín si z nich mal vybrať tú, ktorú si vezme za ženu. Dievčatá boli krásne, on nevedel, na ktorú sa má skôr dívať. Zazrel však jednu, ktorá bola z nich najkrajšia a bola aj najviac ozdobená. Tú si vybral. Volala sa Sofia.

Môžete namietať, že by sa zdalo, že sa sen nesplnil a je zbytočné o tom hovoriť. Vieme totiž, že sa Konštantín nikdy neoženil. V tom sne je ale zašifrované veľké tajomstvo. Meno Sofia totiž v preklade do našej reči znamená Múdrosť.

Konštantín túžil byť múdrym človekom, nie bohatým alebo mocným. Byť múdrym človekom nie je to isté ako byť chytrým človekom. Múdry človek je ten, kto má rád Pána Ježiša a snaží sa mu byť podobný vo všetkom. Múdry človek nemyslí len na seba, ale berie ohľad na druhých okolo seba. Dokáže im dobre pomáhať.

Vo Svätom Písme je príbeh o múdrom mužovi, ktorý staval dom na skale a o hlúpom, ktorý staval na piesku. Múdry muž predstavuje toho, koho má Pán Ježiš rád a snaží sa žiť podľa jeho príkladu.

Múdrym človekom sa môžeš stať aj Ty. Ako ale vykopať základy? Práve preto sa chodí do školy, na náboženstvo. Preto sa treba modliť a spoznávať Pána Ježiša. Príbeh o múdrom mužovi, ktorý staval na skale nám hovorí, že sa vyplatí vybrať si aj náročnejšiu cestu, napriek tomu, že sa zapotíš. Nechaj si poradiť od Pána Ježiša – to je to najlepšie, čo môžeš urobiť!

Moja úloha:

1. Každý deň sa pomodlím modlitbu o dary Ducha Svätého, ktorú sa každý deň modlil Karol Wojtyla. Je to modlitba, ktorú sme sa naučili na Rorátoch 2011. (Ak si ju zabudol, klikni na tejto hlavnej stránke vľavo na Advent 2011, potom „Čo si hovoríme každý deň“, napokon „30. novembra – 3. deň“, Klikni sem )