Kázne pre deti

15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve

Cisár si jedného dňa nechal zavolať Cyrila. Cyril neváhal a vypravil sa do cisárskeho paláca. Cestou premýšľal, čo by od neho cisár asi mohol chcieť... Cisár mu povedal: „Milý Cyril, široko-ďaleko nepoznám múdrejšieho a poctivejšieho muža. Posielam ťa do krajiny, kde bývajú ľudia, ktorí si hovoria Saracéni. Choď k nim a povedz im o Pánu Bohu.“ „Saracéni, to je zaujímavý názov,“ povedal Cyril, „už sa teším, kedy ich spoznám.“ Vydal sa teda na cestu. Keď prišiel do cieľa, nečakal na neho zástup ľudí volajúcich „sláva“. Medzi Saracénmi bývalo len málo kresťanov, ktorí verili v Pána Boha. Ľudia sa kresťanom posmievali a robili im prieky. Keď sa protivníci dozvedeli, že má prísť nejaký človek, ktorý im bude hovoriť o Pánu Bohu, vymysleli nepekné privítanie. Na dvere domov, v ktorých bývali kresťania, nakreslili obrázky škaredých diablov. Tým chceli týchto ľudí zosmiešniť a rozhnevať Cyrila. Ten, keď videl tú spúšť, sa na výtržníkov vôbec nenahneval. Pousmial sa a dodal: „Čo to ale vidím. Nakreslení čerti na dverách domov! Myslím si, že vo vnútri žijú dobrí ľudia, ktorých sa čerti boja, a tak utekajú von. Kde nie sú čerti nakreslení na dverách, tam asi s nimi bývajú v dome.“ Po týchto slovách sa začal so Saracénmi rozprávať o Pánu Bohu, ktorý stvoril všetko.

Keď Saracéni počmárali dvere domov kresťanov, mohol sa na nich Cyril nahnevať. On to ale neurobil. Múdro a vtipne im odpovedal. Ako jednáme my, keď sa z nás niekto smeje, alebo si zoberie naše veci? Začneme plakať, trucujeme alebo máme v sebe zlosť a najradšej by sme ukázali našu silu, čo máme v rukách? Odplata určite nie je to najlepšie riešenie. Zachovať sa v takejto chvíli ako Pán Ježiš alebo niekto svätý, to je hrdinstvo.

Myslíš, že ešte aj dnes žijú ľudia, ktorým sa druhí nielen smejú, že sú kresťania, ale dokonca sa im vyhrážajú, že pokiaľ neprestanú veriť v Boha, tak ich uväznia alebo prídu o svoj život?

Moja úloha:

Cez Roráty sme spoznali životy svätých - ich správanie. Kto ma najviac oslovil? Kto z nich bude mojím vzorom?