Kázne pre deti

13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom

Jeden z urodzených pánov si zaumienil, že by sa mal Cyril oženiť s jeho dcérou. Cyril by si žil ako v bavlnke, užíval by si život, chodil na poľovačky a ktovie, čo ešte. Bola to určite lákavá ponuka. Cyril veril, že Boh má pre neho pripravenú cestu plnú dobrodružstiev, na ktorej mu bude pomáhať. V tichu sa pýtal Boha, aké je jeho povolanie. Modlil sa za to, aby spoznal, či sa má oženiť alebo nie. Spomenul si na svoj sen z detstva. V ňom si vybral za ženu krásnu Sofiu, čo znamená Múdrosť. A to bola odpoveď na jeho úprimnú modlitbu. Cyril prišiel na to, že mu Boh už v detstve ukázal cestu, po ktorej má každý deň ísť – cestu múdrosti. Má sa stať kňazom. Mal radosť, že to spoznal. Veď byť kňazom je krásne povolanie: modliť sa za ľudí, ukazovať im, ako žiť Božiu lásku, pomáhať ľuďom objaviť Pána Ježiša a jeho dobrotu. Kňazi sú Boží služobníci. Pomáhajú ľuďom objavovať Pána Boha. Slúžia sv. omšu, pri ktorej prichádza k nám Pán Ježiš. Vysluhujú sviatosť zmierenia, v ktorej nám Ježiš skrze kňaza odpúšťa hriechy... Deti, čo si myslíte, čo robí kňaz kňaz celý deň?

Cyril bol vysvätený za kňaza, pár mesiacov býval v tom istom kláštore ako jeho brat Metod. Cyril, aj keď bol svätý, si tiež niekedy nevedel dať rady. Hľadal, pre čo sa má rozhodnúť – oženiť sa, stať sa kňazom, zostať sám. Mal rád Pána Ježiša a chcel plniť jeho vôľu. Vedel, že Pán Ježiš mu ukáže cestu, na ktorej bude najšťastnejší. Preto sa za toto rozhodnutie modlil. Keď spoznal, že ho Pán Ježiš volá do kňazstva, poslúchol. Keby sa rozhodol inak, tak by sme možno o Cyrilovi vôbec nič nevedeli.

Sú ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša tak, že sa z nich stali rehoľné sestry a bratia. Poznáš nejaké / nejakých? Vieš, prečo sa takto rozhodli? Ktovie, či aj teba Ježiš nezavolá, keď budeš dospelý, aby si jemu a aj ľuďom týmto spôsobom slúžil. Byť kňazom alebo rehoľníkom je krásna vec.

Moja úloha:

1. Spýtaj sa v modlitbe Pána Ježiša, akú cestu má pre teba prichystanú.

2. Pomodli sa za kňazov, ktorých poznáš.