Kázne pre deti

9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny

 

Starší z bratov – Metod –  vyštudoval a stal sa z neho právnik. Právnik sa vyzná v zákonoch a snaží sa, aby boli dodržiavané. Pomáha ľuďom, ku ktorým sa druhí nespravodlivo chovajú. Metod bol urastený, muž pevnej postavy. Druhí ľudia by si nedovolili z neho uťahovať. Keď niekomu niečo prikázal, tak ho musel každý poslúchnuť. Zlodeji a podvodníci sa mu vyhýbali na sto metrov. Metod bol poctivý, nenechal sa nikým podplatiť! Možno preto mu cisár už ako 20 – ročnému zveril spravovanie jednej oblasti, kde sa Metod stal miestodržiteľom. Mal pod správou niekoľko miest a dedín. Tieto boli osídlené Slovanmi a ich jazyku Metod rozumel. Úrad miestodržiteľa v Metodovej dobe sa dá prirovnať k dnešnému predsedovi Vyššieho územného celku – k županovi. Staral sa, aby sa ľuďom žilo dobre, zastupoval cisára v tejto krajine.

Bol veliteľom vojska, rozhodoval o tom, čo sa v mestách postaví, kedy budú trhy, koľko obilia sa kúpi, aby ľudia nemali hlad. Veľmi sa mu hodilo, že sa vyznal ako právnik v zákonoch. Najčastejšie riešil hádky medzi ľuďmi. Tí sa hádali o majetok – o pole, komu patrí dom, riešil všelijaké problémy, keď niekto iného oklamal o peniaze. Metod sa snažil vždy spravodlivo ľudí rozsúdiť a keď zistil podvodníka, udelil aj trest.

Metod mal takú moc, že mohol udeliť aj trest smrti. To ale nikdy neurobil. Chcel dať aj tomu najväčšiemu hriešnikovi možnosť ľutovať a napraviť sa, ako to robil Pán Ježiš. Nikdy nenechal človeka zabiť.

Zdalo by sa, že mať moc a rozhodovať o ľuďoch zvládne každý. Ale nie je to pravda. Metod si uvedomoval, že je to veľká zodpovednosť. Snažil sa byť v práci poctivý, spravodlivý a pomáhať tým, ktorým druhí ubližovali.

Aj my máme svoje povinnosti. Chováme doma zvieratká – treba ich pravidelne kŕmiť, chodíme do školy – treba sa pravidelne pripravovať, sme kresťania – treba sa pravidelne modliť.

Moja úloha:

1. Budem svedomitý(á), poctivý(á), spravodlivý(á) vo všetkom, čo budem robiť.

2. Vždy budem konať podľa pravdy.