Kázne pre deti

11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní

V minulých príbehoch sme sa dozvedeli, že starší z bratov Michal odišiel do kláštora, kde prijal meno Metod. A čo sa stalo s mladším Cyrilom? Cyrila ohromne bavilo učenie. Predovšetkým ho zaujímala gramatika – teda všetko spojené s písmenami, slovami, vetami. Existuje aj legenda, podľa ktorej Cyril prišiel za jedným cudzincom. Na kolenách ho prosil, aby ho naučil lepšie rozumieť všetkým tým písmenkám, slovám a vetám. Cudzinec ho však odmietol i napriek tomu, že mu Cyril sľuboval všetky svoje našetrené peniaze. Cyril sa smutný vrátil domov. Toľko si prial, aby mohol chodiť do školy k tomuto cudzincovi.

Cyril sa s tým zveril v modlitbe Pánu Ježišovi. Povedal mu o tom ako svojmu dobrému otcovi. V modlitbe bol vytrvalý, nevzdával to, ani keď sa z jeho pohľadu zatiaľ nič nedialo. Pán Ježiš všetkých miluje a vie, čo je pre nás najlepšie. Počuje naše prosby a tiež nám na ne odpovedá. Len sa musíme naučiť počúvať jeho hlas vo svojom srdci. Možno nám na naše modlitby odpovie: „Ver mi, buď trpezlivý a dám ti to.“ Niekedy ale na tvoje modlitby možno hovorí: „Nedám ti, o čo žiadaš. Mám pre teba pripravenú lepšiu vec.“

Cyril nevedel, či Pán Ježiš jeho prosby vyslyší. Prosil a veril, že pokiaľ bude Pán Ježiš chcieť a bude to pre Cyrila prospešné, zariadi, aby mohol študovať.

Vieš, kde sa môžeš modliť? Nie je to len ráno a večer alebo pri sv. omši v nedeľu. Môžeš sa modliť aj po ceste do školy či škôlky. Pán Ježiš bude mať radosť, keď si na neho spomenieš aj počas dňa, napríklad môžeš na neho zamávať, keď pôjdeš okolo kostola. Povedz mu čokoľvek, z čoho máš radosť.

Moja úloha:

  1. Na kolenách sa porozprávam s Pánom Ježišom svojimi vlastnými slovami.